Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

DYPLOMATORIUM kierunku FARMACJA 6.04.2024

W sobotę 6 kwietnia odbyło się uroczyste Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się w 40 roku trwania akademickiej medycyny w Bydgoszczy i 40 roku istnienia Wydziału Farmaceutycznego. Dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymało 72 tegorocznych absolwentów bydgoskiego kierunku farmacja.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prawie 5 mln na nowe technologie dla mikrobiologii

Dzięki intensywnym staraniom prof. Eugenii Gospodarek-Komkowskiej i Zespołu, w ciągu ostatniego roku Katedra Mikrobiologii oraz Zakład Mikrobiologii Klinicznej wzbogacił się o 11 nowych urządzeń za łączną kwotę prawie 5 mln złotych. Część (6) urządzeń została pozyskana w ramach konkursów ze środków Ministerstwa Zdrowia (sterylizator, dwustanowiskowa komora laminarna, Biofire FilmArray TORCH system, VITEK PRIME MS, IR Biotyper, iSeq 100 system), a część (5) otrzymaliśmy w darze od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (T2Dx Instrument, Biofire FilmArray TORCH system, Sensititre ARIS HiQ system, dRAST, MALDI Biotyper sirius oraz dodatkowo 5 zestawów komputerowych i 5 stołów laboratoryjnych).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja i staż naukowców z Wydziału Farmaceutycznego w University of Agriculture Faisalabad w Pakistanie

W dniach 01 – 02. 03 2024 dr hab. Alicja Nowaczyk, prof. UMK i dr Łukasz Fijałkowski uczestniczyli w International Symposium on Drug Discovery and Development (ISDDD) w University of Agriculture (UAF) w Pakistanie.

ISDDD jest cyklicznym międzynarodowym sympozjum naukowym na którym poruszane są tematy związane z tematyką odkrywania i projektowania leków. Organizatorem tego wydarzenia jest Scientific, Educational and Social Council of Biochemists (SESCOB) pod przewodnictwem profesora Amer Jamil i wsparciu pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Biochemii UAF. Wydział Biochemii może pochwalić się wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz nowoczesnymi laboratoriami, w których prowadzone są badania z zakresu biologii molekularnej, nauk rolniczych, weterynaryjnych, medycznych i farmaceutycznych. Działalność naukową Wydziału Biochemii można lepiej poznać na dedykowanej stronie SESCOB pod adresem https://sescob.com/department/.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ostatnie pożegnanie mgr. farm. Aleksandra Kruczyńskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł absolwent Wydziału Farmaceutycznego mgr farm. Aleksander Kruczyński. 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 09.04.2024 (wtorek) o godz. 12.00
na Cmentarzu Nowofarnym przy ulicy Artyleryjskiej 10 w Bydgoszczy.

Rodzinie oraz bliskim pragniemy przekazać szczere wyrazy współczucia.

Dziekan oraz cała społeczność Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium absolwentów kierunku farmacja

Zaproszenie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla

Szanowni Studenci,

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że istnieje możliwość składania honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. „Laur Medyczny im. dr. Wacława Mayzla”, ustanowiony w 1999 r.

Wyróżnienie przyznawane jest dla studentów pracujących naukowo, za wysoko ocenioną, opublikowaną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni.

Wniosek powinien zawierać;

 • pełny tekst pracy,
 • uzasadnienie merytoryczne – udokumentowane lub potwierdzone przez np. opiekuna naukowego lub inną osobę nadzorującą realizację badań,
 • opis udziału kandydata/ów w realizacji badań i w przygotowaniu tekstu do druku.

 Składanie wniosków:

- w wersji oryginalnej  do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego,

- w wersji elektronicznej na adres dziekfarm@cm.umk.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r.       

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie dla młodych badaczy mikrobiologii

Podczas II Ogólnopolskiego Forum Młodych 2024 - Aktualne kierunki badań w naukach farmaceutycznych, które odbyło się dnia 15 marca 2024 r., Komitet Naukowy przyznał wyróżnienie Panu Pawłowi Kmiecikowskiemu i Pani Anieli Gabriel za pracę pt. „Ocena działania połączeń kolistyny z wybranymi antybiotykami wobec wieloantybiotykoopornych szczepów Acinetobacter baumannii”. Pan Paweł Kmiecikowski i Pani Aniela Gabriel są studentami IV roku medycyny i wykonują badania pod opieką Pana dr. Tomasza Bogiel w ramach Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Mikrobiologii.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Godziny rektorskie 25.04.2024 r. do godz. 14.00

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją Drzwi Otwartych w Collegium Medicum, Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. Andrzej Sokala ustanowił w dniu 25.04.2024 r. godziny rektorskie dla studentów wszystkich Wydziałów UMK CM. Godziny rektorskie obowiązują do godz. 14.00.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ŁOSOŚ BEZPIECZNY JAK NIGDY

Członkowie Zespołu Oceny Działań Przeciwdrobnoustrojowych w składzie: dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK, dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda, dr n. med. Anna Budzyńska, mgr Natalia Wiktorczyk-Kapischke z Katedry Mikrobiologii CM UMK biorą udział w realizacji projektu „Decontamination of Listeria on salmon and trout” we współpracy z Norweskim Instytutem Badań nad Żywnością, Rybołówstwem i Akwakulturą (Nofima AS).

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grantowe know-how w Bydgoszczy. Zapraszamy na Dni NCN 2024

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Praktyczne Warsztaty dla Uczniów

Dnia 22.03.2024r.  w Katedrze  Patobiochemii i Chemii Klinicznej CM UMK odbyły się PRAKTYCZNE warsztaty dla uczniów siódmych klas Szkoły Podstawowej nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy. Wydarzenie objęte patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, Pana prof. dr hab. Stefana Kruszewskiego zorganizowano dzięki zaangażowaniu opiekuna uczniów, mgr Agnieszki Cisowskiej oraz zespołu Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej (kierownik: dr hab. Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK, prowadzący: dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK, dr Agnieszka Chrustek, dr Elżbieta Piskorska).

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami materiału biologicznego wykorzystywanego w diagnostyce laboratoryjnej (krew, ślina, mleko kobiece, płyn stawowy) oraz z metodami jego analizy w ramach zajęć „CO KRYJE W SOBIE MATERIAŁ BIOLOGICZNY?”. Uczniowie zaznajomili się z pracą w laboratorium oraz z zagadnieniem odpowiedniego przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Mieli również możliwość praktycznego opanowania podstawowych czynności laboratoryjnych, samodzielnego przeprowadzenia m.in. testów ciążowych, owulacyjnych, narkotykowych pod opieką dr Agnieszki Chrustek i dr Elżbiety Piskorskiej.

Drugim realizowanym przez uczestników tematem warsztatów był  „UKŁAD GRUPOWY ABO I Rh(D), CZYLI O CZYM NAM POWIEDZĄ CZERWONE KRWINKI”, w trakcie którego podstawowe informacje z zakresu immunologii transfuzjologicznej i mechanizmu dziedziczenia grup krwi i czynnika Rh i przekazała uczniom dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK. Goście samodzielnie wykonali oznaczenia grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh za pomocą metod serologicznych.

Zorganizowane wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczniów, którzy z zaangażowaniem i dociekliwością samodzielnie wykonali szereg eksperymentów, a na pamiątkę uczestnictwa w warsztatach otrzymali drobne upominki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja „Zdrowie, piękno i nadzieja – wsparcie pacjenta onkologicznego”

16 marca 2024r. w auli 35 w Budynku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy odbyła się konferencja Kosmetologii Onkologicznej „Zdrowie, piękno i nadzieja – wsparcie pacjenta onkologicznego”. Wydarzenie zorganizowały studentki z Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej działającej na naszej uczelni wraz z opiekunem – Dominiką Dąbrowską-Wisłocką.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, Pana prof. dr hab. Stefana Kruszewskiego oraz fundatorki Fundacji Holistic Skin, Pani Beaty Ruckiej-Kańskiej. Wyjątkowym patronatem medialnym wydarzenie objął magazyn Kosmetologia Estetyczna.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Zapraszamy nauczycieli akademickich, doktorantów oraz pracowników wsparcia do wzięcia udziału w prowadzonych w języku angielskim warsztatach poświęconych metodologii zdobywania środków finansowych oraz prezentowaniu wyników prac badawczych różnym odbiorcom.

Szkolenia prowadzone są na żywo, w formie zdalnej (aplikacja zoom) przez Sean’a McCarthy’ego (wybitnego specjalistę związanego z programami ramowymi Komisji Europejskiej od ponad 30 lat) i Sylvie McCarthy (analityka polityki Unii Europejskiej).

Zapraszamy na szkolenia:

 1. Identifying Opportunities and Networking in Horizon Europe
  • w godzinach 11:00 – 13:00
 2. How to Write a Competitive Proposal for Pillar II (Horizon Europe)
  • w godzinach 11:00 – 13:00

Szczegółowy opis znajduje się na stronie» 

 1. How to Present Research Activities to Different Audiences

18.04.2024 r., w godzinach 11:00 – 13:00

Szczegółowy opis znajduje się na stronie»

Środki na szkolenia pochodzą z IDUB-u. Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres dorota.zandrowicz@cm.umk.pl Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja Kosmetologii Onkologicznej "Zdrowie, piękno i nadzieja - wsparcie pacjenta onkologicznego"

Program konferencji

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Andrzej Tretyn rektorem UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na wykład w ramach Programu Erasmus+

Prof. dr hab. Stefan Kruszewski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK zaprasza na wykład "Nanomedicine and DNA origami", który poprowadzi Prof. Metin YILDIRIM z Harran University (Şanlıurfa, Turcja).  Wykład, organizowany w ramach Programu Erasmus+, odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 15:30 w auli 1.4 (ulica Jagiellońska 13-15).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Staż w Uniwersytecie Jordańskim

W dniach 3-7 marca 2024 roku prof. Artur Słomka odbył staż w ramach Programu Erasmus+ w partnerskim Uniwersytecie Jordańskim (JU) w Ammanie. JU jest najstarszą i największą uczelnią publiczną w Jordanii, założoną dekretem króla Husajna I w 1962 r. Obecnie studiuje na niej 49 tys. studentów z Jordanu i 5 tys. studentów zagranicznych. Uczelnia należy do 2% najlepszych uniwersytetów na świecie.

Prof. Artur Słomka, w trakcie swojego pobytu, przeprowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami tamtejszego Wydziału Farmaceutycznego, który został utworzony w 1980 roku. W Światowym Rankingu Uniwersyteckim QS, w 2022 roku, Wydział ten znalazł się w pierwszej 200 uniwersytetów światowych w kategorii farmacja i farmakologia, co czyni go liderem edukacyjnym i badań naukowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez prof. Artura Słomkę dotyczyły patofizjologii wybranych chorób hematologicznych człowieka.

Zachęcamy wszystkich pracowników i studentów Wydziału Farmaceutycznego do czynnego udziału w Programie Erasmus+.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Śniadanie Naukowe w IX LO w Bydgoszczy

W dniu 04.03.2024 roku Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum, prof. dr hab. Stefan Kruszewski, oraz członkowie Zespołu ds. Promocji Wydziału Farmaceutycznego (dr Magdalena Wujak, dr Łukasz Szternel i Joanna Grześkiewicz) mieli przyjemność uczestniczyć w drugiej edycji Śniadania Naukowego w IX Liceum Ogólnokształcącym im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie z CPATT UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Gra o Karierę

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Festiwal Nauki w I LO w Ostródzie

DNI OTWARTE DLA UCZELNI - FESTIWAL NAUKI W dniu 16 lutego w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie odbyły się Dni Otwarte dla Uczelni - Festiwal Nauki.
Uczniowie ze wszystkich ostródzkich szkół średnich mieli możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną wielu uczelni wyższych, które aktywnie biorą udział w wydarzeniu.

W tym roku CM UMK było reprezentowane przez pracowników Wydziału Farmaceutycznego, którzy przeprowadzili praktyczne warsztaty na terenie szkoły:

Warsztat nr 1 zatytułowany: „Suplementy diety to nie leki. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?” prowadziła  dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK oraz dr Mariusz Zapadka. Natomiast warsztat nr 2 zatytułowany: „Zobacz niewidzialne, czyli słów kilka o mikrobiologii” prowadzili dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK oraz dr Katarzyna Grudlewska-Buda.

W warsztatach uczestniczyło blisko 200 licealistów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja na spotkanie i wykład

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na posiedzenie szkoleniowo-naukowe, organizowane przez Oddział bydgoski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, wraz z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego CM UMK, w dniu 7 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00. Odbędzie się ono stacjonarnie w sali 35, w budynku Wydziału Farmaceutycznego, przy ul. Jurasza 2 w Bydgoszczy.

Wykład naukowy pt. „ "Cannabis flos i Cannabis extractum normatum - surowce w recepturze aptecznej w Polsce i na świecie" wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, z Katedry Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W drugiej części odbędzie się tradycyjne spotkanie studentów VI roku, kierunku farmacja. Celem spotkania jest zapoznanie stażystów, z procedurą zakończenia praktyki zawodowej i studiów oraz zasadami przyznawania prawa wykonywania zawodu i wpisu na listę członków OIA.

W związku z tym w wydarzeniu wezmą udział: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UMK – prof. dr hab. Stefan Kruszewski, pełnomocnik Rektora ds. praktyk zawodowych i wakacyjnych na kierunku farmacja – dr Maciej Karolak oraz Prezes P-KOIA – mgr farm. Marcin Piątek.

Z poważaniem,
Jakub Płaczek
Prezes oddziału bydgoskiego PTFarm

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Zapraszamy nauczycieli akademickich, do udziału w szkoleniach stacjonarnych, organizowanych w obu częściach Uniwersytetu.

Bydgoszcz:

 • E-learning – podstawy - 08.03.2024 r., w godzinach 9.00-13.30 (maks. 10 osób),
 • Wprowadzenie do dydaktyki dorosłych - 21.03.2024 r., w godzinach 9.00-13.30 (maks. 15 osób),
 • Emisja głosu - 25.04.2024 r., w godzinach 9.00-13.30 (maks. 15 osób).

Zgłoszenia na szkolenia oraz pytania, w części bydgoskiej Uniwersytetu, prosimy kierować na adres dorota.zandrowicz@cm.umk.pl Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach danego szkolenia.

Toruń:

 • E-learning – podstawy - 22.03.2024 r., w godzinach 9.00-13.30 (maks. 15 osób),
 • Wprowadzenie do dydaktyki dorosłych - 03.2024 r., w godzinach 9.00-13.30 (maks. 15 osób),
 • Emisja głosu - 04.04.2024 r., w godzinach00-13.30 (maks. 15 osób).

Zgłoszenia na szkolenia oraz pytania, w części toruńskiej Uniwersytetu, prosimy kierować na adres katarzyna.bialowicz@umk.pl Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach danego szkolenia.

Szkolenia finansowane są ze środków IDUB. Szczegółowy opis znajduje się na stronie»

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Angelika Jurkowianiec – aktualna Miss Polski promuje Wydział Farmaceutyczny

               Wielką wartością naszego Wydziału są studenci i absolwenci. Studenci, działając w ramach Samorządu Studentów, Organizacji Studenckich STDL, PTSF i KOS oraz Kół Naukowych  prowadzą szeroką działalność edukacyjną, promocyjną i charytatywną. Nasi absolwenci osiągają sukcesy zawodowe i naukowe, z których jako Wydział i Uczelnia jesteśmy dumni. Wśród naszych studentów mieliśmy wiele osób, które osiągały sukcesy w aktywnościach odbiegających od kierunku studiów. Nasze studentki osiągały i osiągają sukcesy sportowe. Najbardziej reprezentatywnym przykładem jest Pani mgr Edyta Jasińska, absolwentka analityki medycznej - wielokrotna mistrzyni Polski w kolarstwie torowym, dwukrotna wicemistrzyni Europy, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Naszą studentką była Pani Anna Rusowicz - aktualnie popularna piosenkarka.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie STN CM UMK x DFUM "Szkoła Doktorska - co warto wiedzieć?"

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ofensywa promocyjna Wydziału Farmaceutycznego

W ostatnim czasie pracownicy i studenci zintensyfikowali działania promujące kierunki naszego Wydziału. Odbyły się spotkania połączone z wykładami dla uczniów z liceów Pile, oraz prezentacje połączone z warsztatami w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostródzie. Wydarzeniem o największym zasięgu są Praktyczne Warsztaty dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych realizowane w laboratoriach naszego Wydziału.  W dniach 05 - 09.02.2024 odbyła się już IV edycja tych Warsztatów. Uroczysta inauguracja miała miejsce w dniu 05.02.2024 r. o godzinie 9.00 w Auli nr 35 budynku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum. W uroczystości wzięli udział, m. in. prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Stefan Kruszewski, dziekan Wydziału Farmaceutycznego CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz dr Norbert Pietrykowski, poseł na Sejm RP i zarazem absolwent kierunku analityka medyczna. Gościem specjalnym była Angelika Jurkowianiec, aktualna Miss Polski, która jest studentką analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich organizowany przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, odbędzie się 11 marca 2024 r. o godz. 11.00, w formule online.

Link do wydarzenia»

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nasi Naukowcy publikują z Noblistą!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Marzec miesiącem słuchu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja na studia 2024/2025 w ramach programu ERASMUS+

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

EPPA ogłasza nabór wniosków o granty dla studentów i młodych naukowców

szczegóły»

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Inauguracja praktycznych warsztatów dla Uczniów szkół ponadpodstawowych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

BEZPŁATNE Warsztaty praktyczne dla Uczniów szkół ponadpodstawowych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenckie Badania Naukowe

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody za prace naukowe

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Termin zgłaszania prac upływa 23 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Regulamin»

Szczegóły»

Plakat»

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogólnopolski Dzień Transplantacji

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień na UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PROMOCJA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO W PILE

W dniu 15 stycznia 2024 r. w Centrum Iskra przy ul. Kilińskiego w Pile odbyło się spotkanie dydaktyczno-naukowe uczniów pilskich liceów z klas o profilu biologiczno-chemicznym z Dziekanem prof. dr hab. Stefanem Kruszewskim i Pracownikami Wydziału Farmaceutycznego.

Spotkanie zainaugurował Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich. Następnie Dziekan prof. dr hab. Stefan Kruszewski przedstawił rys historyczny oraz aktualną pozycję naukowo-dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego CM UMK w Bydgoszczy i w Polsce, a także omówił realizowane kierunki kształcenia i sylwetkę ich absolwentów. Kolejne wystąpienie dr hab. inż. Krzysztofa Skowrona, prof. UMK dotyczyło warunków rekrutacji na analitykę medyczną, farmację i kosmetologię oraz dodatkowych możliwości stojących przed studentami i absolwentami tych kierunków, jak studencka wymiana międzynarodowa, szkolenia specjalizacyjne czy szkoła doktorska.

Drugą część spotkania stanowiły wykłady naukowe kierowane do licealistów. Pierwszy, dotyczący roli diagnosty laboratoryjnego i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego przedstawił dr Łukasz Szternel z Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej CM UMK, a drugi związany z wyzwaniami, jakie stwarza narastająca antybiotykooporność szczepów bakteryjnych wygłosił dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK z Katedry Mikrobiologii CM UMK.

               Po zakończeniu wydarzenia w Centrum Iskra przedstawiciele Wydziału Farmaceutycznego udali się na spotkanie ze Starostą Pilskim Panem Eligiuszem Komarowskim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu w Pile Panem Kazimierzem Wasiakiem. Z obu stron padły deklarację chęci dalszej współpracy w zakresie organizowania spotkań młodzieży szkól średnich z pracownikami naszego Wydziału oraz udziału Uczniów z Piły w akcjach naukowo-dydaktycznych organizowanych na terenie naszej Uczelni.

Za organizację wydarzenia odpowiedzialna była Pani Joanna Grześkiewicz, pracownik Katedry Chemii Leków.

Informacja o wydarzeniu została opublikowana  na stronie Aktualności Powiatu Pilskiego »

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienia Rektora za publikacje

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił naukowców z Collegium Medicum UMK za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie.

 

więcej informacji

podpisanie porozumienia o współpracy z IX LO w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny obejmuje patronatem klasy biologiczno-chemiczne IX LO w Bydgoszczy

W dniu 9 stycznia 2024 r Pani Beata Kwasigroch – Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Nowakowskiego w Bydgoszczy oraz Pan Prof. dr. hab. Stefan Kruszewski – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UMK podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a wydziałem.  Skutkiem tej współpracy jest objęcie klas biologiczno-chemicznych IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy patronatem Wydziału Farmaceutycznego.

Koordynatorkami odpowiedzialnymi za współpracę zostały mgr Anna Stegienka, wicedyrektor IX LO oraz dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK, prodziekan Wydziału.

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych IX LO już od kilku lat aktywnie uczestniczą w wykładach, zajęciach laboratoryjnych i praktycznych warsztatach organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny.

