Katedra i Zakład Farmakognozji - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07

zdjęcie nagłówkowe

Katedra i Zakład Farmakognozji

p.o. Kierownika - dr Daniel Załuski

dr Maciej Balcerek
dr Rafał Kuźniewski
dr Daniel Modnicki
mgr inż. Anna Mrozik-Gliszczyńska
mgr Alina Rapacka-Gackowska
dr Daniel Załuski