Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - Wydział Farmaceutyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
kizdiagn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik - prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

dr Katarzyna Bergmann
dr hab. Magdalena Krintus, prof. UMK
dr Magdalena Kuligowska-Prusińska
dr Sławomir Manysiak
dr Aneta Mańkowska-Cyl
dr Lena Nowak-Łoś
prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
dr Agnieszka Pater
dr Joanna Siódmiak
dr hab. Anna Stefańska, prof. UMK
dr Łukasz Szternel