Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Prodziekani na kadencję 2020-2024

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

Uroczystość odbyła się 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK (fotorelacja).

 

więcej informacji

zdjęcie

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

zdjęcie

List Dziekana w sprawie praktyk zawodowych na kierunku analityka medyczna

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci kierunku analityka medyczna

            Stan epidemii Covid-19 bardzo utrudnił Państwu studiowanie, tym nie mniej chciałbym prosić o wysiłek  w pozyskiwaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności praktycznych w celu terminowego ukończenia studiów. Sytuacja epidemiczna w ostatnim czasie, zwłaszcza w Polsce Północnej, w tym w naszym województwie (https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie) istotnie się poprawiła. Szpitale w znaczącej ilości są gotowe do przyjmowania studentów na praktyki zawodowe. W związku z tym chciałbym Państwa prosić o podjęcie wysiłku odbycia przewidzianych programem studiów praktyk zawodowych w okresie tegorocznego lata. Zaliczenie wymaganych praktyk zgodnie z dotychczasowym planem studiów byłoby korzystne zarówno dla Państwa (mniej obowiązków w przyszłości) oraz dla władz Wydziału (nie musielibyśmy wszczynać kłopotliwej procedury zmiany planu studiów). Jeżeli tego wysiłku dokonamy teraz, w przyszłości będzie łatwiej zaliczyć wymagane programem przedmioty. W przypadku nie skorzystania z otwierających się możliwości, studenci obecnego IV roku będą musieli odbyć praktykę zawodowa w trakcie V roku, zaś studenci obecnego II oraz III roku, w wakacje w roku 2021 będą musieli odbyć po dwie praktyki po 160 h każda. Zachęcam Państwa do podjęcia trudu odbycia praktyk w okresie najbliższych wakacji letnich.

            Informuję, że w Bydgoszczy studentów kierunku analityka medyczna na praktyki zawodowe będą przyjmować:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej)

W sprawie ustalenia możliwości odbycia praktyk i terminów proszę kontaktować się z opiekunami praktyk.

 

W celu odbywania praktyki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Biziela podania proszę kierować do malgorzata.zubrycka@biziel.pl

 

 

Z poważaniem

Stefan Kruszewski

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie kontynuowania nauczania

Działając w zgodzie z rozporządzeniami MNiSW (załącznik 1) oraz MZ (załącznik 2) i zarządzeniami Rektora UMK (załączniki 3, 3a i 3b, załącznik 4) i Listem Rektorów UMK (https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26772) chciałbym poinformować:

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium MNiSW dla dr. Wojciecha Filipiaka, pracownika  Wydziału Farmaceutycznego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego spośród 1793 spełniających warunki wniosków, przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom.

 

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Wśród nagrodzonych znaleźli się także naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego

 

 

więcej informacji

zdjęcie

KONTAKT Z DZIEKANATEM

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Rektora UMK nr 109 z dnia 27 maja 2020 r. przyjmowanie studentów, doktorantów oraz gości zewnętrznych w Dziekanatach, odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym/mailowym z pracownikiem Dziekanatu.

więcej informacji

zdjęcie

Konkursy TANGO, POLS

 

 

Konkurs TANGO 4 - szansa na wdrożenie polskich badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach wspólnego przedsięwzięcia ogłaszają czwarty konkursu TANGO, który ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. 

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy:

  • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
  • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
  • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).

W przypadku chęci aplikowania w ramach konkursu prosimy o kontakt z pracownikami Działu Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM >>

więcej informacji

zdjęcie

Konkursy na projekty naukowe dotyczące Covid-19 organizowane przez Komisję Europejską

szczegóły >>

więcej informacji

zdjęcie

Podziękowania dla Pracowników Wydziału Farmaceutycznego

Podziękowania 

więcej informacji

zdjęcie

List Rektorów UMK do społeczności akademickiej

Panie i Panowie
Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Szanowni Państwo,

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej na Wydziale Farmaceutycznym

