Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07
kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Projekty/Projects

Lista projektów

1) 2021-2022: “The search for new plant-based tyrosinase inhibitors”. Grants4NCUStudents w ramach pragramu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawacza, UMK, granty dla uczestników Szkoły Doktorskiej. Gębalski J., Załuski D.

2) 2021-2022: “The search for new plant-based hyaluronidase inhibitors”. Grants4NCUStudents w ramach pragramu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawacza, UMK, granty dla uczestników Szkoły Doktorskiej. Gębalski J., Załuski D.

3) 2020-2021: “AdaptES jako potencjalny inhibitor wirusa SARS-CoV-2”. (badania związane z epidemią COVID-19 w ramach pragramu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawacza, UMK. Załuski D., Graczyk F.

4) 2019-2021: “Opracowanie innowacyjnych bio-nutraceutyków na bazie karbieńca pospolitego i naturalnych źródeł jodu”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szybka ścieżka: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Nr POIR.01.01.01-00-1334/17. Beneficjent: firma P.H. Royal Sp. z o.o. – producent przypraw. Projekt realizowany w ramach współpracy otoczenia gospodarczego z nauką. Załuski D.

5) 2019: “Moja przyszłość”. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Nr RPKP.10.01.02-04-0002/17. Gawenda-Kempczyńska D., Paszek I.

6) 2018-2020:  “Naturalne i syntetyczne – cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Balcerek M., Gawenda-Kempczyńska D., Modnicki D., Paszek I.

7) 2018: “Metoda wytwarzania i potencjalna aktywność adaptogenna preparatu AdaptES”.

“Inkubator Innowacyjności+” (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, MNiSW). Typ konkursu: Wnioski o objęcie wsparciem przedwdrożeniowym. Załuski D., Kuźniewski R.

8) 2017-2018: “Ocena ilościowa eleuterozydów i flawonoidów w intrakcie z owoców Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., działanie cytotoksyczne, hepatoochronne i adaptogenne”. (Miniatura-1, NCN). Załuski D.

9) 2017: “Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół”.

“Inkubator Innowacyjności+” (konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie), w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Typ konkursu: Wnioski o objęcie wsparciem przedwdrożeniowym. Załuski D.