Podpisane porozumienie ma charakter bezterminowy, formalizuje dotychczasową współpracę i już niebawem będzie można spodziewać się kolejnych wymiernych efektów wspólnych działań.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Relacja z pobytu w ramach programu Erasmus+ Lublana

Nazywam się Monika Marchlewicz i odbyłam semestralne studia na kierunku kosmetologia na Uniwersytecie Lublańskim w ramach Programu Erasmus+. Była to podróż już w trakcie studiów magisterskich, co początkowo okazało się dla mnie dużym zaskoczeniem, że nadal mogłam spełnić marzenie wyjazdu na studia zagraniczne po przejściu etapu licencjackiego. Chciałabym się podzielić z Państwem moimi odczuciami i doświadczeniem zdobytym podczas studiów, aby zachęcić jak najwięcej koleżanek i kolegów do skorzystania z tak fenomenalnej opcji nauki jaką oferuje nam nasza Uczelnia, ponieważ sama pamiętam moje niezdecydowanie przed podpisaniem umowy o wyjazd. Szczerze mogę stwierdzić, że była to jedna z najlepszych decyzji jakie mogłam podjąć w moim życiu!

Jako studentka II roku II stopnia kosmetologii uczestniczyłam zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych w laboratoriach. Na niektórych z nich studenci Programu Erasmus+ ze wszystkich krajów mieli zajęcia indywidualne (bez grup słoweńskich) co dało nam szansę na szybsze zapoznanie się ze sobą i integrację. Zajęcia praktyczne natomiast realizowałam razem
z grupą Słoweńców, czego początkowo obawiałam się, ale zostałam przyjęta z bardzo pozytywnym nastawieniem, wszyscy komunikowali się po angielsku, tak, abym czuła się komfortowo. Co więcej, studenci byli bardzo zaciekawieni jak wygląda studiowanie w Polsce i chcieli się dowiedzieć jak najwięcej o wykonywaniu mojego zawodu u nas w kraju.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prestiżowy grant naszych naukowców w konkursie HORIZON Europe

Z przyjemnością informujemy, że projekt COMET (Manufacturing of COMmutable calibrators and quality control materials for standardisation and post-markET surveillance of IVD tests) uzyskał finansowanie w ramach prestiżowego programu HORIZON Europe na lata 2024-2027. Projekt ten otrzymał najwyższą możliwą ocenę (5) we wszystkich ocenianych obszarach co daje ogólną ocenę ważoną 20/20.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa edycja programu TABMED

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów

Uprzejmie informujemy, że wnioski o Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy należy składać w formie papierowej do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego oraz w formie elektronicznej na adres dziekfarm@cm.umk.pl  do dnia 09 stycznia 2024 roku (wtorek).

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków i zgody na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną znajdą Państwo pod linkiem: Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta - 2024 - Aktualności - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia i Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo,          
uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrodę i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje »

UWAGA!!!
Wnioski należy składać w formie papierowej  w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego oraz elektronicznej na adres: dziekfarm@cm.umk.pl, w terminach; 

- Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców do dnia 08 stycznia 2024 roku (poniedziałek),

- Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta do dnia 31 stycznia 2024 roku (środa).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Mikrobiologii

W ramach Studenckiego Koła Naukowego w Katedrze Mikrobiologii badania prowadzi, m.in., dwóch studentów kierunku biotechnologia medyczna II stopnia Wydziału Lekarskiego CM UMK: Pani lic. Julia Czuba oraz Pan lic. Wiktor Borkowski. Członkami SKN są od 2022 r. Bezpośrednim opiekunem lic. Wiktora Borkowskiego jest dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK, a lic. Julii Czuby – dr Katarzyna Grudlewska-Buda. Tematyka badawcza obojga Studentów dotyczy antybiotykowrażliwości i czynników wirulencji występujących u drobnoustrojów potencjalnie patogennych dla ludzi izolowanych z próbek środowiskowych oraz od zwierząt hodowlanych i dziko żyjących.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy aparat w Katedrze Mikrobiologii

W dniu 06.12.2023 r. w Katedrze Mikrobiologii został zainstalowany aparat CFX Opus 96 do przeprowadzania reakcji qPCR firmy Bio-Rad. Sprzęt został zakupiony ze środków pozyskanych w konkursie na zakup aparatury badawczej organizowanym w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Beneficjentem konkursu jest dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK reprezentujący wyłaniające się pole badawcze „One Health – antimicrobial stewardship in human and veterinary medicine”.
 Aparat CFX Opus 96 pozwala na przeprowadzenie reakcji multipleks PCR w oparciu o 5-kanałów z wykorzystaniem barwników SYBR GREEN, EVAGREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705 oraz wyposażony jest w dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (Förster Resonance Energy Transfer). Urządzenie umożliwia analizę ekspresji genów poprzez względną analizę ilościową (ΔCq) lub ekspresji znormalizowanej (ΔΔCq) z porównaniem nieograniczonej ilości wartości Cq oraz analizę z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point” i analizę alleli (dyskryminacja alleli). Ponadto dzięki zakupionemu oprogramowaniu możliwe jest genotypowanie drobnoustrojów w oparciu o termiczną denaturację dsDNA z wykorzystaniem techniki HRM (High Resolution Melt).

Całkowity koszt zakupionego aparatu wraz z oprogramowaniem Maestro oraz HRM to 202 320 zł.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs Inicjatywa Doskonałości – Debiuty VI rozstrzygnięty

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy,  że w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty VI, którego celem jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne. Spośród 19 zgłoszeń, które kierowane były do Rady Dziedzinowej Nauk o Życiu (NZ), znalazło się aż czterech  laureatów Wydziału Farmaceutycznego.

Nauki o Życiu:

 1. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
 2. dr Anna Budzyńska
 3. dr Dawid Szwedowski
 4. dr Dorota Gawenda-Kempczyńska

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pełna lista laureatów »

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zbiórka Charytatywna

Zbiórka charytatywna dla dzieci z bydgoskich oddziałów onkologicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników do wzięcia udziału w akcji !!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencję Mikołajkową: Kosmetologia w praktyce

Z wielką przyjemnością zapraszamy na Konferencję Mikołajkową: Kosmetologia w praktyce, która odbędzie się w najbliższą środę 6.12.2023r. w godzinach 18:00-20:00 w auli w Domu Studenckim nr 3 (al. Powstańców Wielkopolskich 46).

Swoim patronatem konferencję objął Pan prof. dr hab. Stefan Kruszewski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego.

Zaplanowano 5 wykładów, które poprowadzą studenci Collegium Medicum.

Wydarzenie oficjalnie zakończy zbiórkę charytatywną dla dzieci z bydgoskich oddziałów onkologicznych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na mediach społecznościowych Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej:

Facebook: https://www.facebook.com/kos.cmumk

Instagram: https://www.instagram.com/kos.cmumk/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ostatnie pożegnanie Pani prof. Ireny Matławskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 listopada 2023 roku zmarła prof. dr hab. Irena  Matławska - wieloletni pracownik Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Była organizatorką  Katedry i Zakładu Farmakognozji na bydgoskim Wydziale Farmaceutycznym, pełniąc w latach 2004 – 2014  obowiązki kierownika tej  Katedry i Zakładu. Wniosła znaczący wkład tworzenie i rozwój bydgoskiego Wydziału Farmaceutycznego, w tym w kształcenie studentów bydgoskiego kierunku farmacja.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie informacyjne dla pracowników dotyczące programu Erasmus+

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW ANALITYKA MEDYCZNA I KOSMETOLOGIA 18.11.2023 r.

W sobotę 18. listopada odbyło się uroczyste Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Dyplomy ukończenia studiów wyższych otrzymali absolwenci kierunków analityka medyczna i kosmetologia – łącznie 110 osób.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Panteghini pracownikiem Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej

Od listopada br. nowym pracownikiem Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej został Pan Profesor Mauro Panteghini z Mediolanu – światowej klasy ekspert w dziedzinie medycyny laboratoryjnej i chemii klinicznej.

więcej informacji

Uroczystość Dyplomatorium 18.11.2023 r.

Uroczystość Dyplomatorium 18.11.2023 r.

Prorektor ds. Collegium Medicum
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

zapraszają na

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM
WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
KIERUNKÓW ANALITYKA MEDYCZNA I  KOSMETOLOGIA,

która odbędzie się

18  listopada 2023 roku (sobota) o godzinie 12:00
w auli A przy ul.  Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studentka naszej analityki medycznej walczy o tytuł Miss Universe 2023

Miss Polski 2023 Angelika Jurkowianiec, studentka IV roku kierunku analityka medyczna, reprezentować będzie Polskę w konkursie Miss Universe 2023 w Salwadorze.

Wielka gala konkursu odbędzie się  w sobotę 18 listopada 2023 r. w San Salwador (Salwador), początek transmisji o godz. 1:45 (w  nocy z 18 na 19 listopada 2023 r.).

Trzymamy kciuki za naszą finalistkę i życzymy kolejnych zwycięstw!!!

Tak piszą media

TELEMAGAZYN »

Dla studenta.pl »

Instagram »

Instagram »

Radio Eska »

Dziennik Łódzki »

mtv24 »

RMF FM »

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Obrona Doktorska mgr Aleksandry Skalskiej-Bugały

Dnia 14 listopada 2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandry Skalskiej-Bugały. Temat rozprawy: „Analiza produktów aktywnej demetylacji DNA w moczu pacjentów z rakiem jelita grubego oraz ostrą białaczką szpikową”. Pani Aleksandra Skalska-Bugała jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego (analityka medyczna).

Promotor:
dr hab. Rafał Różalski, prof. UMK

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka - Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
  w Warszawie
 • dr hab. Bolesław Karwowski - Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
  w Łodzi
 • dr hab. n. farm. Jarosław Paluszczak - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na MEMA

Wydział Farmaceutyczny ogłasza Konkurs z okazji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach (18-24 listopada), organizowany przy współpracy z Katedrą Mikrobiologii na portalu Facebook.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

„Zdolni znad Brdy”

W dniach 28.10.2023 i 4.11.2023 w Katedrze Chemii Leków  Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy odbył się piętnastogodzinny cykl laboratoriów pt. „Spektroskopia w analizie leków”,  organizowanych dla najzdolniejszych uczniów bydgoskich szkół ponadpodstawowych w ramach Grantu "Zdolny uczeń na uczelni" Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy".

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

dr hab. Joanna Kwiecińska-Piróg, prof. UMK beneficjentem konkursu Miniatura 7

Narodowe Centrum Nauki opublikowało 13 października ostatnią listę rankingową w konkursie Miniatura 7. Konkurs ten jest adresowany do osób posiadających co najmniej stopień doktora i zatrudnionych w polskich jednostkach badawczych. Środki finansowe uzyskane w konkursie w wysokości 5 000 – 50 000 zł pozwalają, m.in. przeprowadzić badania, których wyniki stanowią podstawę do przygotowania założeń projektu, który zostanie złożony w przyszłości w konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Warsztaty Praktyczne - Podziękowania

W dniach 25.09.2023 - 29.09.2022 odbyła się trzecia edycja Praktycznych Warsztatów dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Zorganizowane wydarzenie po raz kolejny spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony Dyrekcji, Nauczycieli oraz Uczniów szkół Ponadpodstawowych o czym świadczą otrzymane podziękowania. Za wszystkie słowa uznania, a przede wszystkim za zainteresowanie i obecność, bardzo serdecznie dziękujemy.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Roland Wesołowski pierwszym w województwie kujawsko-pomorskim specjalistą w dziedzinie laboratoryjna parazytologia medyczna

W dniu 13.11.2023 w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych odbył się Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) w dziedzinie laboratoryjna parazytologia medyczna. To wyjątkowa chwila, ponieważ był to pierwszy taki egzamin od 2011 roku. Jest nam niezmiernie miło, ponieważ do grona 8 specjalistów w tej dziedzinie dołączyło 7 kolejnych diagnostów laboratoryjnych! W gronie tym znalazł się dr Roland Wesołowski – adiunkt z Katedry Biologii i Biochemii Medycznej, Collegium Medicum UMK. Został on pierwszym specjalistą w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii medycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Pan doktor uzyskał wynik bardzo dobry zarówno z części teoretycznej egzaminu, jak i części praktycznej.


Serdecznie gratulujemy!

Link do posta Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

fot. Dr Roland Wesołowski, specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej (aut. fot.  Aleksandra Kulesza)

fot. Od lewej: dr hab. Beata Szostakowska, dr Agnieszka Pawełczyk, dr Roland Wesołowski, dr Hanna Żarnowska-Prymek, mgr Monika Pintal-Ślimak (Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych), dr Przemysław Kołodziej, prof. UML, dr Monika Rudzińska, mgr Czesław Głowniak, dr hab. Maria Wesołowska, dr Adam Kaczmarek, dr Rusłan Sałamatin (aut. fot.  Aleksandra Kulesza)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na pobyt naukowy w Würzburgu w 2024 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Sokali uprzejmie informujemy o możliwości uzyskania grantu na dwutygodniowy pobyt związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów naukowych w Würzburgu w 2024 roku. Grant można wykorzystać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 20 grudnia 2024 roku (termin przyjazdu podany we wniosku traktowany jest jako orientacyjny, nie jest obowiązujący). Realizacja grantu: przy placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu.

Konkurs jest skierowany do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej).

Wnioski o przyznanie grantu uprzejmie prosimy przesyłać w terminie do 1 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje o Konkursie »

 

więcej informacji

Laboratorium szpitala Klinički Bolnički Centar (KBC) w Rijece

STAŻ ABSOLWENCKI STUDENTEK ANALITYKI MEDYCZNEJ

Staż absolwencki w ramach Programu Erasmus+ po ukończeniu studiów na kierunku analityka medyczna odbyłyśmy w szpitalu uniwersyteckim Klinički Bolnički Centar (KBC) w Rijece (Chorwacja) w lipcu i sierpniu br. Obejmował on pracownie mikrobiologii, hematologii i koagulologii, analityki ogólnej oraz biologii molekularnej. Przez ten czas poznawałyśmy metody diagnostyczne, używane aparaty oraz organizację pracy w każdej z wymienionych pracowni. Dzięki temu mogłyśmy doświadczyć innych zasad prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej niż ta obowiązująca w naszym kraju.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie otwarte "Porozmawiajmy o mobbingu"

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Obrona Doktorska mgr. farm. Filipa Graczyka

Dnia 25 października 2023 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. farm. Filipa Oskara Graczyka. Temat rozprawy: "Analiza farmakognostyczno-chemiczna i fitofarmakologiczna owoców Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. jako nowego surowca adaptogennego".

Promotor: dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK.

Pan Filip Graczyk jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego, kierunków: analityka medyczna oraz farmacja. Zatrudniony jest  na stanowisku asystenta w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja "Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych" podsumowanie

W dniach 13-14 października Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych zorganizowała   konferencję naukowo-szkoleniową pt: Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym współorganizowanym przez Polską Grupę Narodową Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (ISCB) w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. W tym roku zaszczyt organizowania konferencji przypadł biostatystykom z naszego wydziału. Honorowy  patronat nad konferencją  objęła Pani Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski. Do grona patronów i sponsorów dołączyli przedstawiciele mediów, stowarzyszeń i dystrybutorzy oprogramowania dedykowanego do analiz biostatystycznych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Staż studentów w Katedrze Patofizjologii w ramach programu TABMED

TABMED EXPERIENCE AT THE FACULTY OF PHARMACY

Working in a laboratory is always an exciting experience surrounded by a coat of responsibility, but having the opportunity to add a new flavor through the cooperation of three different cultures is not an everyday occurrence. The pathophysiology Department and the guidance of supervisor Artur Słomka were kind enough to make our internship a package of rich and memorable personal growth delivered by academic knowledge.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

IV Ogólnopolskie seminarium z historii farmacji "Zielarstwo i ziołolecznictwo. Przeszłość-teraźniejszość"

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolskie seminarium z historii farmacji "Zielarstwo i ziołolecznictwo. Przeszłość-teraźniejszość" Bydgoszcz 27-28.10. 2023 r. »

Miejsce obrad: Apteka „Pod Łabędziem” Oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rusza nabór na specjalizację z Farmacji aptecznej. Zapisy od 15 listopada 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs Fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” – wręczenie nagród

Podczas III edycji Praktycznych Warsztatów dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych, które odbyły się w ostatnim tygodniu września 2023 roku, Pan Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski wręczył nagrody zwycięzcom XI edycji konkursu fotograficznego „Niezwykły świat roślin leczniczych”. Konkurs organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej. Przypominamy nagrodzone osoby:

W kategorii „Studenci i Pracownicy CM UMK”:

 • I miejsce: mgr inż. Magda Lewandowska, Dziekanat Wydziału Lekarskiego,
 • II miejsce: dr Łukasz Kaźmierski, Katedra Urologii i Andrologii, Zakład Inżynierii Tkankowej,
 • III miejsce:Kamila Pośpieszyńska, V rok, kierunek Farmacja.

W kategoria „Uczniowie LO”:

 • I miejsce: Alicja Marecka, LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  w  Lidzbarku,
 • II miejsce: Patrycja Gerke, VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • III miejsce: Bogumiła Grabowska, IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu.

Laureatom jeszcze raz gratulujemy!

Nagrodzone fotografie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku!

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Relacja z pobytu studentów zagranicznych w ramach programu TABMED

W dniach 01 – 31. 08 2023 gościliśmy 5 studentów farmacji w ramach letniego programu TABMED (Torun and Bydgoszcz Medical Summer Program) w Katedrze Chemii Organicznej. Zrealizowano 4 tematy w obszarze badań modelowania molekularnego oraz 1 temat z zakresu syntezy związków organicznych; wykaz tematów »

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie z Wydziałowym Koordynatorem ds. mobilności

Szanowni Państwo, 
uprzejmie zapraszam na spotkanie z Wydziałowym Koordynatorem ds. mobilności, które odbędzie się 06 listopada o godzinie 14:00 w Katedrze Patofizjologii.

Pozdrawiam serdecznie, 
Artur Słomka 
Wydziałowy Koordynator ds. mobilności

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Podsumowanie trzeciej edycji praktycznych warsztatów dla uczniów szkół średnich

W dniach 25.09.2023-29.09.2023 odbyła się już III edycja Praktycznych Warsztatów dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych, wydarzenie, które już na dobre wpisało się do kalendarza eventów naukowych adresowanych do młodzieży.

Uroczysta inauguracja miała miejsce w dniu 25.09.2023 r. o godzinie 9.00 w Auli nr 4 w budynku Biblioteki Medycznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy. W uroczystości udział wzięła Pani Dyrektor Magdalena Buschmann z Urzędu Miasta Bydgoszcz-Wydział Edukacji i Sportu, Przedstawiciele Władz Dziekańskich Wydziału Farmaceutycznego oraz prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska - Kierownik Katedry Mikrobiologii CM.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja 2023/2024

W dniu 5 października odbyła się uroczystość Immatrykulacji Studentów rozpoczynających studia na trzech kierunkach Wydziału Farmaceutycznego: analityce medycznej, farmacji oraz kosmetologii. W uroczystości wzięli udział: prorektor ds Collegium Medicum prof. dr hab. Kornelia Kędziora - Kornatowska, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne prof. dr hab. Michał Marszałł, prodziekani Wydziału Farmaceutycznego: dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK, dr hab. Joanna Kwiecińska-Piróg, dr hab. Marcin Koba, prof. UMK oraz profesorowie nauczający na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego. Uroczystość odbyła się zgodnie z zasadami ceremoniału akademickiego, której  podniosłość zapewnił Chór Collegium Medicum pod dyrekcją prof. Janusza Staneckiego oraz Anny Kocent. Przemówienia do immatrykulowanych studentów wygłosili pani prorektor ds. CM i dziekan Wydziału Farmaceutycznego. Przesłania do studentów wygłosili także studenci starszych lat: przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego Pani Agata Fatalska,  przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych pani Zuzanna Cieślak, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji pani  Zuzanna Wójcik oraz przewodnicząca Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej pani Zofia Heise. Immatrykulowani studenci złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali z rąk dziekana pamiątkowe znaczki immatrykulacyjne – godło Collegium Medicum. Chór Collegium Medicum, oprócz pieśni nieodłącznie towarzyszących ceremoniałowi akademickiemu (Hymn Państwowy, Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia), na zakończenie wykonał  2 radosne pieśni: Blue skies (opr. Alan Woods) i Con el vito (opr. Emil Fabrez).

Studentom życzymy powodzenia i wielu sukcesów!

PRZEMÓWIENIE DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Godziny Rektorskie 05.10.2023 r. od 13.30

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Samorządu Studenckiego CM UMK, Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. Andrzej Sokala ustanowił w dniu dzisiejszym - 05.10.2023 r. godziny rektorskie dla studentów wszystkich Wydziałów CM. Godziny rektorskie obowiązują od godz. 13.30.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Godziny rektorskie dla studentów I roku

Szanowni Studenci I roku Wydziału Farmaceutycznego,

w związku z uroczystą Immatrykulacją, decyzją JM Rektora,  dnia 5 października br. w godzinach od 10.30 do 14.00 dla studentów I roku zostały ustanowione godziny rektorskie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczystość immatrykulacji studentów I roku 2023/2024

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie,

Uprzejmie informujemy, że uroczysta Immatrykulacja studentów przyjętych na I rok w roku akademickim 2023/2024 odbędzie się w dniu 5 października 2023 roku (czwartek) o godz. 11.30 w  Auli, budynek A (I piętro) ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy.