Zarządzenie Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

LIST DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO DO STUDENTÓW W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

więcej informacji

zdjęcie

Zasady funkcjonowania administracji UMK w Toruniu

Zarządzenie Nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 17 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 4 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 27 kwietnia 2020 r. do 3 maja 2020 r. (treść zarządzenia) 

Zarządzenie Nr 15 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 11 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 11 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. (treść zarządzenia)

więcej informacji

zdjęcie

Zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 130 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 116 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Prezydenta Miasta dla dr inż. Macieja Przybyłka

Prezydent Rafał Bruski, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych przyznał Nagrodę Naukową oraz stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Wybory kandydata na dziekana Wydziału Farmaceutycznego CM UMK

Szanowni Państwo,
Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego,


Na podstawie komunikatów i uchwał Komisji Wyborczej Uniwersytetu uprzejmie przypominamy, iż zebrania wyborcze dla wyboru kandydatów na dziekanów poszczególnych wydziałów odbywać się będą wg przyjętego harmonogramu (https://www.umk.pl/wybory/zebrania/), za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Listę kandydatów ogłoszono UCHWAŁĄ Nr 13 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 (https://www.umk.pl/wybory/przepisy/UKW_13.pdf). Na podstawie § 64 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120).

 

więcej informacji

zdjęcie

Kandydaci do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu w sprawie  ustalenia listy kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 >

Terminarz zebrań wyborczych dla wyboru kandydata na dziekana >>

 

 

 

 

 

Kandydatami na dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (https://www.umk.pl/wybory/dziekani/) są:


Pan prof. dr hab. Stefan Kruszewski

- program i list: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/SKruszewski-list.pdf

- kontakt: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/SKruszewski-kontakt.pdf

Pan dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

- program: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/MarekFoksinsk-program.pdf

- kontakt: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/MarekFoksinski-kontakt.pdf

 

 

 

 

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs ALPHORN-COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się informacją na temat konkursu ALPHORN-COVID-19

więcej informacji

zdjęcie

Mikrobiolodzy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK wykrywają SARS-CoV-2 w ciągu 3 godzin

W wyniku zaangażowania, m.in., dr Agnieszki Mikuckiej i dr Tomasza Bogiel z Katedry Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza zostały wprowadzone badania pozwalające wykryć bezpośrednio w materiale klinicznym wirusa SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2), należącego do grupy koronawirusów, który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19. Prace wdrożono 8. kwietnia b.r. z wykorzystaniem aparatu BD MAX (Becton Dickinson) w oparciu o metodę PCR z odwrotną transkrypcją i detekcją w czasie rzeczywistym (Real - Time RT - PCR) oraz testy z certyfikatem IVD.

więcej informacji

zdjęcie

List Dziekana do absolwentów kierunku farmacja w 2020 roku

Szanowni Państwo!

Tradycyjnie w kwietniu odbywały się na naszym Wydziale Dyplomatoria  absolwentów kierunku farmacja.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy

Konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy"

 

więcej informacji

zdjęcie

Sukces doktorantów Wydziału Farmaceutycznego w konkursie „Grants4NCUStudents”

Wśród laureatów konkursu „Grants4NCUStudents” znaleźli się uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego mgr farm. Beata Donarska oraz mgr farm. Maciej Karolak, którzy otrzymali grant w dziedzinie „Nauki o życiu”

 

więcej informacji

zdjęcie

Życzenia Świąteczne Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Wielkanoc 2020

więcej informacji

zdjęcie

Zmiany w standardach kształcenia !!!

Od 03.04.2020 r. obowiązują zmiany w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 01.04.2020 r.

