Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07
kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Podwójnie nagrodzeni!

Dnia 8 listopada 2022 r. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu (FINBiS), w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się uroczysta Gala Regionalnego Forum Innowacji, w trakcie której poznano laureatów konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” (LIPIK).

Do XIV edycji konkursu napłynęło 50 zgłoszeń. Organizatorzy konkursu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidzieli przyznanie Tytułu Lider Innowacji Pomorza i Kujaw oraz wyróżnień w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo akademickie oraz jednostka naukowa/zespół badawczy.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2022 otrzymała Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji CM UMK

w kategorii

Jednostka naukowa/Zespół badawczy za rozwiązanie pod nazwą:

Preparaty ograniczające masowe wymieranie pszczół.

Ponadto Zespół otrzymał nagrodę specjalną Jego Magnificencji Rektora UMK Innowator UMK.

W trakcie Gali, Katedrę reprezentował mgr farm. Filip Graczyk