W dniu immatrykulacji 5 października br. dla studentów dziekanat będzie nieczynny.

Szczegółowe informacje dla osób rozpoczynających studia znajdują się w zakładce Poradnik dla studentów I roku

więcej informacji

Staż studenta z Republiki Macedonii Północnej

Staż studenta z Republiki Macedonii Północnej w ramach IFMSA w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego

Ordanche Ribarski – student VI roku Wydziału Medycyny z Uniwersytetu w Skopje (Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia Północna) przebywał w ramach wymiany studenckiej organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (The International Federation of Medical Students Associations, IFMSA) na stażu w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego w dniach od 04 do 20 września 2023 roku. Staż obejmował teoretyczne i praktyczne zapoznanie z podstawowymi technikami stosowanymi w mikrobiologii klasycznej i opartej o metody molekularne. W trakcie odbywania stażu student uczestniczył w badaniach mających na celu feno- i genotypową charakterystykę szczepów Enterococcus spp. izolowanych z próbek wody pochodzących z jezior i cieków wodnych. Został również zapoznany z zasadami funkcjonowania oraz procedurami stosowanymi w medycznym, mikrobiologicznym laboratorium diagnostycznym funkcjonującym w ramach Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Unia Europejska dla Diagnostów Laboratoryjnych

W drugiej połowie września nasza Uczelnia realizowała szkolenia stacjonarne dla diagnostów laboratoryjnych w ramach projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowany przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 - 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

j

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZAREJESTRUJ SIĘ NA ANALITYKĘ MEDYCZNĄ, FARMACJĘ, KOSMETOLOGIĘ

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie!

Jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem atrakcyjnego zawodu diagnosty laboratoryjnego lub farmaceuty rozpocznijcie studia na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK na kierunkach analityka medyczna lub farmacja. Ukończenie studiów na tych kierunkach gwarantuje nie tylko uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub farmaceuty, ale zapewnia dużo większe możliwości. Apteki, szpitale, medyczne laboratoria diagnostyczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, instytucje nadzoru wprowadzania produktów leczniczych na rynek, instytuty badawcze i uczelnie to podmioty oczekujące na absolwentów w/w kierunków studiów. Odpowiadając na duże zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów farmacji i analityki medycznej oraz wykorzystując pełniej potencjał Wydziału, zwiększyliśmy liczbę miejsc na tych kierunkach i w związku z tym na te kierunki możecie jeszcze zarejestrować się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów

 https://rekrutacja.cm.umk.pl       

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Unia Europejska dla Diagnostów Laboratoryjnych

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK) organizuje 12 edycji kursu podnoszącego kompetencje zawodowe pracowników kadr medycznych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych związanych z chorobami zakaźnymi, w tym w szczególności chorobą COVID-19, sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Liderem projektu jest Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Rozwoju Kadr Medycznych, jednym z partnerów projektu jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL). Kurs składa się z siedmiu trzygodzinnych modułów: Hematologia, Serologia, Diagnostyka Molekularna, Immunologia, Biochemia, Mikrobiologia, Diagnostyka laboratoryjna Cytologia. Kursy w województwie kujawsko-pomorskim będą odbywać się stacjonarnie we wrześniu 2023 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ZAREJESTRUJ SIĘ NA ANALITYKĘ MEDYCZNĄ LUB FARMACJĘ

 

 

 

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie!

Jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem atrakcyjnego zawodu diagnosty laboratoryjnego lub farmaceuty rozpocznijcie studia na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK na kierunkach analityka medyczna lub farmacja. Ukończenie studiów na tych kierunkach gwarantuje nie tylko uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub farmaceuty, ale zapewnia dużo większe możliwości. Apteki, szpitale, medyczne laboratoria diagnostyczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, instytucje nadzoru wprowadzania produktów leczniczych na rynek, instytuty badawcze i uczelnie to podmioty oczekujące na absolwentów w/w kierunków studiów. Odpowiadając na duże zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów farmacji i analityki medycznej oraz wykorzystując pełniej potencjał Wydziału, zwiększyliśmy liczbę miejsc na tych kierunkach i w związku z tym na te kierunki możecie jeszcze zarejestrować się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów

 https://rekrutacja.cm.umk.pl       

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepszy Student / Absolwent Wydziału Farmaceutycznego

 

 

 

Szanowni Państwo Studenci i Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego,            

uprzejmie informujemy, że zgodnie z §16 ust. 2 Zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień studentom i absolwentom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r. Regulamin studiów UMK w Toruniu), można zgłaszać kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta i studenta w roku akademickim 2022/2023 oraz kandydata do wyróżnienia za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.
Wnioski należy przesłać: w formie elektronicznej na adres dziekfarm@cm.umk.pl oraz w formie papierowej do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego w terminie do dnia 31.08.2023 r.

szczegółowe informacje>>

wniosek o tytuł najlepszego studenta>>

wniosek o tytuł najlepszego absolwenta>>

wyróżnienie>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody dla Młodych Naukowców na 33. Międzynarodowym Sympozjum „Pharmaceutical and Biomedical Analysis”

Doktorantki Joanna Bogusiewicz oraz Magdalena Gaca-Tabaszewska wzięły czynny udział w 33. Międzynarodowym Sympozjum „Pharmaceutical and Biomedical Analysis”, które odbyło się w dniach 02.-06.07.2023 w Ankarze w Turcji oraz obie zakończyły go z sukcesami.

Mgr Joanna Bogusiewicz, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy, która prezentowała swoje wyniki badań podczas wystąpienia ustnego o tytule „The lipidomic landscape of different mutations in human brain tumors” otrzymała travel grant pokrywający opłatę konferencyjną ufundowany przez EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network.

Plakat mgr Magdaleny Gacy-Tabaszewskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz asystentki dydaktycznej w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy, zatytułowany “Profiling of carnitine and acylcarnitines in gliomas using solid phase microextraction (SPME) – extended studies” został natomiast nagrodzony 1 miejscem na 156 przedstawionych na konferencji plakatów. Doktorantka otrzymała nagrodę ufundowaną przez czasopismo Springer.

Obie Doktorantki swoje prace doktorskie realizują pod naukową opieką dr hab. Barbary Bojko, prof. UMK.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studentka naszej analityki medycznej zdobyła tytuł Miss Polski 2023

Studentka analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Miss Polski 2023

Angelika Barbara Jurkowianiec, studentka IV roku analityki medycznej w dniu 16 lipca 2023 r. podczas wielkiej gali w Nowym Sączu została wybrana Miss Polski 2023. W finale konkursu pokonała 32 kandydatki. Wszystkie kandydatki podczas imprezy zachwyciły swoją urodą jednak tylko jedna z nich zyskała tytuł najpiękniejszej. Miss Polski 2023 pochodzi z województwa opolskiego. Zwyciężczyni została doceniona nie tylko ze względu na wyróżniającą się urodę, ale także ciekawą osobowość.

"Jeżdżę konno, gram na gitarze i pianinie, a moją pasją jest florystyka. Gdy miałam 16 lat, zostałam modelką i rozpoczęłam współpracę z agencjami modelek w Polsce i na świecie. W ciągu 5 lat pracy w zawodzie modelki zwiedziłam niemal cały świat i pracowałam dla przeróżnych projektantów" - mówiła podczas gali o sobie Angelika.

Miss ze łzami w oczach odebrała nagrodę, tj. 60 tysięcy złotych, skuter oraz hulajnogę elektryczną.

Cieszymy się i gratulujemy!

Więcej informacji:

https://www.instagram.com/miss.polski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Film - PROMOCJA DOKTORSKA 2023

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DOŁĄCZ DO NAS!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zjazd i obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

W dniach 31 maja-3 czerwca 2023 Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej wzięła czynny udział w 32. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Lublinie połączonych z obchodami 100-lecia PTD. Niezwykle bogaty program naukowo- szkoleniowy zawierał najbardziej aktualne zagadnienia z dziedziny dermatologii. Obejmował  sesje: plenarne z wykładami gości zagranicznych, dotyczące rekomendacji diagnostyczno- terapeutycznych, pokazów przypadków, prac oryginalnych, kursy tematyczne, Forum Młodych oraz sesję studencką. Podczas  Zjazdu Pani prof. dr hab. Barbara Zegarska została wyróżniona Dyplomem Uznania przyznanym przez Wojewodę Lubelskiego.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogólnopolski Konkurs „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, które podejmują tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Adam Sikora z Wydziału Farmaceutycznego beneficjentem stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki po raz kolejny przyznał młodym wyróżniającym naukowcom Stypendia Ministra. Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5390 zł. W bieżącym roku Minister przyznał 230 stypendiów, w tym 5 trafiło do młodych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika a jedno na Wydział Farmaceutyczny do dr Adama Sikory.. Dr Adam Sikora reprezentuje nauki farmaceutyczne. W bieżącym rozdaniu do młodych naukowców reprezentujących nauki farmaceutyczne z 11 Uniwersytetów Medycznych w Polsce łącznie z naszym to stypendium trafiło do 5 osób. Nie jest to jedyne stypendium Ministra przyznane pracownikowi Wydziału Farmaceutycznego Aktualnie takie stypendia też otrzymują dr Wojciech Filipiak i dr Karol Jaroch zatrudnieni w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej. Otrzymali oni te stypendia w poprzednich dwóch latach. Dodatkowo w ubiegłym roku dwoje studentów naszej bydgoskiej farmacji też otrzymało stypendium Ministra za osiągnięcia w działalności naukowej i byli to jedyni studenci farmacji z całej Polski, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat to prestiżowe stypendium otrzymali.  Przyznawane stypendia Ministra, zarówno młodym naukowcom jak i studentom, świadczą o tym, że z powodzeniem konkurujemy, jako Wydział,  z innym Wydziałami Farmaceutycznymi o dużo dłuższej tradycji.

Dr n. farm. Adam Sikora jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego CM UMK z 2014 roku. Od maja 2014 jest związany z Katedrą Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego CM UMK. W 2019 roku obronił z wyróżnieniem swoją rozprawę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK. W 2023 zdał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie analityki farmaceutycznej.

Tematyka badawcza dra Adama Sikory jest związana z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas do analiz farmaceutycznych. Uczestniczył w licznych projektach naukowych oraz badawczo-rozwojowych, oraz aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dr Adam Sikora był kierownikiem grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Obecnie jest kierownikiem projektu LIDER finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dr Adam Sikora jest współautorem ponad 80 doniesień naukowych, na które składają się publikacje
w czasopismach z listy JCR oraz liczne wystąpienia na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład „Farmakologia doświadczalna śródbłonka”

więcej informacji

Tuby dyplomy doktorskie

WYKŁAD PROF. A. JAWIENIA WYGŁOSZONY PODCZAS PROMOCJI DOKTORSKIEJ

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WYKŁAD PROF. A. JAWIENIA WYGŁOSZONY PODCZAS PROMOCJI DOKTORSKIEJ

„Ludwik Rydygier – chirurg, patriota, patron”

Ważną częścią organizowanej  w tym  roku przez Wydział Farmaceutyczny  Promocji Doktorskiej był wygłoszony przez prof. dr. hab. dr. h.c. Arkadiusza Jawienia bardzo interesujący wykład o patronie naszego Collegium Medicum zatytułowany „Ludwik Rydygier – chirurg, patriota, patron”.

Zamieszczamy link do nagranego wykładu prof. dr. hab. dr. h. c. Arkadiusza Jawienia

https://www.youtube.com/watch?v=18Xz20DXouQ

Zachęcamy do oglądania.

O tegorocznej Promocji Doktorskiej Collegium Medicum można się więcej dowiedzieć: na stronie Wydziału Farmaceutycznego CM UMK

 https://www.wf.cm.umk.pl/wiadomosci/?id=29981

na stronie UMK https://portal.umk.pl/pl/article/doktorzy-cm-z-dyplomami

 oraz w Głosie Uczelni https://glos.umk.pl/panel/wp-content/uploads/GU_2023-05-08.pdf

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja "Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych"

Szanowni Państwo,
Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych organizuje w dniach 13-14 października 2023 konferencję naukowo-szkoleniową pt:"Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych"
Współorganizatorem konferencji jest Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (ISCB). Strona internetowa wydarzenia: https://iscb.cm.umk.pl/

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Gratulacje dla osób zakwalifikowanych na szkolenie specjalizacyjne

 

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które zostały zakwalifikowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez Wydział Farmaceutyczny CM UMK. Tym z Państwa, którym tym razem się nie udało, zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na naszej stronie w zakładce Kształcenie Podyplomowe/Kształcenie Specjalizacyjne Diagnostów Laboratoryjnych.

Osoby zakwalifikowane zapraszamy po więcej informacji na stronę Szkolenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych (tutaj link do strony: https://www.cm.umk.pl/41-studia/ksztalcenie-podyplomowe/ksztalcenie-specjalizacyjne-dla-diagnostow-laboratoryjnych/271-ksztalcenie-specjalizacyjne-dla-diagnostow-laboratoryjnych.html).

dr n. med. Joanna Kwiecińska-Piróg
Pełnomocnik Rektora ds. szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WYRÓŻNIENIE DLA MŁODEGO NAUKOWCA

Pani mgr Zuzanna Kraszewska, asystent Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymała wyróżnienie za wygłoszony referat na tegorocznej IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców "Biologia, chemia i środowisko: spojrzenie młodych naukowców" organizowanej za pośrednictwem internetu w Krakowie w dniach 17-18.06.2023 r.

Wyróżniony referat, pt. "Antybakteryjne właściwości olejków zawierających kannabinoidy wobec szczepów Enterococcus spp. izolowanych z zakażeń układu moczowego” został doceniony przez komisję oraz uczestników konferencji, jako jeden z 5, spośród 30 wystąpień.

Serdecznie gratulujemy!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studentki kosmetologii w firmie Apis Natural Cosmetics

Znakomitą wycieczkę do firmy Apis Natural Cosmetics odbyły studentki kierunku Kosmetologia (I rok II stopień) wraz z opiekunami – Panią doktor Olgą Zavyalovą i Panią magister Dominiką Dąbrowską-Wisłocką w ramach zajęć laboratoryjnych z Receptury preparatów kosmetycznych.
Uczestniczki spotkania zostały serdecznie przywitane przez Panią Dyrektor Krystynę Arcabowicz, która zapoznała je z historią, aktualnymi zadaniami i planami firmy Apis. Studentki miały okazję zobaczyć jak wygląda praca laboratorium, zapoznać się z procesem produkcyjnym, dowiedzieć się jak przebiega konfekcjonowanie oraz etykietowanie kosmetyków i zadać pytania pracownikom firmy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Student z Hiszpanii na stażu w Katedrze Mikrobiologii

Alejandro Pérez López jako student biologii na Uniwersytecie w Walencji w Hiszpanii przyjechał do Bydgoszczy w ramach wymiany studenckiej programu ERASMUS. Staż odbywał w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 maja 2023 r. w Katedrze Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Akredytacja do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz mikrobiologii medycznej

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Pan prof. dr hab. Ryszarda Gellerta decyzjami nr: 1/DIA/2023, 2/DIA/2023 dokonał wpisu Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na listę jednostek posiadających akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach: laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz mikrobiologii medycznej, na okres 5 lat.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Program Erasmus+ na Wydziale Farmaceutycznym: wizyta gości z Uniwersytetu Medycznego w Warnie

W dniach 05-07.06.2023 r. na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK gościły Pani Profesor Diana Ivanova oraz Pani Miglena Stoeva z Uniwersytetu Medycznego w Warnie (Bułgaria). Pobyt zagranicznych gości realizowany był w ramach Programu Erasmus+.

Profesor Diana Ivanova jest pracownikiem Katedry Biochemii, Medycyny Molekularnej  i Nutrigenomiki oraz byłym Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warnie. Podczas wizyty w Bydgoszczy Pani Profesor przeprowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Farmaceutycznego CM UMK dotyczące molekularnych aspektów nutrigenomiki. Centralnym punktem tych zajęć był wykład “Molecular nutrition and nutrigenomics - new concepts in pharmaceutical science and education”, wygłoszony przez Profesor Ivanovą 6 czerwca br. W wykładzie uczestniczyli studenci analityki medycznej oraz Pan Profesor Daniel Gackowski z Katedry Biochemii Klinicznej CM UMK oraz Pani Doktor Olga Zavyalova z Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych CM UMK.

Pani Miglena Stoeva jest pracownikiem Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warnie. W czasie pobytu w Bydgoszczy odbyła staż, realizowany w ramach Programu Erasmus+, dotyczący administracyjnego wsparcia studentów farmacji oraz studentów zagranicznych. Staż realizowany był w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  CM UMK oraz w Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK.

W imieniu Dziekana Wydziału Farmaceutycznego CM UMK bardzo dziękuję wszystkim pracownikom tych jednostek za pomoc w organizacji tej wizyty.

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
Wydziałowy Pełnomocnik ds. mobilności

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wszystko co musisz wiedzieć o chorobach tarczycy

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

W czwartek 15.06.2023 o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy na  spotkanie z cyklu Wszystko co musisz wiedzieć o chorobach tarczycy. Wykład poprowadzi gościnnie Pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK.  Wykład odbędzie się hybrydowo w sali nr B209 w budynku Patomorfologii ul. Skłodowskiej-Curie 9 oraz zdalnie na platformie Microsoft Teams.

Jest to ostatnie spotkanie z II cyklu wykładów. Chcesz dowiedzieć się więcej nie może zabraknąć Cię na naszym spotkaniu. 

Mapa dojazdu

Link do wydarzenia

Śledźcie naszą stronę!

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Praktyczne warsztaty dla licealistów z Konina i Kutna

Dnia 15 maja 2023r. odbyły się Praktyczne warsztaty oraz Wykłady akademickie dla licealistów zorganizowane przez Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK.

Warsztaty morfologiczne dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza z Kutna poprowadziła dr Aneta Mańkowska-Cyl z Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej. Młodzież miała możliwość dowiedzieć się, jakie tajemnice kryje w sobie dana grupa krwi w układzie ABO i Rh w próbkach krwi. Na warsztatach z analizy moczu licealiści uzyskali informacje, jak wygląda podstawowe badanie moczu w laboratorium diagnostycznym.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień Rektorski 09.06.2023 r. dla studentów UMK pod warunkiem odpracowania zajęć

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala wyraził zgodę na "dzień rektorski" 09.06.2023 r. dla studentów UMK pod warunkiem odpracowania zajęć.

Decyzja JM Rektora

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Świętujemy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Dnia 26 maja Studenckie Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych rozpoczęły świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego. W tym roku tematyka  skupiała się wokół diagnostyki niepłodności i z tego tytułu zostały zorganizowane dwa webinaria:

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień diagnosty laboratoryjnego

Szanowni Państwo,

 1. maja jest ogólnopolskim dniem diagnosty laboratoryjnego, jednego z kluczowych zawodów medycznych, cieszącego się coraz większym zaufaniem społeczeństwa. Święto to zostało ustanowione przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, aby podkreślić rolę przedstawicieli tego zawodu w opiece zdrowotnej, w której zdecydowaną większość decyzji terapeutycznych podejmuje się na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Diagności laboratoryjni są kompleksowo przygotowani do doboru odpowiednich technik badawczych, wykonywania badań diagnostycznych, nadzorowania ich przebiegu i oceny wiarygodności uzyskanego wyniku. Coraz częściej porusza się kwestię udziału diagnostów jako kluczowego ogniwa w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych.

Nasz Wydział od początku jej powstania kształci studentów kierunku analityka medyczna. Absolwenci tego kierunku są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania wszelkich czynności diagnostyki laboratoryjnej w każdym z typów medycznego laboratorium diagnostycznego. Po rozpoczęciu pracy zawodowej mogą kształcić się w ramach szkolenia specjalizacyjnego, prowadzonego również przez naszą Uczelnię.

Z tej okazji życzymy wszystkim przyszłym diagnostom laboratoryjnym, a obecnie studentom kierunku analityka medyczna, bezproblemowego uzyskiwania wszelkich zaliczeń, wyłącznie pozytywnych ocen z egzaminów oraz samych sukcesów w życiu studenckim; a po skończeniu studiów – trafnego wyboru odpowiedniej ścieżki w rozwoju podyplomowym, które będzie dawało satysfakcję zawodową.

Życzenia kierujemy również do wszystkich diagnostów laboratoryjnych zatrudnionych w naszej Uczelni i stanowiących kadrę dydaktyczną naszej Uczelni, jak również tych, którzy zajmują się studentami podczas praktyk zawodowych realizowanych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w całej Polsce. Państwa ogromna wiedza i doświadczenie stanowią niezwykle istotny element kształcenia naszych studentów. Życzymy Państwu samych sukcesów zawodowych oraz niezwykłych pokładów cierpliwości w kształceniu nowego pokolenia diagnostów laboratoryjnych.

Wszystkiego dobrego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

III Seminarium Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,
zapraszam na III Seminarium Wydziału Farmaceutycznego, które odbędzie się w środę 31 maja  o godz. 9:30 w auli nr 35 w Budynku Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jurasza 2.