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Lekarze z UMK w walce z Covid-19

Naukowcy z Collegium Medicum UMK rozpoczynają dwa badania kliniczne, których celem jest walka z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze ma łagodzić i skrócić przebieg choroby, drugie - nie dopuścić do zarażenia w przypadku kontaktu z osobą już chorą.

więcej informacji

zdjęcie

WOLONTARIAT STUDENTÓW

Szanowni Studenci V roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA i V roku kierunku FARMACJA.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z apelem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w miarę możliwości włączenie się w proponowaną przez Ministra akcję.  

więcej informacji

zdjęcie

APEL DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Szanowni Państwo Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,

Zwracam się z gorącym apelem o rygorystyczne przestrzeganie zaleceń związanego z kryzysem  epidemiologicznym. Proszę państwa, prowadzących korespondencję e-mailową lub telefoniczną ze studentami, abyście apelowali do ich rozsądku o odpowiedzialne potraktowanie czasu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

 

więcej informacji

zdjęcie

PROMOCJA DOKTORSKA 3 KWIETNIA 2020 - ODWOŁANA

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r.  § 4  w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu PROMOCJA DOKTORSKA w dniu 3 kwietnia 2020r. zostaje odwołana.

więcej informacji

zdjęcie

Praktyki zawodowe

Informujemy, że wszelkie czynności związane z organizowaniem praktyk zawodowych (składanie podań do szpitali, placówek diagnostycznych, aptek, gabinetów kosmetycznych...) zostają wstrzymane do odwołania.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

zdjęcie

Zawieszenie zajęć dydaktycznych (12.03 - 25.03)

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Doktoranci.

W nawiązaniu do mojego listu z dnia 11.03 skierowanego do Pracowników Wydziału i decyzji o zawieszeniu niektórych zajęć już w dniu 11.03 chciałbym poinformować, że Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r (załącznik: Rozporządzenie MNiSW) zostały zawieszone na okres dwóch tygodni wszystkie zajęcia dydaktyczne. Rektor UMK wydał w tej sprawie stosowne Zarządzenie nr 32 z dnia 11.03.2020 r. (załącznik: Zarządzenie Rektora UMK ).

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne na okres od 12 marca do 25 marca. Jednocześnie informuję, że administracja Uniwersytetu będzie w tym okresie działała jak dotąd. Nie ograniczamy również działalności naukowej, w tym także doktorantów.

 

więcej informacji

zdjęcie

Przedłużanie legitymacji !!!

Szanowni Studenci,

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Rektora UMK w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 04.03.2020 w sprawie wytycznych i zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca Wydziału Farmaceutycznego CM UMK z Zakładami Farmaceutycznymi Adamed Pharma S.A.

W dniu 4 grudnia 2019 r. Zakłady Farmaceutyczne Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie podpisały umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dotyczącą rozwoju produktu leczniczego.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe

14 lutego 2020 r. w Collegium Maximum UMK w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200 i 140 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie wręczono stypendia za 87 publikacji. Wśród nagrodzonych znaleźli się także naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego:

więcej informacji

zdjęcie

Sukces pracowników Wydziału Farmaceutycznego w konkursach IDUB

W ramach programu  „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zostały rozstrzygnięte konkursy: „Debiuty” i „Mobilności”.
W obydwu wśród laureatów znaleźli się pracownicy Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

zdjęcie

Zebrania wyborcze

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza Uniwersytetu zaprasza nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor Uniwersytetu na wydziałach w Bydgoszczy na zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na nieobsadzone mandaty przedstawicieli do Senatu UMK w dniu 12.02.2020 r. (środa) sala nr 78 w budynku F przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy o godz. 9:00 I termin / 9:15 II termin.

Z poważaniem

Sekretarz KWU
Agnieszka Janik

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat

Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej prof. dr. hab. Andrzeja Sokali.

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie dla studentów farmacji na spotkanie z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. mobilności

ERASMUS +

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Nagrody Ministra

Uprzejmie informujemy o zbliżających się terminach składania wniosków o nagrody prezesa rady ministrów i nagrody ministra;

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie dla studentów analityki medycznej na spotkanie z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. mobilności

ERASMUS+

więcej informacji

zdjęcie

DYPLOMATORIUM 2019 kierunku analityka medyczna i kosmetologia

23 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentów kierunków analityka medyczna i kosmetologia. Dyplomy magistra otrzymało 93 absolwentów kierunku analityka medyczna i 44 absolwentów kierunku kosmetologia studia II stopnia, 69 absolwentów kierunku kosmetologia I stopnia otrzymało tytuły licencjata.

