Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07
kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Działalność dydaktyczna

  1. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu:
   • Farmakognozja – Farmacja, III rok
   • Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych – Kosmetologia, studia I st., II rok
   • Naturalne surowce kosmetyczne – Kosmetologia, studia II st., I rok
   • Sensoryka i środki zapachowe – Kosmetologia, studia II st., I rok
  2. Seminaria z przedmiotu:
   • Leki pochodzenia naturalnego – Farmacja, IV rok
  3. Prace magisterskie realizowane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji:
  4. Zajęcia fakultatywne dla studentów kierunków Farmacja i Kosmetologia:
   • Rośliny o właściwościach toksycznych
   • Roślinne składniki suplementów diety stosowanych w prewencji chorób cywilizacyjnych
   • Rośliny olejkowe jako źródło surowców stosowanych w kosmetyce
   • Naturalne antyoksydanty i barwniki roślinne stosowane w kosmetyce
   • Rośliny egzotyczne stosowane w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii (część praktyczna odbywa się w szklarniach Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy) GALERIA ZDJĘĆ >>
   • Rośliny użytkowe
  5. Studia podyplomowe “Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce”
   Od października 2016 r. – zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych “Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce” (nowy nabór w roku 2017/2018) prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
   Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji będą realizowali wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:

   • Farmakognozja
   • Rośliny toksyczne
   • Rośliny lecznicze i przyprawowe innych stref klimatycznych
   • Technologia postaci leku roślinnego z elementami farmakologii
   • Zioła w kosmetyce
   • Ogrody roślin leczniczych
  6. Zielarstwo i fitoterapia – nowy kierunek studiów I st. organizowanych z UTP od roku akad. 2017/2018. Przedmioty realizowane przez CM UMK:
   • Technologia postaci leku ziołowego – Katedra Technologii Postaci Leku
   • Farmakologia – Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
   • Toksykologia – Katedra i Zakład Toksykologii
   • Podstawy immunologii – Katedra Immunologii
   • Farmakognozja – Katedra i Zakład Farmakognozji
   • Fitoterapia – Katedra i Zakład Farmakognozji
   • Rośliny toksyczne – Katedra i Zakład Farmakognozji
   • Zioła w kosmetyce – Katedra i Zakład Farmakognozji
   • Sensoryka i środki zapachowe – Katedra i Zakład Farmakognozji