ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Marta Sobiesiak
adiunkt
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

tel.: +48 52 585 3912
e-mail: marta.sobiesiak@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek: 11.00 - 12.30 pok. 122

Bibliografia