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską

W dniu 22.11.2019 odbył się Wydziałowy Konkurs na Najlepszą Pracę  Magisterską, realizowaną na kierunkach analityka medyczna, farmacja, i kosmetologia.  Uczestnicy przedstawili prezentacje, a komisja oceniła każdą z prac biorąc pod uwagę jej wartość merytoryczną, sposób prezentacji oraz umiejętność prowadzenia dyskusji.

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja studentów I roku

W dniu 9 października 2019 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów rozpoczynających studia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego. Ponad 200 nowych studentów rozpoczęło studia na kierunkach farmacja, analityka medyczna, kosmetologia.

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych

W związku  z ogłoszeniem przez Agencję Badań Medycznych konkursu na dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych.

więcej informacji

zdjęcie

Awanse na Wydziale Farmaceutycznym

W dniu 27.09.2019 r. Jego Magnificencja Rektor  prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył awanse na profesora i profesora Uniwersytetu pracownikom Wydziału Farmaceutycznego.

 

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja naukowa organizowana przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym pt. „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia”, które odbędzie się dnia 10 października 2019 r. o godz. 9.00 w Bydgoszczy Aula Wydziału Farmaceutycznego CM UMK (sala 35)  ul. dr. A. Jurasza 2

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Ministra dla studentów

Stypendium Ministra dla studentów

więcej informacji

zdjęcie

Oferta pracy - Diagnosta laboratoryjny

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna zatrudni:

Diagnostę laboratoryjnego

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja naukowa 19-20 września 2019 r. w Bydgoszczy (zgłoszenia do 31.08.2019 r.)

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz Miasto Bydgoszcz 

zapraszają na konferencję naukową

pt. Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny. Przeszłość – teraźniejszość

Bydgoszcz (19-20 września 2019 r.)

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

 Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

więcej informacji

zdjęcie

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Niezwykły świat roślin leczniczych”

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”

dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy

oraz

studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

VII edycja, 2019 rok

więcej informacji

zdjęcie

DYPLOMATORIUM FARMACJI w roku WAŻNYCH ROCZNIC z udziałem JM REKTORA

6 kwietnia  2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom  kierunku farmacja.

 

więcej informacji

zdjęcie

Promocja Doktorska 2019

5 kwietnia 2019 r. w Collegium Medicum UMK odbyła się uroczysta PROMOCJA DOKTORSKA .  Dyplomy zostały wręczone 27 osobom z Wydziału Lekarskiego, 1 osobie z Wydziału Farmaceutycznego oraz 24 osobom z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

więcej informacji

zdjęcie

"Farmaceuta - zawód z przyszłością" spotkanie informacyjne - staże

Czas na staż!

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dot. realizacji staży w ramach projektu "Farmaceuta – zawód z przyszłością".
Spotkanie skierowane jest do studentów/ek  X semestru Farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w semestrze letnim 2018/2019.

więcej informacji

zdjęcie

Przewodnicząca Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD

W dniach 22-24 listopada 2018 r. w Gdyni odbyła się X Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

więcej informacji

zdjęcie

Zostań Ambasadorem Marki Alab Laboratoria

Program Ambasadorski marki Alab to ogromna szansa dla studentów kierunku Analityka Medyczna na zdobycie cennego doświadczenia. Ponadto udział w programie pozwala rozwinąć szereg kompetencji, takich jak: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i sprawnego komunikowania się, kooperację i umiejętność rozwiązywania problemów oraz inne niezbędne do rozwoju kariery zawodowej!

warunki przystąpienia

więcej informacji

zdjęcie

Dyplom i nagroda za komercjalizację

Dr hab. Daniel Załuski otrzymał dyplom i nagrodę w kategorii ,,komercjalizacja, która zaowocowała produktem oferowanym na rynku w bardzo krótkim czasie od pomysłu zgłoszonego do Centrum Transferu Technologii CITTRU i podpisania umowy z firmą”.

