Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-90
kizdiagn@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

Pracownicy Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej są członkami:

  • Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL),
  • Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii,
  • Polskiego Towarzystwa Hematologów,
  • Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą,
  • Europejskiego Towarzystwa Badań Klinicznych (ESCI),
  • Amerykańskiego Towarzystwa Chemii Klinicznej (AACC),
  • Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC LM),
  • Europejskiej Federacji Chemii Klinicznej (EFCC).

Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry – w roku 2013 została wybrana po raz kolejny wiceprezesem PTDL na kadencję 2013-2017 oraz w roku 2011 członkiem Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Od 2001 roku pełni funkcję Przedstawiciela Narodowego w IFCC LM (Międzynarodowe Towarzystwo Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej), od 2006-2011 była członkiem Sekcji CPD (Dział Komunikacji i Publikacji) w IFCC, pełniąc jednocześnie funkcję Editor-in-chief czasopisma IFCC – eJIFCC; jest członkiem Grupy Roboczej IFCC ds. standaryzacji oznaczeń HbA1c, Grupy Roboczej IFCC ds. standaryzacji oznaczeń markerów przebudowy kości.
Od roku 2015 jest Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego Med Res J wydawanego przez Via Medica, od 2010 – jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna, czasopism zagranicznych Biochemia Medica (posiadającego IF), Biochemical Journal, od 2011 jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Clinical Biochemistry (IF), w roku 2012 została wybrana członkiem komitetu Redakcyjnego czasopisma Clin Chem Lab Med.
Członkostwo w Eur Fed of Laboratory Medicine (EFLM): prof. G. Sypniewska została wybrana przewodniczącą Grupy Roboczej CPE (kongresy, szkolenie podyplomowe) na okres 2013-2014. 19 maja 2013 r. w Mediolanie podczas XX Kongresu IFCC-EFLM Profesor Grażyna Odrowąż-Sypniewska została wybrana członkiem Zarządu Głównego EFLM (Europejskiej Federacji Towarzystw Medycyny Laboratoryjnej) na kadencję od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r oraz na drugą kadencję 2016-2017.

Dr n. med. Joanna Siódmiak – adiunkt – została wybrana w 2013 r. członkiem (full member Young Scientist) Grupy Roboczej – PFLM (Patient Focused Laboratory Medicine).

Dr hab. n. med. Magdalena Krintus – adiunkt – została w roku 2010 członkiem korespondującym w IFCC Committee for Public Relations.