ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Farmacja – jednolite studia magisterskie

Film promujący kierunki Wydziału Farmaceutycznego»

Opis kierunku:

Kształcenie na kierunku farmacja realizowane jest w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich trwających 10 semestrów i 6-miesięcznej praktyki w aptece. W trakcie 5 lat studiów realizowane są przedmioty podstawowe jak: anatomia, chemia analityczna, biofizyka, fizjologia, czy biochemia oraz przedmioty kierunkowe/zawodowe: jak biofarmacja, farmakologia z farmakodynamiką, toksykologia, technologia postaci leku, czy opieka farmaceutyczna.

Program kształcenia na kierunku farmacja ma na celu dostarczenie gruntownej wiedzy dotyczącej przygotowywania, przechowywania, kontroli i dystrybucji leków. W czasie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w odniesieniu do metod opracowania, analizy i wytwarzania leków, zarówno w aptekach, jak i w przemyśle farmaceutycznym. Ponadto, podczas studiów Student zaznajamia się ze sposobami działa leków, z potencjalnymi skutkami ubocznymi wpływającymi na ludzki organizm oraz z metodami badania leków z wykorzystaniem specjalistycznych metod chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i klinicznych. Praca farmaceuty w aptece lub szpitalu opiera się także na bezpośrednim kontakcie z pacjentem, dlatego podczas studiów Studenci poznają zasady opieki farmaceutycznej, która wspomaga bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leków. Podczas studiów Student uczy się interpretować przepisy prawa farmaceutycznego oraz poznaje zasady produkcji leków zgodnie z najnowocześniejszymi standardami dobrej praktyki wytwarzania. Do kompetencji farmaceuty należy również zarządzanie apteką, pomoc na co dzień jej pacjentom oraz współpraca z lekarzami i pozostałym personelem medycznym, czego student również uczy się podczas studiów.

Dla kogo ten kierunek?

Kierunek farmacja skierowany jest dla osób wytrwałych, ambitnych, poszukujących wyzwań. Farmaceuta mając bezpośredni kontakt z pacjentem jest na pierwszej linii wsparcia, musi być zaznajomiony z preparatami pochodzenia naturalnego i chemicznego, wykorzystywanymi w profilaktyce zdrowotnej i leczeniu. Jeśli interesuje Cię chemia, biologia, jesteś zafascynowany wpływem roślin na ludzki organizm? Jeśli tak, to studia na kierunku farmacja są idealne dla ciebie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektywy?

Po zakończeniu realizacji programu studiów uzyskana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dają absolwentowi kwalifikacje do pracy nie tylko w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz w hurtowniach farmaceutycznych, ale również w przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek, przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego prowadzących badania kliniczne, inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w zakresie farmacji i ochrony zdrowia. Program studiów, w którym istotny nacisk położono na aspekt naukowo-badawczy, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków badań realizowanych na Wydziale gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w jednostkach naukowych, instytutach badawczych czy uczelniach. Ponadto, założeniem kształcenia jest to, iż absolwenci będą wykazywać zdolność do podjęcia kształcenia specjalizującego i/lub kształcenia w szkole doktorskiej. 

Co wyróżnia kierunek farmacja prowadzony na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy?

1) W rankingu kierunków studiów Perspektywy 2020, kierunek farmacja awansował o 1 pozycję obecnie zajmuje 9 miejsce w kraju.

2) W latach 2014-2020 był realizowany program Farmaceuta- zawód z przyszłością. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu było podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych 54 studentów/ek studiów stacjonarnych kierunku Farmacja Collegium Medicum UMK poprzez udział w wysokiej jakości programie stażowym.

3) Przy Wydziale działa Apteka Uniwersytecka, w której studenci mogą odbywać praktyki zawodowe.

4) Na Wydziale Farmaceutycznym funkcjonuje Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych. Jest on źródłem materiału roślinnego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i badań naukowych prowadzonych w szczególności w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji.

5) Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego uzyskali wielomilionowe dofinansowanie na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach konsorcjum naukowego.

6) Studenci farmacji mają też duże możliwości samokształcenia w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Bydgoszcz oraz licznych studenckich kół naukowych działających na Wydziale Farmaceutycznym.

7) Internacjonalizacja kształcenia, poprzez kontynuowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w ramach wspólnie realizowanych projektów badawczych i edukacyjnych z przedstawicielami zagranicznych ośrodków naukowych. Obecnie Wydział Farmaceutyczny ma podpisanych 20 umów na zagraniczne wyjazdy studentów kierunku farmacja w ramach programu ERASMUS+.