Prezentacje o swoich badaniach, zapleczu aparaturowym i możliwościach współpracy przedstawią: prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska z Katedry Mikrobiologii, dr hab. Magdalena Krintus z Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej oraz dr hab. Daniel Załuski z Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji.

Zachęcam do udziału!

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XI edycja konkursu „Niezwykły świat roślin leczniczych”

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” dla studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

oraz uczniów liceów ogólnokształcących  XI edycja, 2023 rok

Szanowni Państwo!

Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej ma przyjemność, już po raz jedenasty, ogłosić konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”. Już od pierwszej edycji konkurs objęty jest honorowym patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr. hab. Stefana Kruszewskiego.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład Pani prof. Diany Ivanovej z Uniwersytetu w Varnie w ramach programu Ersamus+

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład Pani prof. Diany Ivanovej z Uniwersytetu w Varnie (Bułgaria) , który odbędzie się dnia 06 czerwca 2023 r. o godz. 15.00 w budynku Patomorfologii sala B209.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

125 DOKTORÓW COLLEGIUM MEDICUM ODEBRAŁO DYPLOMY

PROMOCJA DOKTORSKA 2023

W południe 15 maja 2023 wypełniła się sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej. Przybyli, doktorzy, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali w Collegium Medicum UMK stopień naukowy doktora. Przybyli ich promotorzy. Salę wypełniali też rodziny i bliscy promowanych doktorów. Przybyli na uroczystość posłowie Tomasz Latos i Jan Szopiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, dyrektorzy bydgoskich Szpitali: Jacek Kryś, Agnieszka Rogalska, Janusz Kowalewski, Anna Lewandowska. O godzinie 12:00 zgodnie z ceremoniałem akademickim na scenę wkroczył orszak rektorski: Prorektor ds. CM prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Prorektor ds. Nauki prof. Wojciech Wysota, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w CM prof. Adam Buciński, Rektorzy bydgoskich uczelni (JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny, Prorektor Politechniki Bydgoskiej prof. Szymon Różalski, Prorektor Akademii Muzycznej prof. Janusz Stanecki), Dziekani Wydziałów CM i UMK, Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim, Dyrektorzy Szkół Doktorskich UMK, Przewodniczący Rad Dyscyplin CM, Prodziekani Wydziałów CM, Kanclerz UMK i Zastępca Kanclerza ds. CM.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

MEDALE WOJEWODY DLA PROFESORÓW z COLLEGIUM MEDICUM

Troje profesorów z Collegium Medicum UMK zostało uhonorowanych Medalami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za „Zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Otrzymali je: prof. dr hab. Kornelia Kędziora -Kornatowska – prorektor ds. CM, prof. dr hab. dr h.c. Arkadiusz Jawień – dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim oraz prof. dr hab. Stefan Kruszewski – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego. Medale wręczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz w dniu 15. maja 2023 roku w Filharmonii Pomorskiej podczas uroczystej Promocji Doktorskiej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

IV Konferencja „OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII"

Szanowni Państwo, 
20 maja 2023 r. w Budynku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy
(ul. dr A. Jurasza 2) odbędzie się IV edycja konferencji „OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, Pana prof. dr hab.  Stefana Kruszewskiego.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi kosmetologii i jej pokrewnych dziedzin. Zaproszeni prelegenci: Pani Klaudia Lorbiecka, Pani Patrycja Komuda, Pani Aleksandra Kasprzak, Pani Aleksandra Hałas, Pani Monika Twardowska i Pan Dominik Lesiewicz, są kosmetologami, którzy na co dzień realizują w gabinetach kuracje zabiegowe wspomagające pielęgnację skór problematycznych. Zajmują się również zabiegami upiększającymi, są szkoleniowcami, autorami artykułów branżowych oraz profesjonalnych ebooków i webinarów.

Zaproszenie skierowane jest do studentów oraz absolwentów kosmetologii. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać certyfikat potwierdzający udział w konferencji, proszeni są o przybycie około 30 minut przed rozpoczęciem i dokonanie rejestracji.

Przedstawiciele komitetu organizacyjnego:
Zofia Heise – prezes Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej, studentka kosmetologii (I stopień III rok)
Aleksandra Trędowska i Aleksandra Kozyra – członkowie Zarządu Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej, studentki kosmetologii (I stopień III rok)
Dominika Dąbrowska-Wisłocka – opiekun Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wszystko co musisz wiedzieć o antybiotykooporności

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Laureaci Konkursu "Debiuty" IDUB z Wydziału Farmaceutycznego

Z wielką radością informujemy, że w V edycji konkursu Debiuty organizowanego przez IDUB, którego celem jest wspieranie rozwoju działań naukowych, dofinansowanie planu badawczego przyznano trzem projektom realizowanym przez pracowników Wydziału Farmaceutycznego.

Laureatami zostali:

 • dr Natalia Piekuś-Słomka, projekt pt. „Analysis of dietary supplements containing Cannabis sativa extract. ATR-FTIR combined with chemometrics for the rapid determination of
  cannabidiol (CBD). (ocena wniosku 93/100 pkt, przyznana kwota 46 000 zł).
 • dr Tomasz Bogiel, projekt pt. "Infections caused by pan-drug-resistant bacteria – molecular basis and antimicrobial synergy testing" (ocena wniosku 92,5/100 pkt; przyznana kwota 50 000 zł),
 • mgr Zuzanna Kraszewska, projekt pt. "Antimicrobial properties assessment of cannabidiol (CBD) and cannabidiolic acid (CBDA) and evaluation of biofilm formation by E. faecalis and E. faecium strains in the presence of a sub-inhibitory concentration of CBD” (ocena wniosku 85/100 pkt, przyznana kwota 38 350 zł).

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Udział naszych studentów w EPSA Annual Congress 2023

Trójka Naszych studentów farmacji CM UMK (Jagoda Jetke oraz Patrycja Werengowska z V roku i Jakub Woźniak z IV rok) będących jednocześnie członkami Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, miała okazję wziąć udział w EPSA Annual Congress 2023 w dniach 17-23.04.2023r., który miał miejsce na Słowenii w Centrum Kongresowym Terme Olimia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy dla naukowców

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w kolejnych konkursach:

OPUS 25 jest przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:
* z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
* bez udziału partnerów zagranicznych;
* we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.
W konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Warsztaty w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy”

Na przełomie marca i kwietnia 2023 roku odbył się w Katedrze Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum piętnastogodzinny cykl warsztatów organizowany dla uczniów bydgoskich szkół ponadpodstawowych, w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” stanowiącego jeden z elementów realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”.

W ramach warsztatów pt. „Wybrane metody instrumentalne w analizie leków”, uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych i komputerowych. Podczas warsztatów poznali istotę działania leków oraz wspomagane komputerowo metody projektowania i analizy ich struktury, parametrów ADMET (ang. Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity) oraz interakcji z białkami. Uczestnicy warsztatów wykonali również doświadczenia mające na celu identyfikację i analizę ilościową wybranych substancji czynnych, wykorzystując szereg metod chromatograficznych i miareczkowych.

Serdecznie dziękujemy uczniom za zainteresowanie i udział w warsztatach oraz Pałacowi Młodzieży w Bydgoszczy, pełniącemu funkcję Koordynatora Miejskiego Programu, Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

Prowadząca: dr Magdalena Wujak

Kierownik Katedry Chemii Leków: prof. dr hab. Michał Marszałł

Spec. inż. tech.: Joanna Grześkiewicz

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW KIERUNKU FARMACJA 22.04.2023 r.

Już po raz 16-ty kolejna grupa absolwentów bydgoskiej farmacji, po odbyciu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptekach,  otrzymała dyplomy magistrów farmacji.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Drugie Seminarium Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,
zapraszam na drugie Seminarium Wydziału Farmaceutycznego, które odbędzie się w środę 26 kwietnia  o godz. 9:30 w auli nr 35 w Budynku Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jurasza 2.

Prezentacje o swoich badaniach, zapleczu aparaturowym i możliwościach współpracy przedstawią: dr hab. Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK z Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej oraz  prof. dr hab. Piotr Cysewski z Katedry Chemii Fizycznej. Dodatkowo  dr hab. Artur Słomka, Wydziałowy Koordynator ds Mobilności  przedstawi możliwości wyjazdu pracowników w ramach programu Erasmus+.

Zachęcam do udziału!

prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium Prezydenta Miasta dla dr Katarzyny Grudlewskiej-Budy

Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnego młodego naukowca

W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta związana z 677. urodzinami Bydgoszczy, w trakcie której wręczono Medale Kazimierza Wielkiego, Laury Andrzeja Szwalbego i Mariana Rejewskiego oraz nagrody i stypendia Prezydenta Bydgoszczy.
W gronie dwóch osób uhonorowanych Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców znalazła się dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda, Pracownik Katedry Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego CM UMK. Dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda jest autorką 58 pełnotekstowych publikacji naukowych, w tym 42 prac w czasopismach z bazy JCR, posiadających IF oraz 5 rozdziałów w monografiach. Łączna wartość współczynników Jej publikacji wynosi: IF 191,280, MEiN 3780. Jest laureatką konkursu Miniatura 6 organizowanego przez Narodowego Centrum Nauki.

Działalność naukowa dr Katarzyny Grudlewskiej-Budy skupia się głównie na ocenie skuteczności różnych rodzajów działań przeciwdrobnoustrojowych zaliczanych do fizycznych, chemicznych i biologicznych metod zwalczania drobnoustrojów. W swojej pracy badawczej zajmuje się także wpływem stosowanych działań przeciwdrobnoustrojowych na zmiany właściwości feno-
i genotypowych drobnoustrojów. Prowadzi badania dotyczące oceny antybiotykowrażliwości drobnoustrojów, intensywności tworzenia biofilmu, ekspresji wybranych genów i występowania czynników wirulencji. Zajmuje się także zjawiskiem oporności krzyżowej pomiędzy dezynfektantami
i antybiotykami. Badania tego typu są bardzo istotne i mają wysoki potencjał aplikacyjny. Pani Doktor była też członkiem zespołu prowadzącego pionierskie w skali Europy badania nad skutecznością promieniowej jonizacji katalitycznej.

Dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia młodych pokoleń jako pracownik dydaktyczny, opiekun studentów Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Mikrobiologii, opiekun prac dyplomowych oraz promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim. Angażuje się także w popularyzację nauki i promocję Wydziału Farmaceutycznego CM UMK.

Wśród pozostałych laureatów z Collegium Medicum są;

prof. dr. hab. n. med. Jan Styczyński – Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
w dziedzinie nauk ścisłych, medycznych i nauk o zdrowiu,

mgr Adam Kowalewski - Stypendium Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów

Serdecznie Gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie z Wydziałowym Koordynatorem ds. mobilności 20.04.2023 r.

Zaproszenie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ostatnie pożegnanie Profesora Mieczysława Uszyńskiego

    Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3. kwietnia 2023 roku zmarł Prof. dr hab. Mieczysław Uszyński wieloletni pracownik Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej/Collegium Medicum  w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był twórcą i wieloletnim kierownikiem Katedry i Zakładu Propedeutyki Medycyny. Wniósł znaczący wkład w tworzenie i rozwój bydgoskiego Wydziału Farmaceutycznego, sprawując m.in. funkcję Prodziekana w pierwszych latach funkcjonowania Wydziału.        
Jako autor wielu znaczących publikacji, przyczynił się do wzrostu pozycji naukowej naszego Wydziału. Pan Profesor był  bardzo oddany nauczaniu, cieszył się uznaniem studentów i współpracowników.

Profesor Mieczysław Uszyński był absolwentem kierunku lekarskiego na Akademii Medycznej  w Białymstoku (1956). Swoją pracę zawodową rozpoczął jako lekarz w Szpitalu powiatowym w Augustowie. Specjalizował się w zakresie ginekologii. Pracował naukowo, kolejno na Akademii Medycznej w Białymstoku ( w Instytucie Położnictwa i Ginekologii), na Akademii Medycznej w Łodzi, w Szpitalach we Włocławku i od roku 1987 w Akademii Medycznej/Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (do 2014).      
Uzyskał kolejno stopień doktora w 1964 roku, doktora habilitowanego w 1972 roku oraz tytuł profesora w 1994 roku. Wypromował 14 doktorów nauk medycznych.

Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci

Rodzinie Pana Profesora, Bliskim i Współpracownikom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.30 w Kościele Najświętszego Zbawiciela, ul Reymonta 11 (przy Parku im. Władysława Łokietka) we Włocławku ( urna z prochami zmarłego Pana Profesora będzie wystawiona w kościele od godz. 12.00). Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 13:30 na Cmentarzu Pińczata.


Dziekan, Pracownicy, Studenci Wydziału Farmaceutycznego
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na uroczyste Dyplomatorium Absolwentów kierunku farmacja

Szanowni Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego,
uprzejmie zapraszam
na Uroczyste Dyplomatorium Absolwentów kierunku farmacja,  
które odbędzie się

22  kwietnia 2023 roku (sobota) o godzinie 12.00
w auli  35 (budynek Wydziału Farmaceutycznego)
przy ul. A. Jurasza 2 w Bydgoszczy

prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenie - ochrona danych pacjenta

Szkolenie „Przetwarzanie danych osobowych w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących dokumentacji medycznej” będzie dostępne na platformie  moodle w terminie od  21.02 do 31.05.2023 r. pod adresem https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4179

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rusza Nabór na specjalizację z Farmacji aptecznej 

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego CM UMK informuje, że od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2023 r. prowadzony będzie nabór na specjalizację: Farmacja apteczna

Farmaceuta za pomocą SMK (Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) składa wniosek o odbycie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

 

 

Do wniosku dołącza się:

 1. elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;
 2. elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy, jeżeli dotyczy;
 3. elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu;
 4. oświadczenie o liczbie publikacji oraz ich wykaz, jeżeli dotyczy; Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2023 r. na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2023 r.

Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

 • Koszt specjalizacji na osobę za cały okres szkolenia – 9240.0 zł,
 • Odpłatność za jedną godzinę szkolenia – 35 zł,
 • Całkowita liczba godzin dydaktycznych – 264 h.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem niezbędnym do uruchomienia specjalizacji jest zakwalifikowanie minimum 25 osób. W przypadku mniejszej ilości kandydatów szkolenie specjalizacyjne z farmacji aptecznej nie może być uruchomione ze względów organizacyjnych, ekonomicznych oraz logistycznych.

Zapraszamy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja poświęcona wyrobom medycznym z pogranicza

Zapraszamy Państwa na konferencję poświęconą wyrobom medycznym z pogranicza. Przeanalizujemy przypadki w jakich należy zakwalifikować wyrób medyczny do grupy wyrobów z pogranicza. Omówimy aktualne podejście do kwalifikacji oraz obowiązujące wymagania prawne.

Konferencja będzie okazją do spotkania i rozmów ze specjalistami z branży oraz praktykami w  dziedzinie projektowania i certyfikacji wyrobów medycznych z pogranicza.

Osobą współprowadzącą jest dr n. farm. Adam Sikora z Katedry Chemii Leków Wydział Farmaceutyczny CM UMK.

5 kwietnia 2023 Warszawa

ZAPRASZAMY!!!

Kontakt:

Iga Wiącek-Ciopińska

Specjalista ds. szkoleń dla branży wyrobów medycznych

Tel: +48 609 550 292

E-mail: I.Wiacek-Ciopinska@tuv-nord.pl

https://eventy.tuv-nord.pl/md-borderline/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Czynny udział studentki kierunku kosmetologia w IX Międzynarodowej Konferencji

Dnia 12 marca studentka kierunku kosmetologia II stopnia – Pani Iga Kopeć brała czynny udział w IX Międzynarodowej Konferencji „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych”. Studentka przedstawiła pracę badawczą „Wpływ środków ochrony osobistej PPE na parametry bariery naskórkowej w pandemii Covid 19". Praca była realizowana w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii i Estetycznej, pod opieką naukową Pani prof. dr hab. Barbary Zegarskiej i Pani dr Magdaleny Basałygo.

Życzymy dalszych sukcesów!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PODSUMOWANIE DRUGIEJ EDYCJI PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

W dniach 13.02.2023 - 17.02.2022 odbyła się druga edycja Praktycznych Warsztatów dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych.
To cykliczne wydarzenie organizowane przez kierownictwo Zespołu ds. Promocji Wydziału Farmaceutycznego CM UMK, przy wsparciu Dziekana prof. dr hab. Stefana Kruszewskiego oraz Pracowników Wydziału Farmaceutycznego i Przedstawicieli Samorządu Studenckiego gromadzi coraz większą liczbę uczniów. W tej edycji wzięło udział 780 uczniów z 23 szkół ponadpodstawowych
z Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ale także z innych regionów:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PROMOCJA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO W KONINIE

Dnia 01.03.2023r. odbyły się, na zaproszenie pani Dyrektor Bożeny Pyzder, spotkania pracowników naszego Wydziału z uczniami  z klas biologiczno-chemicznych III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie. Wydział Farmaceutyczny reprezentowali: Dziekan prof. Stefan Kruszewski, prof. Krzysztof Skowron z Katedry Mikrobiologii, dr Michał Falkowski z Katedry Chemii Leków oraz Joanna Grześkiewicz z Katedry Chemii Leków. W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 400 uczniów.

Dziekan oraz prof. K. Skowron opowiedzieli o naszym Wydziale, o zasadach rekrutacji na kierunki naszego Wydziału oraz o możliwych karierach zawodowych naszych absolwentów.  Następnie zostały wygłoszone w dwóch turach  2 miniwykłady akademickie:

 • „Pogawędki drobnoustrojów, czyli słów kilka o quorum sensing” – prof. Krzysztof Skowron,
 • „Farmacja - My Way” i „Znaczenie i rola światła w medycynie” - dr Michał Falkowski.

Dziękujemy Pani Dyrektor Bożenie Pyzder  za miłe przyjęcie oraz za gotowość dalszej współpracy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, Wrocław

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

„Jesteśmy dostępni na Instagramie”

 „Z przyjemnością informujemy, że od teraz jesteśmy dostępni również na Instagramie. ZAPRASZAMY!”

https://www.instagram.com/wydzial_farmaceutyczny_cm_umk/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie studentów VI roku kierunku farmacja

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oddział w Bydgoszczy, podobnie jak w latach ubiegłych zaprasza na spotkanie studentów VI roku, kierunku farmacja (stażystów). Tym razem odbędzie się ono stacjonarnie w czwartek, 16 marca o godzinie 18.00, w sali A019 w budynku Patomorfologii. Celem spotkania jest zapoznanie studentów, z procedurą zakończenia stażu i studiów oraz zasadami przyznawania prawa wykonywania zawodu i wpisu na listę członków OIA.

W spotkaniu udział wezmą:

- prof. dr hab. Stefan Kruszewski - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UMK,

- dr n. farm. Maciej Karolak - Pełnomocnik Rektora UMK ds. staży i praktyk wakacyjnych na kierunku farmacja,

- mgr farm. Marcin Piątek - Wiceprezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,

- mgr farm. Artur Tyburski, który wygłosi wykład pt. "Możliwości pracy w przemyśle dla farmaceutów".

Serdecznie zapraszam,
Jakub Płaczek
Prezes Oddziału Bydgoskiego PTFarm

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenie Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej

W sobotę 11.03.2023r. członkowie Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej wzięli udział w szkoleniu dotyczącym oxybrazji, infuzji tlenowej, masażu tlenowego oraz oczyszczania wodorowego. Szkolenie przeprowadziły przedstawicielki firmy Criss (polski producent urządzeń kosmetycznych):

Pani Krystyna Niewójt, współzałożycielka firmy oraz Pani Agnieszka Niewójt, kosmetolog, koordynator instruktorek.

Na początku spotkania została przeprowadzona prelekcja dotycząca metod wykonywania zabiegów, wskazań i przeciwwskazań, zastosowania gazów sprężonych niemedycznych i gazów medycznych. Następnie na modelkach zostały zaprezentowane zabiegi. Każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się ze sprzętem pod opieką szkoleniowca.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wszystko co musisz wiedzieć o najczęstszych skazach krwotocznych

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DNI OTWARTE DLA UCZELNI - FESTIWAL NAUKI w Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

DNI OTWARTE DLA UCZELNI - FESTIWAL NAUKI W dniu 17 lutego w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie odbyły się Dni Otwarte dla Uczelni - Festiwal Nauki. Młodzież szkoły oraz maturzyści ze wszystkich ostródzkich szkół średnich mieli możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną m.in. Wydziału Farmaceutycznego.

Młodzież brała czynny udział w praktycznych warsztatach prowadzonych przez pracowników Wydziału Farmaceutycznego CM UMK na terenie szkoły:

Warsztat nr 1 zatytułowany: Co skrywa krew? prowadziła  dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK. Natomiast warsztat nr 2 zatytułowany: Wielki świat mikroorganizmów prowadzili dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK oraz dr Katarzyna Grudlewska-Buda.

W warsztatach uczestniczyło blisko 100 licealistów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Chillowy Dzień Kobiet

Członkowie Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej serdecznie zapraszają pracowników oraz studentów Collegium Medicum na Chillowy Dzień Kobiet.

Wszyscy zainteresowani będą mogli zaczerpnąć porad pielęgnacyjnych od studentek kosmetologii oraz sprawdzić stan swojej skóry za pomocą specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo na chętnych czekają odprężające zabiegi na dłonie. Partnerem akcji jest bydgoska firma Apis Natural Cosmetics.

