Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-07
kbotanikiifarmakognozji@cm.umk.pl

Ogród Roslin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Maciej Balcerek: Atlas anatomicznych cech diagnostycznych roślinnych surowców leczniczych, kosmetycznych i przyprawowych

„Atlas anatomicznych cech diagnostycznych roślinnych surowców leczniczych, kosmetycznych i przyprawowych” autorstwa dr. Macieja Balcerka, zawiera plansze z ponad 400 fotografiami prezentującymi anatomiczne cechy diagnostyczne 54 surowców roślinnych, znajdujących zastosowanie w lecznictwie, kosmetologii oraz jako przyprawy. Stanowi istotne narzędzie w identyfikacji sproszkowanych substancji roślinnych. Umożliwia bowiem porównywanie cech przedstawionych na fotografiach z obserwowanymi w obrazie mikroskopowym badanego surowca. „Atlas” jest uzupełnieniem podręczników farmakognozji oraz Farmakopei Polskiej, w których metoda mikroskopowa jest jedną z rekomendowanych do ustalania tożsamości surowców leczniczych. „Atlas” obejmuje surowce, przedstawione na planszach z fotografiami, które są opatrzone numerami rzymskimi, zawierają etykietę i opis cech anatomicznych. Etykieta obejmuje: nazwę substancji roślinnej (surowca) w języku łacińskim i polskim (głównie wg FP X 2014), nazwę angielską surowca, łacińską i polską nazwę gatunku (lub gatunków) rośliny dostarczającego surowca oraz jego/ich przynależność do rodziny. Podano ważniejsze synonimy ww. nazw. Dla cech anatomicznych zastosowano numerację arabską, co pozwala odnaleźć dany element na fotografiach. Plansze ułożono alfabetycznie, według łacińskich nazw surowców.

„…jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce i może stanowić dużą pomoc, nie tylko w ćwiczeniach z farmakognozji i kosmetologii, ale też
w laboratoriach badających surowce roślinne.”
z recenzji prof. dr hab. n. farm. Ireny Matławskiej

Spis treści (1,99 MB)