Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
kizdiagn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Działalność usługowo-badawcza Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej

W Laboratorium Naukowo-Diagnostycznym Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej jest możliwość wykonania odpłatnych badań w kierunku: alergii pokarmowych, oddechowych, celiakii, a także wiele innych, które szczegółowo wymienione są w załączniku wraz z cenami.

Informacja o obowiązku informacyjnym dotyczącym badań prywatnych (410 KB)

Wykaz wykonywanych badań i CENNIK (607 KB)

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe uczelni na numer:
UMK w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

Z potwierdzeniem przelewu prosimy udać się do Sekretariatu Katedry, a następnie do Punktu Pobrań w Katedrze.