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja

5 października 2018 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

zdjęcie

NATURALNE I SYNTETYCZNE - cykl zajęć dla młodych pasjonatów nauki

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK rozpoczął realizację projektu
NATURALNE i SYNTETYCZNE - cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, rozbudzenie wśród uczniów ciekawości poznawczej, inspirowanie do nauki przedmiotów ścisłych, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania pasji.

więcej informacji

zdjęcie

1,2 mln zł z NCBiR dla młodego lidera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło IX edycję programu LIDER. Projekt „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych w ślinie" pod kierunkiem dr.  n. farm. Krzysztofa Goryńskiego, adiunkta w Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 199 998,75 zł.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja na studia doktoranckie

Zapraszamy na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym

więcej informacji

zdjęcie

Sukces Wydziału Farmaceutycznego – uzyskanie kategorii naukowej A

Wydział Farmaceutyczny w wyniku zakończonego procesu ewaluacji jednostek naukowych, Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2018 roku, uzyskał kategorię naukową A. Decyzja została podjęta w wyniku pozytywnego rozparzenia odwołania Wydziału od kategorii przyznanej w październiku 2017 roku. Ten niewątpliwy sukces jest okazją do szerszych refleksji związanych z rozwojem naszego Wydziału Farmaceutycznego. Śledząc historię  Wydziału można wyróżnić kilka kluczowych lat.  Na pewno są nimi:

  • 1984 rok – utworzenie decyzją Ministra Zdrowia Wydziału Farmaceutycznego
  • 1988 rok – rozpoczęcie kształcenia na kierunku analityka medyczna
  • 2002 rok – rozpoczęcie kształcenia na kierunku farmacja
  • 2006 rok – oddanie do użytku Budynku Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

zdjęcie

"Farmaceuta - zawód z przyszłością"

Wydział Farmaceutyczny wraz z Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu Studiujesz? Praktykuj!”, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekt dotyczący realizacji wysokiej jakości programu stażowego dla studentów kierunku Farmacja. Projekt skierowany jest do studentów V roku kierunku Farmacja i jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Konkurs jest realizowany w ramach Działania 3.1, Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje naukowe

Dwóch naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymało stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe.

więcej informacji

zdjęcie

III Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”

III Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”
18-19 czerwca 2018 r.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja: prof. Barbara Zegarska

9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr hab. Barbarze Zegarskiej, kierownikowi Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK. Postępowanie o nadanie tytułu zostało przeprowadzone na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium rektora dla dr. W. Filipiaka

Dr Wojciech Filipiak, adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej otrzymał jednorazowe Stypendium Rektora za wysoko punktowaną publikację naukową „Predicting the future from the past: volatile markers for respiratory infections”.

więcej informacji

zdjęcie

Wykłady fakultatywne w j. angielskim

W związku z zaplanowanym przyjazdem Prof. Mauro Panteghini, wybitnego eksperta z dziedziny medycyny laboratoryjnej, w charakterze „Visiting Professor” na zaproszenie Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej, w dniach 25, 28-29 maja 2018 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy osoby, w szczególności studentów 4-5 roku Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu do wysłuchania cyklu wykładów, które osobiście poprowadzi Profesor Mauro Panteghini.

więcej informacji

zdjęcie

4 447 060 zł z NCN na badania

Ponad 12,5 mln zł otrzyma 18 naukowców z UMK w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

zdjęcie

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Niezwykły świat roślin leczniczych”

dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy
oraz studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

VI edycja, 2018 rok

więcej informacji

zdjęcie

Juwenalia

więcej informacji

zdjęcie

Witamy na nowej stronie Wydziału

Witamy na nowej stronie Wydziału Farmaceutycznego. Innowacyjna odsłona strony ma na celu poprawę przejrzystości, funkcjonalności, a przede wszystkim spójności ze stroną główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

zdjęcie

Promocja doktorska

6 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w Auli A-B przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy odbyła się uroczysta promocja doktorska.