Wydarzenie odbędzie się w środę 8 marca w godzinach 10.00-12.00 na korytarzu na parterze w budynku dydaktycznym Patomorfologii.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studentka z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego na stażu w Katedrze Mikrobiologii

W Katedrze Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 23 stycznia do 23 lutego 2023 roku odbywała staż naukowy Andrianna Mariia Kis - studentka III roku medycyny na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Danylo Halytsky w Ukrainie. Do Bydgoszczy przyjechała na staż, aby częściowo zrealizować projekt badawczy przyznany przez Federację Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych (Federation of European Microbiological Societies, FEMS) - ID-2668 “Species spectrum and antimicrobial resistance genotype of the main causative agents of health-care-associated infections in the local hospitals in Ukraine and Poland”.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WICEPREZYDENT BYDGOSZCZY NA INAUGURACJI PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW DLA LICEALISTÓW

13 lutego 2023 roku z udziałem Pani wiceprezydent Bydgoszczy Iwony Waszkiewicz zainaugurowano II edycję praktycznych warsztatów dla licealistów. Poniżej treść wystąpienia pani Prezydent kierowanego do nauczycieli Wydziału Farmaceutycznego  oraz uczniów – uczestników warsztatów. Więcej informacji z przebiegu warsztatów wkrótce.

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ERASMUS+ MOBILITY AT THE FACULTY OF PHARMACY FEBRUARY 20 -24, 2023 VISITING BYDGOSZCZ

I got an invitation, and thanks to Erasmus+ Mobility, I could visit the Faculty of Pharmacy, Collegium Medicum in Bydgoszcz. I had to prepare lessons with the theme: ‘General and inorganic chemistry - what pharmacy and laboratory medicine students should know - distinguished facts with a new approach.’ My mobility started from February 20 until February 24, but I have to be there 1-2 days earlier.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów

Zapraszamy absolwentów do wzięcia udziału w konkursie pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2021/2022. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.
Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia br.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownicy Katedry Mikrobiologii w europejskim projekcie

Pani dr n. med. Patrycja Zalas-Więcek, adiunkt Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu otrzymała zaproszenie od Matteo Boattini, PhD, ze Szpitala Uniwersyteckiego Città della Salute e della Scienza w Turynie (Włochy), do udziału w europejskim projekcie dotyczącym epidemiologii zakażeń krwi o etiologii pałeczek Gram-ujemnych izolowanych od chorych hospitalizowanych (EuESCPM) w okresie trwania pandemii SARS-CoV-2. W badaniu weźmie udział 25 ośrodków z 14. krajów europejskich.

W Polsce badanie będzie realizowane przez dwu-osoby zespół Katedry Mikrobiologii, tj.: dr n. med. Patrycję Zalas-Więcek oraz dr n. med. Annę Michalską. Obie Panie są również pracownikami Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Kierownikiem powyższych jednostek jest prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Legia Akademicka

Szanowni Państwo,

od 21 lutego 2023 r. rozpoczynamy rekrutację na szkolenie podoficerskie w ramach progra-mu Legia Akademicka. Rekrutacja potrwa do 10 marca 2023 r. Do szkolenia mogą przystą-pić studenci posiadający już podstawowe przeszkolenie wojskowe (będący żołnierzami re-zerwy) lub absolwenci, którzy wcześniej ukończyli szkolenie podstawowe w ramach LA. Aby przystąpić do szkolenia należy wypełniony i podpisany wniosek (https://www.wnh.umk.pl/wydzial/legia-akademicka/) złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu, pani mgr Małgorzata Lewandowska, gosialm@umk.pl). Można także przesłać skan wniosku, jednak w takim przypadku warunkiem udziału w szkoleniu będzie dostarczenie do Dziekanatu WNH oryginału wniosku przed terminem rozpoczęcia szkolenia teoretycznego.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu Książeczkę Wojskową z potwier-dzeniem złożenia przysięgi wojskowej. Studenci spoza UMK powinni także dostarczyć ak-tualne zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta.

Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia podoficerskiego odbędą się stacjonarnie, w budynku Collegium Humanisticum UMK w Toruniu, w systemie weekendowym. Terminy zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji.

Dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK,
koordynator Legii Akademickiej na UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim oraz językach obcych potrwa od dnia 24 lutego 2023 r. do dnia 16 marca 2022 r. do godz. 23:59.

Informacja dla studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy IDUB

Poniżej najbliższe nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

 • Mobilności dla pracowników
  W ramach tego konkursu istnieją następujące moduły:
  - Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
  - Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK,
  - Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
  - Konkurs dla profesorów wizytujących UMK.
  Nabór trwa od 20.03. do 17.04.2023r.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Mobilności dla doktorantów
  Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych.
  Nabór trwa od 01.03. do 31.03.2023r.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs „Grants4NCUStudents” (V edycja)
  Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).
  Nabór trwa od 11.04.2023 r. do 14.05.2023 r.
  Szczegóły na stronie.

Konkursy z naborem ciągłym

 • Granty na granty europejskie
  Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs publikacyjny dla pracowników
  Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:
  1. członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD)
  2. członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging fields – EF)
  3. osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Expert
  Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu, którzy chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów podczas przygotowana projektu badawczego w procesie wnioskowania o grant z funduszy zewnętrznych.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie.
   
 • Konkurs publikacyjny dla doktorantów
  Celem konkursu jest finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów
  doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie:
  • opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu
   w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2;
  • opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu;
  • dofinansowanie druku monografii.

  Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu.
  Nabór do konkursu ma charakter ciągły.
  Szczegóły na stronie

Harmonogram

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Godziny Rektorskie 20 lutego 2023 r.

W związku z uroczystymi obchodami Święta Uniwersytetu, decyzją JM Rektora UMK, ogłoszone zostają godziny rektorskich w dniu  20 lutego 2023 roku (poniedziałek) dla studentów studiujących na wszystkich Wydziałach Collegium Medicum. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rusza Postępowanie rekrutacyjne na szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przyznało Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Uzyskaliśmy również zwiększenie liczby miejsc akredytowanych w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz mikrobiologii medycznej.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine 2023”

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jesteśmy także dostępni na Facebooku

Z przyjemnością informujemy, że od teraz jesteśmy dostępni również na Facebooku. ZAPRASZAMY!

https://www.facebook.com/WydzialFarmaceutycznyCM

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wszystko co musisz wiedzieć o probiotykach

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WSPÓŁPRACA Z RENOMOWANYMI OŚRODKAMI NAUKOWYMI Z ZAGRANICY

Pracownikom Zakładu Oceny Działań Przeciwdrobnoustrojowych Katedry Mikrobiologii udało się nawiązać współpracę z dwoma renomowanymi ośrodkami naukowymi z zagranicy.

 Jednym z nich jest Institut Pasteur (Paryż, Francja), z którym współpraca będzie dotyczyła badań właściwości feno- i genotypowych bakterii z rodzaju Enterococcus. Osobą odpowiedzialną za współpracę ze strony tej jednostki jest dr Dominique Clermont z Collection de l’Institut Pasteur.

 Kolejnym ośrodkiem jest Veterinärmedizinische Universität Wien (Austria). Z naukowcami z tej uczelni będą prowadzone wspólne badania dotyczące poznania mechanizmów genetycznych tolerancji pałeczek Listeria monocytogenes na różne stresory oraz mechanizmów powstawania szczepów przetrwałych. Osobą odpowiedzialną za współpracę ze strony tej jednostki jest Priv. Doz. Dr. Kathrin Kober-Rychli z Unit of Food Microbiology in Institute of Food Safety, Food Technology and Veterinary Public Health.

Ze strony Zakładu Oceny Działań Przeciwdrobnoustrojowych Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umów są dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK i dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda.

Serdecznie Gratulujemy Współpracy!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład w ramach Programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Prof. dr hab. Stefan Kruszewski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK zaprasza na wykład "General and inorganic chemistry - what pharmacy and laboratory medicine students should know - distinguished facts with a new approach", który poprowadzi dr Jona Keri z Uniwersytetu Aldent (Tirana, Albania).

Wykład, ogranizowany w ramach Programu Erasmus+, odbędzie się 21 lutego o godzinie 16:45 w sali B209 (budynek dydaktyczny Patomorfologii, Bydgoszcz).

Z poważaniem,
Artur Słomka
Wydziałowy Pełnomocnik ds. mobilności

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

IDUB wspiera publikacje

Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza od stycznia 2023 r. wznowiła nabór wniosków w konkursach na publikacje dla pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

szczegóły>> 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wszystko co musisz wiedzieć o cukrzycy ciążowej

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

W poniedziałek 16.01.2023 o godzinie 18:00 serdecznie zapraszamy na  spotkanie z cyklu Wszystko co musisz wiedzieć o cukrzycy ciążowej. Wykład poprowadzi Pani dr hab. Barbara Ruszkowska- Ciastek,  prof. UMK. Wykład odbędzie się hybrydowo w sali nr A019 (PARTER) w budynku Patomorfologii ul. Skłodowskiej-Curie 9 oraz zdalnie na platformie Microsoft Teams.

Jest to trzecie spotkanie z II cyklu wykładów. Kobiety cierpiące na cukrzycę ciążową są w grupie zwiększonego ryzyka powikłań podczas ciąży i porodu. Chcesz dowiedzieć się więcej nie może zabraknąć Cię na naszym spotkaniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Legia Akademicka

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regulacjami prawnymi od obecnego roku akademickiego ochotnicze szkolenie wojskowe studentów w ramach Legi Akademickiej ma być realizowane w 3 etapach (w ciągu 3 lat):

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium i Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo,          
uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrodę i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje >>>

UWAGA!!!
Wnioski należy składać w formie papierowej  w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego oraz elektronicznej na adres: dziekfarm@cm.umk.pl, w terminach:

- Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców do dnia 10 stycznia 2023 roku,

- Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta do dnia 31 stycznia 2023 roku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów

Uprzejmie informujemy, że wnioski o Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy należy składać, w formie papierowej do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM oraz w formie elektronicznej na adres j.swiatowa@cm.umk.pl  do dnia 13 stycznia 2023 roku do godz. 9:00.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków i zgody na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną znajdą Państwo pod linkiem:

https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/985/2690/stypendia-naukowe-prezydenta-miasta-2023

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia z międzynarodowym certyfikatem

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK informuje:

W 2023 r. zaplanowano cykl szkoleń specjalistycznych dla pracowników, studentów oraz doktorantów UMK, tj.:

1) TRIZ I

2) TRIZ II

3) AGILE

4) PRINCE II

W związku z tym zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która umożliwi analizę potrzeb szkoleniowych.

Do ankiety możesz przejść wpisując w przeglądarkę następujący link: 

https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/936738?lang=pl

Odpowiedzi można  przesyłać do 8 stycznia 2023 r.

Szczegółowy terminarz oraz harmonogram szkoleń, zostaną przedstawione w I kwartale 2023 r. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Życzenia świąteczno-noworoczne

Boże Narodzenie 2022

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dziekanat nieczynny 23 grudnia 2022

Szanowni Studenci,
dnia 23 grudnia 2022 r. Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Godziny rektorskie

Uprzejmie informujemy,  że decyzją JM Rektora UMK w dniu 22 grudnia 2022 r. , od godz. 12.00 obowiązują godziny rektorskie dla wszystkich studentów Collegium Medicum.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dwoje doktorantów Wydziału Farmaceutycznego beneficjentami grantów Preludium z NCN

W konkursie Preludium 21 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki wśród laureatów znaleźli się  doktoranci Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej mgr Kamil Łuczykowski oraz mgr Karolina Żuchowska. Mgr Kamil Łuczykowski realizuje swoje badania w ramach kształcenia na Studiach Doktoranckich  pod kierownictwem dr hab. Barbary Bojko, a mgr Karolina Żuchowska w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu pod kierownictwem dr hab. Barbary Bojko, prof. UMK i dr Wojciecha Filipiaka.

Mgr Kamil Łuczykowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 209 962 zł na realizację projektu pt. "Nowe narzędzia analityczne oparte na mikroekstrakcji cienkowarstwowej do poszukiwania i oznaczania żółciowych biomarkerów wczesnego uszkodzenia przeszczepu wątroby". Projekt ten jest kontynuacją badań prowadzonych przez mgr. Kamila Łuczykowskiego w ramach pracy doktorskiej i będzie skupiał się na opracowaniu nowych, ekologicznych metod analitycznych służących wyselekcjonowaniu metabolitów o potencjalnej wartości diagnostycznej w ocenie jakości narządów przeznaczonych do transplantacji.

Mgr Karolina Żuchowska otrzymała grant naukowy w wysokości 209 962 zł na realizację projektu pt. "Zastosowanie nowoczesnych technik mikroekstrakcyjnych (NTME, TFME) w profilowaniu metabolomu drobnoustrojów chorobotwórczych”. Projekt ten wpisuje się w tematykę pracy doktorskiej dotyczącej analizy lotnych związków organicznych wytwarzanych przez drobnoustroje chorobotwórcze, o potencjalnym znaczeniu dla bezinwazyjnej diagnostyki zapalenia płuc.

Wyniki konkursu>>>

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomy dla diagnostów laboratoryjnych Katedry Mikrobiologii

W dniu 26. listopada 2022 r. w Bydgoszczy Pani Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska uhonorowała czterech pracowników Katedry Mikrobiologii dyplomami dla „Zasłużonego Diagnosty Laboratoryjnego” oraz „Za wzorową pracę Diagnosty Laboratoryjnego”.

Dyplom dla „Zasłużonego Diagnosty Laboratoryjnego” otrzymały:

 • dr n. med. Anna Michalska,
 • dr n. med. Patrycja Zalas-Więcek.

Dyplom „Za wzorową pracę Diagnosty Laboratoryjnego” otrzymali:

 • dr n. med. Tomasz Bogiel,
 • dr n. med. Joanna Kwiecińska-Piróg.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydłużone Godziny Pracy Dziekanatu

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że w okresie przedświątecznym Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego,  w dniach  od 05 do 08 grudnia oraz  13, 14, 15, 20 grudnia będzie czynny do godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie z Wydziałowym Koordynatorem ds. mobilności

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdu pracowników Wydziału Farmaceutycznego do uczelni partnerskich, z którymi Wydział posiada umowy w ramach Programu Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się 14.12.2022 roku o godzinie 15:00 w Katedrze Patofizjologii.

Z poważaniem,

Artur Słomka

Wydziałowy Koordynator ds. mobilności

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ  I KOSMETOLOGII Z  UDZIAŁEM PREZYDENTA BYDOSZCZY PANA RAFAŁA BRUSKIEGO

W sobotę 19.11.2022 r. o godzinie 12.00 w auli 35 Wydziału Farmaceutycznego odbyło się uroczyste Dyplomatorium absolwentów kierunku analityka medyczna oraz kosmetologia I i II stopnia. Dla absolwentów analityki medycznej było to wydarzenie jubileuszowe - 30-ty rocznik absolwentów bydgoskiej analityki medycznej ukończył studia.

Uroczystość, która odbyła się z pełnym ceremoniałem akademickim uświetnionym oprawą muzyczną Chóru Collegium Medicum, poprowadził Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Prof. dr hab. Stefan Kruszewski. W uroczystym Dyplomatorium wzięli udział: Prorektor ds. Collegium Medicum Pani prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, zaproszeni goście: Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski, Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL) Pani Dorota Krawiecka oraz liczne grono profesorów Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dołącz do Koła Naukowego w Katedrze Mikrobiologii

Szanowni Studenci,
serdecznie zapraszamy studentów wszystkich kierunków UMK Collegium Medicum do dołączenia, do Koła Naukowego, funkcjonującego  w Katedrze Mikrobiologii.

Najbliższe spotkania organizacyjne Koła odbędą się:

- 01.12.2022 r. godz. 15.00 (sala seminaryjna Katedry Mikrobiologii)

- 09.12.2022 r. godz. 15:00 (sala seminaryjna Katedry Mikrobiologii)

Studenci, chętni do działalności w Kole Naukowym, a nie mogący uczestniczyć w jednym ze spotkań, proszeni są o kontakt z opiekunem Koła Naukowego dr. Tomaszem Bogielem (t.bogiel@cm.umk.pl).

Zaproszenie kierowane jest do studentów, którzy chcieliby realizować się w doświadczalnej pracy naukowej, jak również w pisaniu publikacji naukowych z dziedziny mikrobiologii.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium Absolwentów kierunków analityka medyczna i kosmetologia

ZAPROSZENIE

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zmiana Organizacji Roku Akademickiego

Dnia 18 listopada 2022 r. weszło w życie Zarządzenie nr 169 Rektora UMK w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023.

Treść zarządzenia>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces pracowników Wydziału Farmaceutycznego w Konkursie Debiuty – IV edycja

W ramach programu  „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” został rozstrzygnięty konkurs: „Debiuty” – IV edycja.

W grupie ocenianej przez Radę dziedzinową Nauki o Życiu wyłoniono aż  8  laureatów,
przy czym 5 z nich to pracownicy Wydziału Farmaceutycznego.

 1. dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK,
 2. dr Renata Paprocka,
 3. dr Anna Przybylska,
 4. dr Joanna Cytarska
 5. dr Małgorzata Prażynska.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W konkursie złożono 24 zgłoszenia do rady HS, 23 zgłoszenia do rady NZ oraz 5 zgłoszeń do rady ST (razem 50 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Debiuty – IV edycja".

Pełna lista osób nagrodzonych >>>

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie z Wydziałowym Koordynatorem ds. mobilności

Szanowni Państwo, 
uprzejmie zapraszam na spotkanie z Wydziałowym Koordynatorem ds. mobilności, które odbędzie się 24 listopada o godzinie 16:00 w Katedrze Patofizjologii.
W trakcie spotkania zostaną omówione możliwości odbycia studiów i staży w ramach Programu Erasmus+.

Pozdrawiam serdecznie, 
Artur Słomka 
Wydziałowy Koordynator ds. mobilności

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie „Specjalista 2021 r.” dla dr. Piotra Koślińskiego

Dr Piotr Kośliński, adiunkt w Katedrze Toksykologii i Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym, otrzymał wyróżnienie „Specjalista 2021 r.”  przyznawane przez Ministra Zdrowia lekarzom, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym, fizjoterapeutom oraz specjalistom w innych dziedzinach, którzy w 2021 r. uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu specjalizacyjnego. 5 listopada 2022 r. wiceminister zdrowia Piotr Bromber wraz z Prezesami Samorządów Zawodów Medycznych wręczył wyróżnionym w Ministerstwie Zdrowia okazjonalne listy gratulacyjne.

Pan dr Piotr Kośliński ukończył specjalizację w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej i złożył Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych z najlepszym wynikiem w 2021 roku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu symulacji medycznej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Podwójnie nagrodzeni!

Dnia 8 listopada 2022 r. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu (FINBiS), w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się uroczysta Gala Regionalnego Forum Innowacji, w trakcie której poznano laureatów konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” (LIPIK).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kurs "Przemysł Leków Biotechnologicznych” organizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny

Kurs "Przemysł Leków Biotechnologicznych” organizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny, który odbędzie się w formie zdalnej w dniach 21-26 listopada 2022.

Kurs został objęty honorowym patronatem Prezesa Agencji Badań Medycznych.

Spotkania on-line w formie wykładów oraz case study poprowadzi zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, wyniesionym z realizacji projektów w przemyśle biotechnologicznym, w zakresie wsparcia finansowego badań prowadzonych przez przemysł oraz regulatory affairs.

W trakcie kursu zostanie przedstawiona szeroko rozumiana problematyka związana z realizacją prac badawczo rozwojowych w przemyśle leków biotechnologicznych oraz podstawowe kierunki, w których rozwija się przemysł biotechnologiczny:

 • realizacja projektów leków biotechnologicznych w ramach operacji przemysłowych;
 • zagadnienia związane z regulatory affairs na rynkach globalnych;
 • problematyka prac badawczych i rozwojowych począwszy “od linii komórkowej” aż do “badań klinicznych”.

Rejestracja możliwa na stronie Kolegium Kształcenia Podyplomowego GUMed w zakładce kursów doskonalących: rejestracja on-line
W przypadku osób nie posiadających prawa wykonywania zawodu prosimy o wpisanie w zakładce “mój profil” nr PWZ: 000

Po zapisaniu się na kurs status rejestracji uczestnika będzie dostępny jako: oczekuje na potwierdzenie.
Po dokonaniu opłaty na wskazane konto status rejestracji zmieni się na zarejestrowany.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi umieszczonymi poniżej wraz z harmonogramem kursu oraz sylwetkami zaproszonych prelegentów.

 DANE DO REJESTRACJI (209 KB)
 PROGRAM KURSU (193 KB)
 SYLWETKI PRELEGENTÓW (246 KB)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wszystko co musisz wiedzieć o najczęstszych alergiach

                        Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

We wtorek 15.11.2022 o godzinie 18.00 serdecznie zapraszamy na drugie z cyklu spotkanie Wszystko co musisz wiedzieć o najczęstszych alergiach. Wykład poprowadzi Pan mgr Kornel Bielawski, wykład TYM RAZEM odbędzie się TYLKO na platformie Microsoft Teams.

O alergii mówi się, iż należy do „chorób cywilizacyjnych” XX i XXI wieku. Chcesz dowiedzieć się więcej nie może zabraknąć Cię na naszym spotkaniu.

Link do rejestracji >>

Link do wydarzenia>>

Śledźcie naszą stronę! https://www.facebook.com/BydgoszczPTSF

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Hej, to MY! Wydział Farmaceutyczny

"W imieniu Organizacji Studenckich, czyli Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej (KOS), Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) oraz Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych (STDL) działających na naszym Wydziale mamy zaszczyt zaprosić na wydarzenie nad, którym objął patronat Pan Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Prof. dr hab. Stefan Kruszewski, które ma na celu zintegrowanie organizacji oraz studentów Wydziału Farmaceutycznego CM UMK
w Bydgoszczy.
II edycja wydarzenia Hej, to MY! Wydział Farmaceutyczny, odbędzie się w formie
online 4-6.11.2022r, tegorocznym motywem przewodnim są ZABURZENIA.

Plan wykładów:

4.11 (piątek) - Zaburzenia Endokrynologiczne
godz. 18:00 Maria Krajewska
Link do wydarzenia>>

5.11 (sobota) - Zaburzenia Metaboliczna

godz. 15:00 Justyna Niemczyk

godz. 16:00 dr Marek Jurgowiak

godz. 17:00 dr Elżbieta Zarychta
Link do wydarzenia>>

6.11 (niedziela) - Zaburzenia Kardiologiczne

godz. 16:00 dr Daniel Modnicki
Link do wydarzenia>>

Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dziekanat nieczynny 31.10.2022 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 31 października 2022 roku dziekanat będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wybór nowych władz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

W dniu 24.10.2022 r., podczas wyborów nowych władz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy, został wyłoniony nowy Zarząd PTM Oddział w Bydgoszczy, w skład którego weszło trzech pracowników Katedry Mikrobiologii, tj.:

 • Pani dr n. med. Agnieszka Mikucka – Przewodnicząca,
 • Pani dr n. med. Alicja Sękowska – Zastępca Przewodniczącej,
 • Pan dr n. med. Tomasz Bogiel – Sekretarz.

Zadania w ramach pełnionych funkcji zostały przekazane na jedną kadencję, tj. na cztery lata zgodnie ze Statutem PTM.

Nowym Członkom Serdecznie Gratulujemy!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

„Wsparcie na starcie”

Chcesz dowiedzieć się:

 • Jak się zaprezentować, by chciano Cię oglądać?
 • Jak walczyć śmiechem z jesienną chandrą?

Zapisz się na warsztaty przygotowane przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Szczegóły i zapisy na warsztaty znajdziesz na stronie.

Wejdź na nową stronę UOWIRO i skorzystaj ze stałej oferty przygotowanej dla studentów UMK. Oferujemy:

 • Wsparcie edukacyjne - Nie radzisz sobie na zajęciach? Nie możesz zmotywować się do napisania pracy licencjackiej, magisterskiej? Chcesz lepiej zarządzać swoim czasem? Zgłoś się do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 • Strefę relaksu i profilaktyki zdrowotnej – skorzystaj z nagrań, które zostały przygotowane specjalnie dla społeczności UMK.

Serdecznie zapraszamy

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Staż wakacyjny studentek analityki medycznej w chorwackiej Puli

Jesteśmy studentkami czwartego roku analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, które miały możliwość odbycia stażu w ramach Programu Erasmus+ w chorwackim szpitalu w Puli. Miesiąc lipiec poświęciłyśmy na realizację śródrocznych praktyk, ten czas spędziłyśmy głównie w pracowni hematologii oraz serologii. Natomiast sierpień był miesiącem wolontariatu, w tym czasie poznaliśmy pozostałe pracownie, min. pracownie biochemii, analityki ogólnej oraz rejestrację i punkt pobrań materiału biologicznego do badań. Przez cały ten czas zdobywałyśmy wiedzę na temat obsługi aparatów diagnostycznych w poszczególnych pracowniach, zasad organizacji pracy w laboratorium oraz przygotowania próbek materiału biologicznego. 

Pula to miasto znajdujące się na południu półwyspu Istria nad Morzem Adriatyckim
w Chorwacji. Jest położona w podobny sposób jak Rzym - na siedmiu wzgórzach. To miasto, które rozwija się w wielu dziedzinach. Jest jednocześnie historyczne i progresywne. Jednym
z najważniejszych zabytków, które można podziwiać w centrum miasta jest słynny rzymski amfiteatr. Jest nielicznym z zachowanych reliktów starożytnego Rzymu (pozostałe to  rzymskie Koloseum i Amfiteatr w Al-Dżamm, we wschodniej Tunezji) i był miejscem organizowania walk gladiatorów. Obecnie poza funkcją turystyczną pełni rolę rozrywkową i kulturalną. Odbywa  się w nim słynny festiwal filmowy, w którym miałyśmy okazję uczestniczyć. Na czas naszego pobytu miałyśmy możliwość wynajęcia pokoi w bardzo nowoczesnym akademiku w samym centrum miasta. Czas wolny aktywnie spędzaliśmy biegając w porcie, który mieścił się na obrzeżach miasta, pływaliśmy w Morzu Adriatyckim, oraz zwiedzałyśmy okoliczne plaże. Brałyśmy udział w corocznych tradycyjnych wydarzeniach, które składały się z organizowanych festiwali w samym centrum Puli.

Kolejnym z ważniejszych zabytków Puli jest Łuk Sergiusza, który stanowi portal do zobaczenia starożytnych zabytków schowanych w sercu miasta.

W wolnym czasie udało nam się zorganizować wyjazd do Wenecji. Miasto to jest uwielbiane przez artystów, pisarzy, turystów. Miałyśmy niepowtarzalną okazję ujrzenia tego miejsca pełnego kontrastów gdzie estetyka i historia zderza się z turystycznym przepychem.

Wyjazd do Chorwacji umożliwił nam  lepsze wyobrażenia na temat naszych celów i aspiracji zawodowych, przygotował nas do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności oraz dał nam lepsze możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia
w naszym kraju. 

Pragniemy bardzo podziękować Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefanowi Kruszewskiemu za okazane zaangażowanie oraz pełnomocnikowi ds. mobilności dr hab. Arturowi Słomce, prof. UMK za bezcenną pomoc w załatwianiu formalności  i wsparcie podczas realizacji planów związanych z wyjazdem.

Kinga Gawłowska, Dagmara Fydrych, Natalia Gondek
Studentki analityki medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

SUKCES PIERWSZEJ EDYCJI PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW DLA LICEALISTÓW

W dniach 26.09.2022 - 03.10.2022 odbyła się pierwsza edycja Praktycznych Warsztatów dla Licealistów zorganizowana przez kierownictwo Zespołu ds. Promocji Wydziału Farmaceutycznego CM UMK w osobach: dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK, dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK, dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda i Joanna Grześkiewicz, przy wsparciu Dziekana prof. dr hab. Stefana Kruszewskiego i Prodziekana ds. Studenckich dr hab. Marcina Koba, prof. UMK oraz Pracowników Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja 2022/2023

Dnia 05 października 2022 roku na Wydziale Farmaceutycznym  odbyła się uroczystość IMMATRYKULACJI.

Studentom życzymy powodzenia i wielu sukcesów!

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na wykład z cyklu: Wszystko co musisz wiedzieć o żywieniu i jego wpływie na funkcje kognitywne

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

W piątek 14.10.2022 o godzinie 18.00 serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu wykładów Wszystko co musisz wiedzieć o żywieniu i jego wpływie na funkcje kognitywne. Wykład poprowadzi Pani dr Beata Sperkowska z Katedry Toksykologii i Bromatologii, CM UMK. Wykład odbędzie się stacjonarnie w sali nr B209 w Budynku Patomorfologii Marii Skłodowskiej Curie 9, oraz jednocześnie z transmisją online na platformie Microsoft Teams.

Jest to pierwsze spotkanie rozpoczynające drugą edycję cyklu wykładów. O tym, że dieta jest bardzo ważnym elementem zdrowia i sprawności każdy z nas wie. Podczas wykładu dowiemy się jak wesprzeć woje funkcje mózgowe i zdolności kognitywne naszego mózgu.
Dla uczestników warsztatu przewidziana jest niespodzianka.

Link do rejestracji>>

Link do wydarzenia>>

Śledźcie naszą stronę! https://www.facebook.com/BydgoszczPTSF

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pszczoły pod ochroną opatentowanych wynalazków

Patenty na wynalazki:

 “Alkoholowy ekstrakt etanolowy z roślin z rodzaju Cannabis do zastosowania w preparatach zabezpieczających pszczoły przed szkodliwym działaniem insektycydów z grupy neonikotynoidów i zwalczających nosemozę”

 

Wodny ekstrakt z roślin z rodzaju Cannabis do zastosowania w preparatach zabezpieczających pszczoły przed szkodliwym działaniem insektycydów z grupy neonikotynoidów i zwalczających nosemozę”

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja - Covid. Doświadczenie społeczne

W imieniu wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego zapraszamy na konferencję WelScience in Bydgoszcz "Covid. Doświadczenie społeczne" 13-14 października 2022 r. na terenie Opery Nova w Bydgoszczy.

Pismo przewodnie

Program

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z PODNOSZENIA KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta YUFE - Moduły semestralne

Szanowni Studenci!

Chcielibyśmy Was zaprosić do udziału w niezwykłej przygodzie, jaką jest MODUŁ YUFE.

Czym jest Moduł YUFE (YUFE Minor)?
Jest to blok przedmiotów, oferowany przez uczelnie należące do YUFE i skierowany do osób na II i III roku studiów licencjackich lub na I lub II roku studiów uzupełniających, które chcą poszerzyć swoje wykształcenie i zdobyć 30 punktów ECTS w ramach specjalnych bloków programowych dotyczących problematyki miejskiej, takich jak zdrowie publiczne, ekologia, zrównoważony rozwój czy dziedzictwo.

Moduł YUFE to międzynarodowy bonus do Twoich studiów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Godziny rektorskie 07.10.2022

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Godziny Rektorskie dla studentów I roku

Szanowni Studenci I roku Wydziału Farmaceutycznego,

w związku z uroczystą Immatrykulacją studentów na Wydziale Farmaceutycznym, uprzejmie informuję, że  decyzją JM Rektora dla studentów I roku dnia 5 października br.  zostają ogłoszone godziny rektorskie wg. przedstawionego harmonogramu:

    -  godz. 8:00  - 10.00 studenci  kierunku analityka medyczna,

    -  godz. 9.30 -11.30  studenci kierunku farmacja,

    -  godz. 11.00 – 13.00 studenci kierunku kosmetologia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja 2022/2023 - Zaproszenie na spotkanie organizacyjne studentów I roku

 

 

 

 

Szanowni Studenci I roku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

Dziekan i Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie zapraszają na spotkanie inauguracyjne nowego roku akademickiego 2022/2023, które odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. w sali 35 (Budynek Wydziału Farmaceutycznego), ul. Jurasza 2  w Bydgoszczy. 

 • godz. 8.30  kierunek analityka medyczna,
 • godz. 10.00 kierunek farmacja,
 • godz. 11.30 kierunek kosmetologia. 

Podczas spotkania nastąpi Immatrykulacja Studentów I roku. Studenci otrzymają legitymacje.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacje dla studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie Wydziału Farmaceutycznego,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

Władze Dziekańskie gorąco zapraszają do zapoznania się z przygotowanym dla Państwa zbiorem informacji odnośnie procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w roku akademickim 2022/2023.
W przededniu rozpoczęcia przez Państwa nowego rozdziału w życiu pragniemy Państwa powitać oraz podziękować za zaufanie w wyborze Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy na miejsce, w którym będziecie Państwo rozwijali swoją wiedzę, ale również będziecie Państwo kształtowali swoje umiejętności praktyczne, asertywność, odporność na stres, kreatywność, czy samodyscyplinę. Te wszystkie kompetencje już za kilka lat będą podstawą do uzyskania tytułu licencjata lub magistra i otworzą przed Państwem szeroki wachlarz możliwości zawodowych.

Władze Dziekańskie w osobie Pana Dziekana Prof. dr hab. Stefana Kruszewskiego; Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Barbary Ruszkowskiej- Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Organizacyjnych i Rozwoju dr hab. Bogumiły Kupcewicz, prof. UMK oraz Prodziekana ds. Studenckich dr hab. Marcina Koby, prof. UMK przygotowały zbiór niezbędnych informacji, które ułatwią Państwu adaptację w nowym środowisku, by rozpoczęcie pierwszego w Państwa życiu roku akademickiego przebiegło spokojnie i w komfortowych warunkach.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

My First Article in English - bezpłatne warsztaty językowe

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

W związku z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 września 2022 roku informuję, że od dnia 10 października 2022 roku od godziny 8.00 rusza nabór wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Link do strony Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

Szczegółowych informacji o naborze wniosków udziela Pani mgr Alicja Kostrzak z Działu Nauki, e-mail: a.kostrzak@umk.pl, tel. 56 611 4428

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

START – STYPENDIA DLA MŁODYCH UCZONYCH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

W dniu 16.09.2022 r. Walne Zgromadzenie Delegatów podczas odbywającego się XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w Warszawie wybrało prof. dr hab. Eugenię Gospodarek-Komkowską Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Sylwetka Pani Profesor Eugenii Gospodarek-Komkowskiej 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

21 września 2022 r. rusza rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

BEZPŁATNE Warsztaty praktyczne dla licealistów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja do programu YUFE Student Journey 12 września – 30 października 2022 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rezerwacje sal w Centrum Symulacji Medycznych CM na rok akademicki 2022/2023

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia urodzin Ludwika Pasteura

Szanowni Państwo,

w tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Ludwika Pasteura. Jego życie było drogą epokowych odkryć w dziedzinie chemii, biologii i medycyny, a jednocześnie przykładem niezwykłej intuicji i dociekliwości badawczej, a także ogromnej wytrwałości i determinacji. Tegoroczny jubileusz to niepowtarzalna okazja do upamiętnienia życia i osiągnięć jednego z największych umysłów wszech czasów.

Dlatego mamy wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The last word belongs to microbes – Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur”, która odbędzie w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2022 r.

Wszystkich Państwa, których działalność naukowa i zawodowa związana jest z tematami bliskimi zainteresowaniom tego wybitnego naukowca, zachęcamy do wysłuchania licznych wykładów prezentowanych przez międzynarodowe grono biologów, biotechnologów, mikrobiologów, immunologów oraz klinicystów.

Konferencja stwarza również pracownikom naukowym, doktorantom i studentom możliwość przedstawienia wyników badań własnych w formie plakatów i streszczeń publikowanych w okolicznościowej książce konferencyjnej. Autorzy wybranych streszczeń będą zaproszeni do wystąpień ustnych. 

Szczegóły dotyczące konferencji i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie internetowej: http://www.pasteur2022.com/

Zgłoszenia streszczeń przyjmowane są do 15 września br.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Staż studentki z Belgii w ramach IFMSA

Staż studentki z Belgii w ramach IFMSA

Kyna Rigouts - studentka III roku licencjatu nauk biomedycznych (3rd Bachelor of Biomedical Sciences) z Uniwersytetu w Antwerpii (University of Antwerp, Belgia) - w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (The International Federation of Medical Students Associations, IFMSA) przebywała na stażu w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach od 05. do 29.07.2022 roku. Staż obejmował teoretyczne i praktyczne zapoznanie z podstawowymi technikami stosowanymi w mikrobiologii klasycznej, biologii molekularnej oraz zaznajomienie z zasadami funkcjonowania mikrobiologicznego laboratorium diagnostycznego funkcjonującego w ramach Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy i procedurami diagnostycznymi w nim stosowanymi.

Tutorami stażu byli: dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK i dr Katarzyna Grudlewska-Buda, a dodatkową opiekę sprawowały: dr Anna Budzyńska, dr Joanna Kwiecińska-Piróg oraz mgr Natalia Wiktorczyk-Kapischke.

Studentka wykazywała ogromne zainteresowanie Naszą pracą i chętnie brała udział we wszystkich proponowanych badaniach, w tym ujętych poza przygotowanym programem. Dla obu stron był to miło spędzony czas i wzbogacił Nas o kolejne doświadczenie w ramach komunikacji interpersonalne.

Opinia studentki na temat stażu

Due to IFSMA, I went on a month long exchange to Poland to broaden my lab skills and learn more about different cultures. Together with the other exchange students we explored several cities, including Bydgoszcz, and tried some of the foods Poland had to offer. There were some cultural differences but that was what I found so interesting. To see how different yet the same we are.

I am currently ending my third bachelor Biomedical Sciences in Belgium where I had a microbiology course this year. Here in Poland, I learnt more about that course, in both the clinical and molecular parts.

I started my internship at the Department of Antimicrobial Activities Assessment, part of the Department of Microbiology, Faculty of Pharmacy, L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń. The Employees of the Department familiarized me with molecular techniques used in microbiology, including the identification of microorganisms using the PCR technique, determination of the number of microorganisms in a sample using the qPCR method, DNA and RNA isolation, and the evaluation of the expression of selected genes. I was also familiarized with the PFGE method as the gold standard for assessing the genetic similarity of microorganisms. I was also shown the methods used in classical microbiology. I got acquainted with different types of microbiological media, I performed various types of inoculations, assessed the antibiotic resistance of microorganisms by the disk-diffusion method and with the use of concentration gradient strips. I also assessed the microbiological cleanliness of the air, surfaces, clothes, hands and tested myself for the carriage of Staphylococcus aureus. Some of those things, I had only learned about in theory when I had the class back in Belgium. Others were completely new to me. However, the Employees of the Department paid me a lot of attention and explained everything exactly. So it wasn’t like I was being thrown into the deep end when starting on an experiment. They gave me slides, courses, articles, etc. to make sure I could understand what exactly I was going to be doing and why. And if something wasn’t clear, I could just ask someone and they would explain. It was absolutely wonderful.

The last week of my internship I spent exploring the secrets of microbiological diagnostics. I was shown the methods of handling various clinical materials, I was taught to choose the appropriate media and to perform inoculations. I was introduced to various methods of identifying microorganisms isolated from clinical samples, including the MALDI TOF MS method. Thanks to the courtesy of the Department's Employees, I was able to familiarize myself with the entire diagnostic path - from delivering the sample to the laboratory to issuing the result.

During my intership I learned everything hands on, which is an amazing experience to have. They showed me how to do an experiment, explaining as it progressed what was happening and why and then it was my turn to perform. There was never a dull moment in the lab. I even learned during the recognition of bacteria that the Proteus spp. smells very similar to when you enter a chocolate shop in my country. So even if I was far from home, I still had that memory to think back of ;-)

All in all, I loved it in Poland; inside and outside of the lab. I learned a lot and I would recommend it to anyone thinking of doing an exchange or even doing an internship in the Department of Microbiology.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego laureatami 2. edycji konkursu na wyłaniające się pola badawcze

Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego w gronie laureatów 2. edycji konkursu na wyłaniające się pola badawcze

Dr hab. inż. Krzysztof Skowron, prof. UMK, dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda, mgr Natalia Wiktorczyk-Kapischke z Zakładu Oceny Działań Przeciwdrobnoustrojowych Katedry Mikrobiologii oraz dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK z Katedry Propedeutyki Medycyny i Profilaktyki Zakażeń to czworo pracowników Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy znaleźli się w składzie zespołu będącego w gronie laureatów drugiej edycji konkursu na wyłaniające się pola badawcze. Zespół będzie realizował badania w zakresie tematu „One Health - antimicrobial stewardship in human and veterinary medicine”, a jego liderem jest dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.

Zespół w ciągu najbliższych 3 lat otrzyma wsparcie wysokości 1 mln zł oraz możliwość korzystania z takich benefitów, jak: dofinasowanie kosztów publikacji, możliwość udziału w konkursach na dofinasowanie utrzymania i/lub rozbudowy aparatury naukowej oraz możliwość wsparcia innych aktywności zaplanowanych w ramach programu IDUB.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pilotażowy program stypendialny dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych

Pilotażowy program stypendialny skierowany jest do studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny).

O stypendium w kwocie 2 280 złotych ubiegać mogą się studenci uczelni innych niż wojskowe. Ogólny limit stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych określono na poziomie 50 osób. Z programu skorzystać będą mogli studenci 16 kierunków, takich jak: elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, energetyka, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, analityka medyczna, fizyka, optoelektronika, teleinformatyka, cybernetyka, cyberbezpieczeństwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna, matematyka.


Aby uzyskać finansowe wsparcie studenci zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej zdobywający wiedzę i umiejętności na kierunkach wskazanych przez MON mają czas na złożenie wniosku do 31 sierpnia. Wniosek o przyznanie stypendium składany jest do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji.Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium kandydat składa:

-wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;

-wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego;

-wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu stypendialnego wzory wniosków odnajdą na stronach internetowych wojskowych centrów rekrutacji. Osoby zainteresowane przyznaniem stypendium, po złożeniu wniosków zostaną skierowane przez właściwych szefów wojskowych centrów rekrutacji na badania psychologiczne w celu wydania kandydatowi orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Stypendium, wypłacane przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji do 10. dnia każdego miesiąca, będzie mogło być przyznane na czas trwania studiów wyższych. Miesięcznie student otrzyma 2280 zł (to 50% uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową).

Aby utrzymać prawo do stypendium, kandydat będzie musiał dostarczać szefowi CWCR zaświadczenia potwierdzające zaliczenie kolejnych semestrów studiów: do 30 marca albo do 30 września. Jeśli tego nie zrobi w terminie, wypłata stypendium zostanie wstrzymana, a jego wysokość obniżona proporcjonalnie do okresu zwłoki (przyjęto, że jeden dzień stanowi 1/30 części miesięcznego stypendium). Wypłata stypendium będzie zawieszana również m.in. na okres urlopów od zajęć, a także w sytuacji odbywania części studiów poza granicami państwa w ramach wymian międzynarodowych. MON szacuje, że roczny koszt przyznanego stypendium dla jednej osoby wyniesie 27 360 zł.


Szczegóły programu stypendialnego dla studentów znajdują się w decyzji nr 114/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.08.2022 r. w sprawie uruchomienia pilotażowego programu stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy w 2022 r.

więcej informacji

Uśmiechnięte studentki na placu przy Fontannie Trevi

Erasmus+ w Chorwacji

Wyjazd na staż w ramach Programu Erasmus+ to sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym. A zatem przeczytajcie relację trzech studentek analityki medycznej z Wydziału Farmaceutycznego  -  Aleksandry Jabłońskiej, Marty Górskiej, Julii Jaskulskiej i nie zwlekajcie z podjęciem decyzji o wyjeździe. 

"Jesteśmy studentkami analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego CM UMK, które miały możliwość odbycia stażu w ramach Programu Erasmus+ w chorwackim szpitalu w Rijece. Nasz wolontariat trwał od początku maja do końca czerwca i został zrealizowany głównie w pracowniach hematologii oraz preanalityki, gdzie przygotowuje się materiał biologiczny do dalszych analiz. Miałyśmy możliwość poznania zasad procesu przedanalitycznego, a także obsługi aparatów hematologicznych. Dużą zaletą była możliwość wykonywania, barwienia jak i ocena mikroskopowa preparatów krwi obwodowej. Zajmowałyśmy się również dystrybucją materiału biologicznego do odpowiednich pracowni w laboratorium oraz przygotowaniem próbek materiału biologicznego do dalszych analiz.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia dla osób podejmujących studia na analityce medycznej lub farmacji

Ministerstwo Zdrowia 1 lipca ogłosiło program stypendialny na wybranych kierunkach medycznych. Program stypendialny ma być realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy do połowy 2026 roku. Uruchomienie wszystkich form wsparcia nastąpi od roku akademickiego 2022/2023.

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych


Zasady przyznawania stypendium dla studentów kierunków medycznych:

Stypendium może otrzymać nie więcej niż 2.000 studentów ww. kierunków (łącznie).

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 3.000 zł.

Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie).

Stypendia będą przyznawane na okres 3 lat studiów.

O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej.

Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta ww. kierunków.

Kryterium otrzymania stypendium będzie największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek studiów.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DR KAROL JAROCH BENEFICJENTEM STYPENDIUM MINISTRA

Dr Karol Jaroch, adiunkt w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku stypendia MNiSW przyznano 215 młodym naukowcom. Zostali oni wyłonieni spośród 1719 wnioskodawców. Jest on jedynym laureatem stypendium z Collegium Medicum, i jednym z 11 z UMK. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na 36 miesięcy, a kwota wsparcia to 5390 zł miesięcznie.

Dr Karol Jaroch ukończył studia magisterskie na kierunku biotechnologia  na Wydziale Lekarskim CM UMK w 2014 roku oraz kierunek farmacja na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w 2016 roku. W 2019 roku obronił z wyróżnieniem na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK rozprawę doktorską pt. „Badania cytotoksyczności i metabolizmu kombretastatyny A4 oraz analizy metabolomiczne linii komórkowych z wykorzystaniem nowatorskich metod mikroesktrakcyjnych”. Od grudnia 2014 r. zatrudniony jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad wykorzystaniem nowoczesnych technik mikroekstrakcyjnych oraz spektrometrii mas do analiz metabolomicznych hodowli komórkowych linii nowotworowych. Uczestniczył w licznych projektach badawczych, był również kierownikiem grantu pt. „Uniwersalna platforma analityczna oparta o mikroekstrakcję do fazy stałej służąca do badań metabolizmu generowanego w warunkach in vitro” przyznanego w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki.  Dr K. Jaroch brał udział w zagranicznych stażach naukowych, w 2016 roku w School of Pharmacy, University of Oslo, Norwegia, w roku 2017 w Department of Chemistry, University of Waterloo, Kanada. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku pracował jako postdoctoral researcher w grupie badawczej pod kierownictwem Profesora Janusza Pawliszyna w University of Waterloo, Kanada.

Dr K. Jaroch jest autorem 30 publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR (indeks Hirsha h=6, sumaryczny IF = 94,825, liczba cytowań > 200) i licznych wystąpień na międzynarodowych konferencjach.

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant w konkursie MINIATURA 6

Uprzejmie informujemy, że Pani dr Katarzyna Natalia Grudlewska-Buda, adiunkt Katedry Mikrobiologii CM UMK zdobyła grant w 6. edycji konkursu MINIATURA, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pozyskane finansowanie w wysokości ponad 25 000 złotych przeznaczy na badania, pt.: ”Wpływ promieniowej jonizacji katalitycznej na tempo i siłę tworzenia biofilmu oraz ekspresję genów związanych z powstawaniem biofilmu wśród wybranych drobnoustrojów”.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

I nagroda dla młodego naukowca

Uprzejmie informujemy, że Pan mgr Mateusz Rzepka z Katedry Mikrobiologii CM UMK otrzymał I nagrodę w Sesji Nauk Biologicznych, Medycznych i Przyrodniczych podczas XV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, które odbyło się w dniach 20-22 czerwca 2022 r. w Toruniu. Nagroda została przyznana za przedstawione wyniki badań, p.t.: „Ocena częstości występowania wiremii BKV i JCV u pacjentów pediatrycznych z obniżoną odpornością". Pozostali autorzy to dr n. med. Tomasz Bogiel, prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces doktorantki Wydziału Farmaceutycznego w konkursie Grants4NCUStudents- IV edycja

W związku z rozstrzygnięciem konkursu Grants4NCUStudents - IV edycja, wśród laureatów znalazła  się uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Pani mgr Natalia Wiktorczyk-Kapischke, która otrzymała grant w dziedzinie „Nauki o życiu”

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Szczegóły konkursu oraz pełna lista laureatów >>>

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepszy student/absolwent 2021/2022 Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo Studenci i Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego,

uprzejmie informuję, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 39 Senatu UMK z dnia 30.04.2019 r. Regulamin Studiów UMK, wnioski o przyznanie tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wnioski o  wyróżnienie za osiągnięcie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej można składać w formie elektronicznej na adres: dziekfarm@cm.umk.pl, w terminie do dnia 30.08.2022 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

"Polska sesja" na konferencji w Kenii

W dniach 23-24 czerwca 2022 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Bridging The Gaps in Global Health" na Kabarak University w Nakuru, w Kenii. Formuła konferencji była hybrydowa i zostały zaprezentowane na niej cztery prace dotyczące badań przeprowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Stacjonarnie w konferencji czynny udział wziął Frankline Kiptoo Koech - student farmacji z Kabarak University, który w sierpniu 2021 r. w ramach realizacji projektu TABMED pt. Badanie działania wybranych leków w układzie nerwowym metodami modelowania molekularnego odbył staż w grupie badawczej zajmującej się farmakometrią i modelowaniem molekularnym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

AWANS KIERUNKÓW WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO W RANKINGU PERSPEKTYW. KOSMET0LOGIA NA DRUGIM MIEJSCU

Opublikowano wyniki XXIII Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków PERSPEKTYWY 2022. W porównaniu z rankingami z poprzedniego roku  wszystkie kierunki Wydziału Farmaceutycznego znalazły się na wyższych pozycjach awansując odpowiednio: analityka medyczna z 11 na 10 miejsce, farmacja z 11 na 9 miejsce oraz kosmetologia z 6 na 2 miejsce. Szczególnie cieszy drugie miejsce kosmetologii –najwyższe miejsce w dotychczasowych notowaniach.

            Odnotowane awanse są między innymi rezultatem dotychczasowych systematycznych działań Wydziału,  w tym podnoszenia jakości kształcenia, uatrakcyjnienia studiowania, promowania kierunków, odzwierciedlonych m.in. w uzyskaniu przez analitykę medyczną i farmację akredytacji PKA na 6 lat. W przypadku kosmetologii atrakcyjność studiowania była miedzy innymi uzyskiwana poprzez

 • powiększenie bazy lokalowej (udostepnienie nowej dobrze zorganizowanej i wyposażonej sali ćwiczeń),
 • organizację procesu kształcenia pozwalającą na łączenie studiowania z pracą w salonach kosmetycznych.
 • większe ukierunkowanie na uzyskiwanie umiejętności praktycznych – wydłużona do 6 miesięcy praktyka zawodowa oraz przeprowadzanie praktycznego egzaminu licencjackiego.

Ranking przeprowadzono biorąc pod uwagę następujące kryteria: Prestiż, Ekonomiczne losy absolwentów, Jakość kandydatów na studia, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Innowacyjność, Umiędzynarodowienie. Nasze kierunki bardzo wysoko zostały ocenione w kryterium „Ekonomiczne losy absolwentów  ” (wskaźnik rankingowy dla farmacji i kosmetologii równy 100 , co oznacza, że absolwenci tych kierunków w 100% znajdują satysfakcjonującą pracę po studiach).

Więcej o rankingu na stronie: https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu

oraz w załączonych tabelach.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Webinar - Porozmawiajmy o studiowaniu! Poznaj kierunek Farmacja

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Międzynarodowe badanie „EUROSTUDENT”

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz agencja badawcza PBS zachęcają do udziału w ósmej edycji międzynarodowego badania „EUROSTUDENT”. Ankietę można wypełnić do końca czerwca 2022 r.

EUROSTUDENT jest siecią badaczy, analityków, agencji badawczych oraz środowisk akademickich reprezentujących ministerstwa zajmujące się sprawami szkolnictwa wyższego w państwach europejskich. Projekt ma na celu badanie ekonomicznych i społecznych warunków życia i studiowania europejskich studentów.

Cykliczny charakter przedsięwzięcia, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej, pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego państw uczestniczących.

W poprzedniej edycji badania uczestniczyło ponad 370 tysięcy osób studiujących w 26 krajach Europy. Głównym rezultatem projektu na poziomie międzynarodowym jest raport porównawczy, przygotowany w języku angielskim przez koordynatora projektu – Niemieckie Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Nauką. Zgromadzone w raporcie dane porównawcze i krajowe posłużyły do przygotowania pogłębionego opracowania dotyczącego studiowania w polskich uczelniach na tle innych krajów europejskich. Dokument obejmuje takie aspekty jak popularność kierunków studiów, łączenie pracy i nauki, zakwaterowanie, sytuację finansową i wydatki, pochodzenie społeczne studentów czy bariery dla odbycia części studiów na zagranicznych uczelniach.

Pełny raport jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-projektu-eurostudent-vii.

Aby wziąć udział w kolejnej edycji, należy do 30 czerwca wypełnić kwestionariusz elektroniczny: https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=282  Ankieta jest anonimowa. Odpowiedź na zawarte w niej pytania zajmie ok. 20 minut, a wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na angielskojęzycznej stronie https://www.eurostudent.eu/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

II edycja Konkursu Fotograficznego: „Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog okiem licealisty” 2022

Członkowie: Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych- STDL CM UMK, Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Bydgoszcz (PTSF), Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej (KOS), Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego oraz Kolegium Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego po raz drugi mieli przyjemność zorganizować Konkurs Fotograficzny dla uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego: Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog okiem licealisty” edycja 2022.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na VII wykład z cyklu: Wszystko co musisz wiedzieć o ochronie skóry przed UV

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

We wtorek 14.06.2022 o godzinie 18.00 serdecznie zapraszamy na ostanie VII spotkanie z cyklu Wszystko co musisz wiedzieć o ochronie skóry przed UV. Wykład poprowadzi Pani Prof. dr hab. Barbara Zegarska, Kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, CM UMK. Wykład odbędzie się stacjonarnie w sali nr 4 w Budynku Biblioteki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, oraz jednocześnie z transmisją online na platformie Microsoft Teams.

Jest to spotkanie kończące cykl VII wykładów. Zbliża się okres wakacyjny w którym bardzo ważna jest ochrona skóry przed UV.  

Dla uczestników warsztatu przewidziana jest niespodzianka .

Link do rejestracji >>

Link do wydarzenia >>

Śledźcie naszą stronę! https://www.facebook.com/BydgoszczPTSF

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dwoje studentów Wydziału Farmaceutycznego beneficjentami Stypendium Ministra

Minister Edukacji i Nauki po raz kolejny przyznał stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. W skali całej Polski te prestiżowe i o znaczącej wartości stypendia otrzymało 432 studentów, w tym 26 studentek i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W tej prestiżowej grupie znalazło się dwoje studentów naszej  bydgoskiej farmacji:

- Anna Bogusława Kośmider (V rok farmacji)

- Aleksander Robert Gajewski (V rok farmacji).

Godnym odnotowania jest fakt, że nasi bydgoscy beneficjenci są jedynymi studentami kierunku farmacja z całej Polski, którzy znaleźli się na prestiżowej liście ministerialnych stypendystów.

            Złożone przez studentów wnioski (ogółem złożono 910 wniosków) oceniał i przedstawiał rekomendacje Ministrowi Zespół Doradczy. Kryterium decydującym o przyznaniu stypendium były osiągnięcia naukowe udokumentowana autorstwem lub współautorstwem publikacji w wysokopunktowanych czasopismach. Nasi bydgoscy beneficjenci to kryterium dobrze wypełnili będąc współautorami publikacji za 140 punktów.

            W dniu 6. czerwca 2022 roku w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego odbyło się uroczyste spotkanie Władz Wydziału Farmaceutycznego z beneficjentami stypendium. Dziekan Wydziału prof. Stefan Kruszewski wręczył Pani Annie Kośmider oraz Panu Aleksandrowi Gajewskiemu przysłane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dyplomy zaświadczające o przyznaniu Stypendium Ministra

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

PEŁNA LISTA NAGRODZONYCH STUDENTÓW >>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na Mobilności Studenckie – Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART1, SMART2 i SMART3

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Podziękowania za przeprowadzenie Akcji charytatywnej: Wydział Farmaceutyczny POMAGA DZIECIOM

     Z inicjatywy Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Pani Marty Okupskiej w dniach 16.05.2022-01.06.2022 na Wydziale Farmaceutycznym odbyła się akcja charytatywna zatytułowana Wydział Farmaceutyczny POMAGA DZIECIOM. Natomiast w dniu 2 czerwca zebrane rzeczy zostały przewiezione do Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2.

Szanowni Państwo,
w imieniu Koordynatora Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Pani mgr Małgorzaty Ciabach przesyłam Państwu podziękowania za zaangażowanie w zbiórkę zabawek, słodyczy, odzieży dziecięcej.

prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Badanie opinii studentów

Drodzy Studenci kierunków: farmacja, analityka medyczna,

w imieniu Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy o udział w badaniu dotyczącym jakości kształcenia oraz przygotowania do wykonywania zawodów medycznych: 

Link do ankiety: https://forms.gle/ktPfQQgSVg3kxHEK8

 

więcej informacji

Assessment of bone marrow smears in the Department of Pathophysiology

From TIRANA to BYDGOSZCZ: an Erasmus+ internship at the Faculty of Pharmacy

A great medical laboratory technician is a hardworking scientist with a remarkable ability to combine lecture with practice. Being a professional requires passion, worthy and distinct experience that can border the medical background and appreciably more.  Fortunately, Bydgoszcz was kind enough to offer me all those things in a two-month journey as a bloomy pathway to a more fantastic future.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Szanowni Państwo,
w imieniu Studenckich Towarzystw Diagnostów Laboratoryjnych chcielibyśmy zaprosić Państwa na wykłady z okazji Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, które odbędą się 27 maja 2022 r. (piątek).

Plan wykładów:

- 16:00 Jak prawidłowo przygotować się do badań laboratoryjnych - najważniejsze zasady.

Prelegent: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni Kierownik Katedry Analityki Medycznej, Zakładu Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Prodziekan ds. kierunku Analityka Medyczna

- 18:00 Oczywiste i mniej oczywiste błędy w przygotowaniu do badań laboratoryjnych oraz ich wpływ na uzyskiwane wyniki.

Prelegent: dr hab. Agnieszka Ćwiklińska, Adiunkt w Zakładzie Chemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik kierunku Analityka Medyczna

Dnia 28 maja wyjdziemy jako STDL do ludzi w celu pomiaru glukozy/ciśnienia/saturacji w punktach zorganizowanych w większych miastach Polski.

 

 

 

 

Oto lista naszych punktów:

Białystok - Galeria Jurowiecka

Bydgoszcz - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy (LPKiW) Myślęcinek

Gdańsk - Centrum Handlowe Manhattan

Kraków - Galeria Serenada

Lublin - Galeria Olimp

Łódź - CH Manufaktura

Poznań - Centrum Handlowe Avenida

Sosnowiec - Supersam

Szczecin - Galeria Galaxy

Warszawa - Centrum Nauki Kopernik

Wrocław - Centrum handlowe Magnolia Park

kod do zespołu na Microsoft Teams: nfhsozz

Link do zespołu Microsoft Teams >>> 

Link bezpośredni do wykładu na Microsoft Teams godz. 16:00 >>>

Link bezpośredni do wykładu na Microsoft Teams godz. 18:00 >>>

Kanał na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQD5-bZrLI66JSc9W64ra_Q

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Warsztaty w ramach programu LOGOS

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na VI wykład z cyklu: Wszystko co musisz wiedzieć o nowotworach krwi

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

W poniedziałek 16.05.2022 o godzinie 18.00 serdecznie zapraszamy na VI spotkanie z cyklu Wszystko co musisz wiedzieć o nowotworach krwi. Wykład poprowadzi Pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK z Katedry Patofizjologii, CM UMK. Wykład odbędzie się stacjonarnie w sali nr 4 w Budynku Biblioteki Marii Skłodowskiej-Curie 9,oraz jednocześnie z transmisją online na platformie Microsoft Teams.

Dla uczestników warsztatu przewidziana jest niespodzianka .

Link do rejestracji >>

Link do wydarzenia >>

Śledźcie naszą stronę! https://www.facebook.com/BydgoszczPTSF

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs LabTEST 2022

Członkowie Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych- STDL CM UMK po raz dziewiąty mieli przyjemność zorganizować Konkurs LabTEST.  Natomiast tegoroczna edycja po raz trzeci objęła obszar całego kraju. Konkurs skierowany był do Uczniów szkół średnich z całej Polski, w celu weryfikacji wiedzy z Diagnostyki Laboratoryjnej. Organizacja konkursu przebiegała przy współpracy przedstawicieli STDL z 10 miast z całej Polski.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium absolwentów kierunku farmacja 09.04.2022

»Przemówienie Dziekana 

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW KIERUNKU FARMACJA 09.04. 2022

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego

" Jeżeli jesteś osobą kreatywną, chętną do pracy w zespole, chcesz zrobić po prostu coś więcej, a może zwyczajnie poznać nowe osoby... zapraszamy do kandydowania w zbliżających się wyborach do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium

Szanowni Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego,
uprzejmie zapraszam na Uroczyste Dyplomatorium Absolwentów
kierunku analityka medyczna, kosmetologia, które odbędzie się,

19 listopada 2022 roku  (sobota) o godzinie 1200

w auli 35 (budynek Wydziału Farmaceutycznego)
przy ul.  A. Jurasza 2 w Bydgoszczy

prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja dodatkowa na studia w ramach programu Erasmus + - aplikuj już dziś!

Informujemy, iż termin rekrutacji dodatkowej (wiosennej): od 8 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r. - wyjazdy w semestrze zimowym 2022/2023, w semestrze letnim 2022/2023 oraz roczne 2022/2023

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do Działu Nauki i Projektów CM.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.

