Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Nagrody i wyróżnienia

Szanowni Studenci,
Wydziału Farmaceutycznego CM w Bydgoszcz UMK w Toruniu

Uprzejmie informuję, że, zgodnie § 64 Regulaminu Studiów UMK w Toruniu (wprowadzony Uchwałą nr 39 Senatu UMK w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 r.) studenci i absolwenci Uniwersytetu mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia, m. in. tytuł najlepszego studenta Wydziału i Uniwersytetu oraz najlepszego absolwenta Wydziału i Uniwersytetu.

Na studentów z wysoką średnią arytmetyczną z ocen, rozwijających zainteresowania naukowe (w kołach naukowych działających przy jednostkach wydziałowych), artystyczne oraz sportowe czekają comiesięczne stypendia rektora oraz jednorazowe Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlatego zachęcam do rozwijania swoich zainteresowań i korzystania z różnych form wsparcia dla wybitnych studentów.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Zasady i tryb przyznawania tytułów oraz wyróżnień studentom i absolwentom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu»

wniosek-najlepszy-student (14 KB)

wniosek-najlepszy-absolwent (39 KB)