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Farmaceutyczny z dwoma uprawnieniami do nadawania stopnia doktora habilitowanego

26 lutego 2018 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Farmaceutycznemu CM UMK uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje

JM Rektor przyznał jednorazowe stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe pracownikom akademickim Collegium Medicum UMK, reprezentującym Wydział Farmaceutyczny: dr Ewelinie Zarakowskiej, dr. hab. Markowi Foksińskiemu, dr. hab. Danielowi Gackowskiemu, dr Annie Szpili oraz dr hab. Barbarze Bojko.

więcej informacji

zdjęcie

Kosmetolożki nagrodzone

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” przyniosła wyróżnienia mgr Magdalenie Basałygo i mgr Dominice Ragin - doktorantkom Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja profesorska - prof. dr hab. Michał Marszałł

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. tytuł profesora nauk farmaceutycznych otrzymał prof. dr hab. n. farm. Michał Marszałł, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

zdjęcie

1 758 851 zł z NCN na badania

Dr Wojciech Filipiak, adiunkt w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej otrzymał grant naukowy Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATA w wysokości 1 758 851 zł na realizację projektu „Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej terapii”.

więcej informacji

zdjęcie

Wybory Prodziekana ds. jakości kształcenia

Wybory Prodziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020.

więcej informacji

zdjęcie

Pieniądze na komercjalizację

14 projektów badawczych naukowców z UMK uzyskało dotychczas wsparcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK w ramach projektu "KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług". Środki (w wysokości do 100 tys. zł na projekt) są przeznaczone na dostosowanie uniwersyteckiego wynalazku, technologii lub pomysłu do wersji atrakcyjnej dla potencjalnych inwestorów.

więcej informacji

zdjęcie

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych został założony dla realizacji celów edukacyjnych Collegium Medicum UMK jako źródło roślinnego materiału dydaktycznego, jak i przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w szczególności w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej oraz Katedrze i Zakładzie Farmakognozji. Ogród służy także popularyzacji wiedzy na temat roślin leczniczych i kosmetycznych w społeczności lokalnej.


więcej informacji

zdjęcie

Niezwykły świat roślin leczniczych

Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej co roku organizuje konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością i w piątej edycji konkursu wzięło w nim udział 59 osób, które nadesłały łącznie aż 127 fotografii. W 2017 roku w kategorii „Studenci i Pracownicy CM UMK” udział wzięły 24 osoby, które nadesłały łącznie 61 prac. W kategorii „Uczniowie LO” prace nadesłało 35 licealistów, przesyłając 66 fotografii.

więcej informacji

zdjęcie

Wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka

12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka – pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

Delegacja z Guangdong Pharmaceutical University

W dniach 3-4 sierpnia 2017 r. Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK gościł przedstawicieli chińskiej delegacji z Guangdong Pharmaceutical University, School of Traditional Chinese Medicine (Key Laboratory of State Administration of Traditional Chinese Medicine for Production & Development of Cantonese Medicinal Materials).

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzanie receptami

Wychodząc naprzeciw trendom wprowadzania opieki farmaceutycznej w Polsce, Katedra Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, po uzyskania pozytywnych efektów w poprzednim projekcie (piktogramy), postanowiła rozpocząć badania naukowe w zakresie walidacji kolejnej usługi opieki farmaceutycznej.

więcej informacji

zdjęcie

Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

Dr n. med. Katarzyna Bergmann, asystent w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymała prestiżową nagrodę dla młodego pracownika diagnostyki laboratoryjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Zmarł prof. dr hab. dr h.c. Roman Kaliszan

Z wielkim smutkiem informuję, że w dniu 9. maja zmarł prof. dr hab. nauk farmaceutycznych  dr h.c. Roman Kaliszan – profesor zwyczajny zatrudniony w latach 2008 – 2012 na naszym Wydziale.  

 

więcej informacji

Archiwum