Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacja w sprawie przepisania zaliczenia zajęć

Student może ubiegać się o przepisanie zaliczenia zajęć, które odbył w UMK lub innej uczelni.
Tryb przepisania zaliczenia reguluje § 30a ust. 1 Regulaminu Studiów UMK (627 KB)