Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Opiekunowie pierwszego roku

Opiekun I roku, kierunek: analityka medyczna

dr n. fiz. Anita Dąbrowska
Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej
ul. Jagiellońska 15, budynek F, pokój nr 28
konsultacje: czwartki 09:30 – 11:00


Opiekun I roku, kierunek: farmacja studia stacjonarne i niestacjonarne

dr n. farm. Marta Sobiesiak
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
budynek Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jurasza 2, pokój nr 122
konsultacje: wtorki 09:00 – 10:00, czwartki 10:00 – 11:00


Opiekun I roku, kierunek: kosmetologia studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

dr n. techn. Olga Zavyalova
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
budynek Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jurasza 2, pokój nr 20
konsultacje: poniedziałki 12:15 – 13:00, piątki 13:00 – 13:45