Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (1,36 MB)

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (1,38 MB)