Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07
kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

Kierownik - dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK

lic. Anita Aleksandrowicz
dr Maciej Balcerek
dr Dorota Gawenda-Kempczyńska
mgr Jakub Gębalski
dr Filip Graczyk
mgr Milena Małkowska
mgr inż. Anna Mrozik-Gliszczyńska
dr Iwona Paszek
dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK