Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Opiekunowie pierwszego roku

Opiekun I roku, kierunek: analityka medyczna

dr Joanna Kwiecińska-Piróg
Katedra Mikrobiologii
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, budynek E, III piętro
konsultacje: poniedziałki 10:30 – 11:30, wtorki 09.30-10.30


Opiekun I roku, kierunek: farmacja studia stacjonarne i niestacjonarne

dr n. farm. Marta Sobiesiak
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
budynek Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jurasza 2, pokój nr 122
konsultacje: poniedziałki 12:00 – 12:45, wtorki 10:30 – 11:15


Opiekun I roku, kierunek: kosmetologia studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

dr n. techn. Olga Zavyalova
Katedra  Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
budynek Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jurasza 2, pokój nr 20
konsultacje: wtorki 11:50 – 12:35, piątki 13:15 – 14:00