Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
kizdiagn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej – informacje dla studentów

W Katedrze realizowane są prace magisterskie w zakresie zgodnym z jej profilem działania. W roku 2008 Katedra wzbogaciła się o nowoczesną aparaturę badawczą: analizator biochipów RANDOX evidence* Investigator wraz z oprogramowaniem komputerowym. Jest to nowoczesny analizator do badań proteomicznych – działający na zasadach analizy mikromacierzy, umożliwiający jednoczesny pomiar od 6-15 parametrów w jednej próbce materiału biologicznego. Dostępne panele testów obejmują: panel kardiologiczny, cytokin i czynników wzrostowych, hormonalny i toksykologiczny. W roku 2010 zakupiono nowoczesną aparaturę do elektroforezy białek. Wyposażenie Katedry obejmuje też czytnik ELISA z płuczką i oprogramowaniem komputerowym.

Dla celów naukowych oznaczane są apolipoproteiny B i A-I (metodami immunochemicznymi), witamina 25(OH)D Total, adipocytokiny i wykonywana elektroforeza białek w materiale biologicznym. Warsztat badawczy obejmuje także szereg specyficznych metod do oznaczania: katecholamin i witamin w surowicy oraz w moczu metodą HPLC, szerokiej gamy interleukin i czynników wzrostowych w surowicy/ osoczu, moczu i płynie stawowym (metodą ELISA oraz z zastosowaniem biochipów), markerów obrotu kostnego oraz metabolizmu chrząstki w surowicy i płynie stawowym, przeciwciał w reumatoidalnym zapaleniu stawów – anty-CCP, przeciwciał dla transglutaminazy tkankowej. Ustawione zostały trudne technicznie metody oznaczania enzymów: L-asparaginazy, paraoksonazy i prostsze techniki do badania: N-acetylo-ß-D-glukozaminidazy w moczu.