Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
kizdiagn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

dr Katarzyna Bergmann
adiunkt
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

tel.: +48 52 585 3685
e-mail: bergmann@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżur dydaktyczny: środy godz. 10.30-12.00, pok. 1032

Bibliografia