Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dokumenty Uczelniane

Statut UMK


Regulamin Pracy UMK w Toruniu


Regulamin Organizacyjny UMK w Toruniu


Regulamin wynagradzania pracowników UMK w Toruniu


Formularze wniosków i dokumentów stosowanych przy podejmowaniu czynności na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników UMK w Toruniu


Etyka pracowników UMK