Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

NATURALNE i SYNTETYCZNE

Projekt
„NATURALNE i SYNTETYCZNE
– cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki
na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK”

współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 01.07.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 132 612,50 zł

Koordynator projektu: dr hab. Bogumiła Kupcewicz

Cel projektu – celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, rozbudzenie wśród uczniów ciekawości poznawczej inspirowania do nauki przedmiotów ścisłych, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania pasji.
Projekt zakłada integrację uczniów ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.
Tematem wiodącym 2 ścieżek: botanicznej oraz chemicznej będzie charakterystyka i analiza surowców roślinnych oraz substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego w kontekście poszukiwania leków oraz zastosowania w kosmetologii.
Program zajęć ścieżek składa się z zajęć praktycznych, ale także wykładów stanowiących teoretyczne wprowadzenie. Zajęcia praktyczne realizowane w różnorodnych warunkach – w laboratoriach chemicznych, w pracowni mikroskopowej oraz ćwiczeń z wykorzystaniem Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.
Zajęcia obejmują wykorzystanie szeregu metod, od analizy mikroskopowej, syntezy oraz ekstrakcji i destylacji, po różne techniki analityczne.
Zajęcia prowadzone będą w kameralnych 10 osobowych grupach co pozwoli rozbudzić ich ciekawość poznawczą, zgłębić prezentowane zagadnienia, nauczyć współpracy w grupie.
Odbędzie się 8 czterogodzinnych (godziny lekcyjne) spotkań w postaci czterech comiesięcznych bloków zajęć (wykłady + ćwiczenia) z zakresu botaniki, farmakognozji, chemii analitycznej i organicznej.


GRAFIK ZAJĘĆ ZDALNYCH W PROJEKCIE


 

Rekrutacja – Zapraszamy !!!

Rekrutacja do projektu trwa od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – II nabór 2019/2020


Dokumenty do pobrania:

Formularz-zgłoszeniowy (692 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (679 KB)

Oświadczenie uczestnika projektu (695 KB)

Regulamin uczestnictwa w projekcie (887 KB)


Kontakt:
Koordynator Projektu – dr hab. n. farm. Bogumiła Kupcewicz
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK
ul. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
tel. 52 585 35 00
e-mail: kupcewicz@cm.umk.pl


Informacje o rekrutacji (informacje archiwalne):

Rekrutacja do projektu trwała od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.

Rekrutacja zakończona Lista rankingowa nr 1 (479 KB)

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (698 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (679 KB)

Oświadczenie uczestnika projektu (695 KB)

Regulamin uczestnictwa w projekcie (887 KB)

Harmonogram wsparcia w projekcie (624 KB)

Zbiórka uczestników projektu 10 min przez rozpoczęciem zajęć:
Collegium Medicum UMK
Bydgoszcz, ul. A. Jurasza 2
Budynek Wydziału Farmaceutycznego – zbiórka przy wejściu głównym


Kontakt:
Koordynator Projektu – dr hab. n. farm. Bogumiła Kupcewicz
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK
ul. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
tel. 52 585 35 00
e-mail: kupcewicz@cm.umk.pl


Projekt „NATURALNE i SYNTETYCZNE – cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020