Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego – informacje dla studentów

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
Budynek F, II piętro, pok. 50, 51
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

SPRAWY OGÓLNE