Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Archiwum Komisji Wydziałowych

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku analityka medyczna

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku farmacja

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku kosmetologia

Wydziałowa Komisja ds. Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Procesu Dyplomowania

Wydziałowa Komisja Finansowa

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Wydziałowa Komisja Oceniająca

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą na kierunku farmacja

Wydziałowa Komisja ds. przewodów doktorskich w dziedzinie nauk farmaceutycznych

Wydziałowa Komisja ds. przewodów doktorskich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna

Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania uczenia się na Wydziale Farmaceutycznym

Komisja ds. studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Mobilności

Pełnomocnik Dziekana ds. e-learning