Lista wolnych miejsc:

Wydział Farmaceutyczny

Medical University Sofia - Sofia - Bułgaria - farmacja - BG SOFIA11 - 2

Medical University of Varna - Varna - Bułgaria - Farmacja - BG VARNA03 - 2

Technical University of Crete - Chania - Grecja - farmacja - G KRITIS09 - 2

Universidad de Castilla-La Mancha - Ciudad Real - Hiszpania - farmacja - E CIUDAR01 - 2

Universidad de Salamanca - Salamanca - Hiszpania - farmacja - E SALAMAN02 - 1

Vilniaus universitetas - Vilnius - Litwa - farmacja - LT VILNIUS01 - 2

Goce Delčev University of Štip - Stip - Macedonia - farmacja - MK STIP01 - 2

Fachhochschule Köln - Koeln - Niemcy - farmacja - D KOLN04 - 1

Instituto Politécnico de Coimbra - Coimbra - Portugalia - farmacja - P COIMBRA02 - 2

Universidade de Lisboa - Lisboa - Portugalia - farmacja - P LISBOA109 - 2

Ovidius University of Constanta - Constanca - Rumunia - farmacja - RO CONSTAN02 - 3

Victor Babes University of Medicine and Pharmacy - Timisoara - Rumunia - farmacja - RO TIMISOA02 - 2

Univerza v Ljubljani - Ljubljana - Słowenia - farmacja, analityka medyczna, kosmetologia - SI LJUBLJA01 - 5

Göteborgs universitet - Goteborg - Szwecja - farmacja - S GOTEBOR01 - 2

Cukurova üniversitesi - Adana - Turcja - farmacja - TR ADANA01 - 2

Ankara üniversitesi - Ankara - Turcja - farmacja - TR ANKARA01 - 2

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University - Istanbul - Turcja - farmacja - TR ISTANBU27 - 1

Selçuk Üniversitesi - Karatay-Konya - Turcja - farmacja - TR KONYA01 - 2

Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesi - Zonguldak - Turcja - farmacja - TR ZONGULD01 - 2

Sapienza Università di Roma - Roma - Włochy - farmacja - I ROMA01 - 2

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
 • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
 • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
  Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies.) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Więcej informacji w szczegółowych zasadach oraz na stronie: https://www.cm.umk.pl/33-studenci/programy-miedzynarodowe/5595-erarekrutacja-2.html

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja Doktorska

8 kwietnia 2022 r. w Collegium Medicum UMK odbędzie się Promocja Doktorska. Wydarzenie będzie miało miejsce o godz. 12:00 w Auli nr 4 im. Prof. Jana Domaniewskiego przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy ( budynek audytoryjny).

Promocja Doktorska CM jest to uroczyste rozdanie dyplomów doktorskich promowanym doktorom, którzy w 2021 r. uzyskali na Wydziałach Collegium Medicum stopnie doktora:

nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedłużenie oprogramowania Statistica

Szanowni Państwo,

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zakupiło przedłużenie działania obecnie wykorzystywanego przez Państwa oprogramowania Statistica w ramach licencji akademickiej typu Site License dla pracowników i studentów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Licencja jest ważna od 01.03.2022 r. do 29.02.2024 r.

Szczegóły >>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy IDUB dla doktorantów, studentów i pracowników

Publikacje - konkurs dla doktorantów

24 marca 2022 r. ruszył nabór wniosków w konkursie na finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie: opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2; opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu; dofinansowanie druku monografii. Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku  przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Konkurs realizowany jest w trybie ciągłym, do wyczerpania kwot przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje_d@umk.pl.

Wniosek o finansowanie kosztów publikacji należy złożyć przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury, jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Wsparcie administracyjne i realizacja konkursu: mgr Joanna Bożejewicz, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

 


 

 

Konkurs ,,Grants4NCUStudents”  (IV edycja)

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się 04.04.2022 r. i potrwa do 02.05.2022 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać elektronicznie, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdy czwartek począwszy od 7 kwietnia w godz. 13.00-14.00 dyżur będzie pełnić pani dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK.
Dyżur odbywać się będzie poprzez MS Teams Link. Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

 


 

14 marca ruszył nabór do konkursu „Mobilności dla doktorantów”

Konkurs organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych staży badawczych w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającego od 2 do 8 tygodni stażu badawczego w zagranicznej instytucji naukowej. Finansowaniu podlegają koszty podróży oraz pobytu. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu w ramach uniwersyteckiego centrum doskonałości.

Nabór wniosków trwa od 14 marca do 11 kwietnia.

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski poprzez formularz zgłoszeniowy.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy wtorek począwszy od 15 marca w godzinach 13.00-14.00 dyżur będą pełnić:

- pan dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK,

- pani mgr Joanna Bożejewicz z Sekretariatu IDUB, tel. 56 611 31 31,

- pani Magdalena Koprowska z Działu Nauki tel. 56 611 22 12.

Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams. Link do spotkania.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci_ds@umk.pl

Wsparcie administracyjne programu: mgr Joanna Bożejewicz tel. 56 611 31 31.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs  „Granty na granty europejskie”

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania na przygotowanie grantów badawczych.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy zamierzają wystąpić z wnioskiem o grant badawczy w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub w ramach innego prestiżowego programu.

Wnioski należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły.

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/.

Zapraszamy na dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu powołanych do zespołu koordynującego realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK

Do zadań koordynatorek należy m.in. inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu w ramach programu IDUB, w tym działań mającymi na celu wzrost liczby nowych beneficjentów programu w ramach środków na zrównoważony rozwój (SD-Sustainable Development). Środki SD przyznawane są w drodze otwartych konkursów kierowanych do pracowników i doktorantów Uniwersytetu niebędących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości oraz zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields). Inicjatywy i konkursy adresowane do wszystkich pracowników Uniwersytetu obejmują m.in. finansowanie kosztów publikacji (konkurs „Publikacje”), staży naukowców w ośrodkach zagranicznych i wizyty badaczy w UMK (konkursy moblinościowe), wsparcie w pisaniu wniosków grantowych (konkurs „Granty na granty” czy Inicjatywa-Ekspert).

Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwój części toruńskiej Uniwersytetu - dyżury w poniedziałki w godz. 10.00-11.00, na Wydziale Prawa i Administracji (p. 232) oraz poprzez Teams.

Dr hab. Anna Bajek, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu – dyżury w poniedziałki w godz. 9.00-11.00 w Zakładzie Inżynierii Tkankowej, ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy oraz poprzez Teams.

Pytania dotyczące realizacji programu IDUB w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzonych konkursów i możliwości uzyskania finansowania oraz sugestie co do nowych inicjatyw, należy kierować do wskazanych koordynatorek.

Zapraszamy do kontaktu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

YUFE Student Journey

Od 4 do 24 kwietnia potrwa rekrutacja do programu YUFE Student Journey. Zakwalifikowane osoby będą mogły studiować symultanicznie na kilku europejskich uczelniach wybierając z szerokiej oferty zajęć akademickich, językowych oraz wielu innych.

YUFE Student Journey daje możliwość jednoczesnego studiowania na europejskich uniwersytetach zrzeszonych w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe. Pozwala połączyć zajęcia akademickie z kursami językowymi i szkoleniami zawodowymi, umożliwia również angażowanie się w inicjatywy obywatelskie i społeczne, takie jak wolontariat czy aktywność w Poradniach Studenckich lub YUFE Challenge Teams.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się online 5 kwietnia, o godzinie 13:15. Link do spotkaniahttps://bit.ly/YUFEStudentJourney_spotkanie

Więcej informacji o YUFE Student Journey »

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe Zarządzenie Rektora

Od 28 marca 2022 r. traci moc zarządzenie nr 31 rektora UMK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Ukazało się Zarządzenie nr 61 Rektora UMK z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 31 Rektora UMK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 679) zarządza się, co następuje:

§1

Traci moc zarządzenie Nr 31 Rektora UMK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 57).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2022 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Sokala

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszcz za najlepszą pracę dyplomową

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską) o Bydgoszczy obronione w roku akademickim 2020/2021 (tj. od 1.10.2020 do 31.12.2021).
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.
Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2022 roku  (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).
Szczegóły na stronie internetowej; www.bydgoszcz.pl (dział miasto/ wyróżnienia i nagrody)

Dokumenty do pobrania:
•    karta zgłoszeniowa
•    regulamin
•    oświadczenie autora i uczelni
•    informacja o przetwarzaniu danych osobowych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

IV Charytatywna Gala Copernicana

Samorząd Studencki wraz z Samorządem Doktorantów UMK zaprasza całą społeczność akademicką na Uniwersytecką Galę Charytatywną.

Gala Copernicana to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie wyjątkowych osób i instytucji, które zostały zgłoszone i wybrane przez środowisko akademickie. Podczas gali zostaną wręczone statuetki w ośmiu kategoriach:

 

 

 

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

E-Targi PROMOCJA EDUKACYJNA

E-Targi PROMOCJA EDUKACYJNA - 29 marca 2022, 12:00-18:00

Otwieramy drzwi do wirtualnego kampusu. Tegoroczna edycja naszych targów edukacyjnych odbędzie się na platformie Gather.Town. Zapraszamy do wirtualnego kampusu UMK, który odwzorowaliśmy z milionów pikseli. Żeby poznać ofertę edukacyjną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz innych uczelni, porozmawiać z doradcami z Biura Karier UMK, studentami i pracownikami wystarczy dostęp do Internetu i link, który aktywujemy 29 marca 2022 punktualnie o godz. 12:00. Wirtualna przestrzeń będzie dostępna do godz. 18:00.

Stwórz swojego awatara i wybierz kierunek na przyszłość:

Spacerując po kampusie, zajrzyj na nasze wydziały. Jeśli wybierzesz drogę na skróty, wejdź do Rektoratu, gdzie znajdziesz przejścia do wszystkich wydziałów, nawet tych, które mieszczą się w Collegium Medicum, czyli bydgoskiej części naszego Uniwersytetu.

W Auli UMK swoją ofertę przedstawią uczelnie z całej Polski.

Gather.Town umożliwia prowadzenie rozmów w wirtualnej rzeczywistości na żywo - jeden na jeden lub w grupie, a także na czacie. Wykorzystaj każdą opcję, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o interesującym Cię kierunku studiów i wybranej uczelni.

Dobra rada zajrzyj w każdy kąt i korzystaj z klawisza x jak najczęściej, wtedy zobaczysz i dowiesz się więcej.
Link do e-Targów: https://www.umk.pl/kandydaci/targi/

Organizatorzy: Dział Promocji i Informacji, Sekcja Promocyjna Uniwersytet Mikołaja Kopernika

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na V wykład z cyklu: Wszystko co musisz wiedzieć o alergiach powietrznopochodnych.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

W piątek 15.03.2022 o godzinie 18.00 serdecznie zapraszamy na V spotkanie z cyklu Wszystko co musisz wiedzieć o alergiach powietrznopochodnych. Wykład poprowadzi Pan mgr Kornel Bielawski. Wykład odbędzie się online na platformie Microsoft Teams.

Uczulają nas zwykle rośliny niepozorne, pozbawione barwnych kwiatów. Produkują one bowiem miliony pyłków przenoszonych przez wiatr, które łatwo dostają się do nosa, oczu i oskrzeli. Dołącz do nas aby dowiedzieć się więcej!

Link do wydarzenia >>>

Śledźcie naszą stronę! https://www.facebook.com/BydgoszczPTSF

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe międzywydziałowe granty na badania naukowe

Dziekani Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego

ogłaszają pierwszą edycję konkursu na zespołowe granty międzywydziałowe.

Regulamin konkursu>>>

Formularz wniosku>>>

Wnioski należy składać do Działu Nauki i Projektów w terminie do 31 marca 2022r.  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Apel o pomoc!

Szanowni Państwo,

Ukraina i Jej Mieszkańcy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Wielu z nich ucieka do Polski i przybywa do Bydgoszczy - wymagają pomocy. W akcje pomocy osobiście zaangażował się profesor Przemysław Krawczyk z naszego Wydziału, który z przejścia granicznego  pomógł przejechać do Bydgoszcz 8 osobom i zorganizował doraźną pomoc (załącznik).  Jest potrzebna dalsza. Pan Profesor zorganizował na FB grupę pomocową.
Uprzejmie proszę o włączenie się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Nawet najmniejsza pomoc ma znaczenie!

Z poważaniem

Stefan Kruszewski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nabór na stypendia Fulbrighta na wyjazd do USA

 

 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24,  STEM Impact Award 2022-23 i do programu Fulbright Specialist 2022-23.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który w zeszłym roku obchodził swoje 75-lecie. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie. 

Więcej informacji o naborze do programów Fulbrighta oraz planowanych webinarach informacyjnych znajduje się na stronie: https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/ 

Z wyrazami szacunku,

Paulina Kubylis

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Prorektora ds. CM w sprawie obowiązku szczepień studentów

Prorektora ds. Collegium Medicum
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia dydaktyczne na terenie szpitali

W uzgodnieniu z dyrektorami szpitali informuję, że od dnia 1 marca 2022 r. do odwołania studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia dydaktyczne na terenie szpitali obowiązują następujące zasady:

1) w zajęciach dydaktycznych na terenie szpitala mogą uczestniczyć jedynie studenci,bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej oraz w pełni zaszczepieni lub ozdrowieńcy, posiadający ważny Unijny Certyfikat COVID-19 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca, które zobowiązani są okazać prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć;

2) w przypadku studentów niezaszczepionych lub bez ważnego certyfikatu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych dziekan w porozumieniu z kierownikiem jednostki odpowiedzialnej za realizację przedmiotu ustali, czy istnieje możliwość realizacji efektów uczenia w inny sposób i w zależności od tego podejmie decyzję co do dalszego postępowania.

Prorektor ds. Collegium Medicum 
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs „Mobilności dla doktorantów”

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs TABMED

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Misja Medyczna

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenie Rektora UMK w sparwie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Od 28 lutego 2022 r. (włącznie) kształcenie na UMK będzie się odbywać na terenie uczelni.

Treść zarządzenia >>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia- The University of Edinburgh

Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarships  Main Call for Applications Academic Year 2022/23 >>>

Call for Applications - Short course places sponsored by the Polish School of Medicine Memorial Fund and Bóloz-Kulesza Trust Fund >>>

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe Konkursy IDUB

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Staż w Chorwacji w ramach Programu Erasmus+

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Asystent Studenta z ASD

Szanowni Państwo, 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności UMK dla studentów ze spektrum zaburzeń autystycznych. Oferujemy wsparcie w formie poradnictwa oraz usług asystenckich dla studentów z ASD. Zakres i częstotliwość wsparcia ustalana jest indywidualnie i może dotyczyć różnych obszarów związanych ze studiowaniem: np. załatwianie spraw w dziekanacie, poruszanie się po mieście, relacje z wykładowcami,  planowanie nauki oraz czasu wolnego i inne...

Żeby skorzystać ze wsparcie nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności ani diagnoza w kierunku spektrum zaburzeń autystycznych.

Każda studentka i każdy student którzy podejrzewają u siebie ASD mogą wziąć udział w projekcie i otrzymać wsparcie.

W ramach projektu działać będziemy także nad

- większą świadomością czym jest spektrum zaburzeń autystycznych wśród pracowników i studentów UMK.

- diagnozą barier doświadczanych przez studentów z ASD na naszej uczelni

- gotowymi rozwiązaniami zwiększającymi dostępność naszej uczelni dla studentów z ASD.

Zapraszamy wszystkie osoby (studentów i pracowników UMK) które chciałyby  podnieść swoją wiedzę na temat spektrum zaburzeń autystycznych, a także osoby które  chciałyby włączyć się w działania na rzecz dostępności naszej uczelni.
Kontakt: asystentasd@umk.pl

Projekt realizowany jest przez Koło Naukowe Pedagożek i Pedagogów Specjalnych UMK, pod opieką dr hab. prof. UMK Ditty Baczały i finansowany w ramach grantu Fundacji DGA.

Plakat informacyjny >>>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Patent na wynalazek naukowców z Wydziału Farmaceutycznego CM

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Obowiązek szczepień przeciwko Covid-19

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus +

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na IV wykład z cyklu: Wszystko co musisz wiedzieć o...

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

We wtorek 15.02.2022 o godzinie 18.00 serdecznie zapraszamy na IV spotkanie z cyklu Wszystko co musisz wiedzieć o alergiach pokarmowych. Wykład poprowadzi Pan mgr Kornel Bielawski. Wykład odbędzie się online na platformie Microsoft Teams.

Około 1/3 ludzi przypisuje sobie „uczulenie” na określony pokarm, ale prawdziwa alergia pokarmowa występuje u 4—8% dzieci i 2—4% osób dorosłych dbajmy o nasze zdrowie!

Link do wydarzenia >>>

Śledźcie naszą stronę >>> https://www.facebook.com/BydgoszczPTSF

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Tryb prowadzenia zajęć/ sesji egzaminacyjnej na Wydziale Farmaceutycznym aktualizacja 26.01.2022 r.

Komunikat JM Rektora 
Treść zarządzenia >>>


Komunikat z dnia 25.01.2022 r.

Kosmetologia I stopnia II rok grupa "e" do 31.01.2022 r. wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 24.01.2022 r.

Farmacja I rok grupa i, j, e, f do 30.01.2022 r. wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 21.01.2022 r.

Analityka medyczna cały II rok do 29.01.2022 r. wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 20.01.2022 r.

Kosmetologia I stopnia I rok grupa „c” oraz "d" do 28.01.2022 r. wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 19.01.2022 r.

Analityka medyczna V rok grupa „b” do 28.01.2022 r. wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 18.01.2022 r.

Farmacja cały II rok do 26.01.2022 włącznie wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 17.01.2022 r.

Farmacja I rok grupa „d” do 27.01.2022 r. wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.

Kosmetologia I rok II stopnia grupa „b” do 23.01.2022 r. wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 12.01.2022 r.

Analityka medyczna III rok grupa "a" i "b" do 20.01.2022 włącznie wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 11.01.2022 r.

Analityka medyczna I rok grupa "f" do 20.01.2022 włącznie wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 10.01.2022 r.

Farmacja cały III rok do 19.01.2022 włącznie wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 05.01.2022 r.

Uprzejmie  informuję, że w okresie  od dnia 10 stycznia 2022 roku zajęcia na kierunkach:
analityka medyczna, farmacja i  kosmetologia wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty,  będą prowadzone w sposób zdalny synchroniczny, natomiast zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (laboratoria i zajęcia praktyczne) będą prowadzone stacjonarnie w laboratoriach Collegium Medicum lub na terenie Szpitali Uniwersyteckich. Zajęcia wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach będą prowadzone stacjonarnie.


Komunikat z dnia 15.12.2021 r.

Zajęcia dydaktyczne realizowane  w formie laboratoriów dla II roku kierunku farmacja w dniach 17-22 grudzień 2021 r., po wcześniejszym  uzgodnieniu z kierownikami Katedr, będą  prowadzone w sposób zdalny synchroniczny lub zostaną  odrobione w innym terminie.


Komunikat z dnia 06.12.2021 r.

Tryb prowadzenia zajęć na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego w okresie 13.12.2021 – 7.01.2022

Działając w zgodzie z Zarządzeniem nr 242 Rektora UMK z dnia 1.12. 2021 informuję, że w okresie  13. 12. 2021 – 7. 01. 2022 r.

 • na kierunkach analityka medyczna i farmacja wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone w sposób zdalny synchroniczny, natomiast zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (laboratoria i zajęcia praktyczne) co do zasady będą prowadzone stacjonarnie w laboratoriach Collegium Medicum lub na terenie Szpitali Uniwersyteckich,
 • wszystkie zajęcia na kierunku kosmetologia będą prowadzone w sposób zdalny synchroniczny.

Komunikat z dnia 20.12.2021 r. 

Farmacja I rok grupa "i" do 30.12.2021 włącznie wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.

Farmacja cały III rok do 27.12.2021 włącznie wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.

Farmacja cały IV rok do 30.12.2021 włącznie wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 17.12.2021 r. 

Analityka medyczna cały IV rok do 22.12.2021 włącznie wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 13.12.2021 r. - zmiana 14.12.2021 r.

Analityka medyczna IV rok grupa c do 14.12.2021 włącznie wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 08.12.2021 r.  - zmiana 10.12.2021 r.

UWAGA! Analityka medyczna IV rok grupa "d" do 10.12.2021 (piątek) wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione. Od 13.12.2021 r. laboratoria odbywać się będą stacjonarnie.

 


Komunikat z dnia 07.12.2021 r.

Analityka medyczna cały II rok do 15.12.2021 (środa)  wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 06.12.2021 r.

Farmacja cały II rok do 15.12.2021 (środa)  wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.Zajęcia zdalne

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu co do zasady będą odbywały się zdalnie

Zasady powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


Komunikat z dnia 02.12.2021 r.

Farmacja I rok grupy laboratoryjne k do 09.12.2021 (czwartek)  wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


Komunikat z dnia 22.11.2021 r.

Analityka medyczna IV rok - od dnia dzisiejszego 22.11.2021  do 03.12.2021 (piątek) włącznie, wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.

Farmacja I rok grupy laboratoryjne g, h, i, j do 08.12.2021 (środa)  wszystkie zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub będą odrobione.


UWAGA!!!

Od dnia 23.11.2021 r. na wszystkich kierunkach Wydziału Farmaceutycznego, ćwiczenia - nie dotyczy wychowania fizycznego, seminaria, lektoraty (z wyjątkiem seminariów dyplomowych oraz zajęć wyrównawczych dla studentów I roku) będą realizowane w trybie zdalnym. 

Laboratoria, zajęcia kliniczne oraz zajęcia praktyczne, o ile nie będzie dodatkowych komunikatów będą prowadzone w formie stacjonarnej. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs „Debiuty” organizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Debiuty” organizowanym w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.

Kwota dofinansowania jednego projektu przyznana w ramach konkursu nie może być wyższa niż 50.000 zł. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na  realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Nabór do konkursu trwa od 14.02 do 13.03.2022r.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy czwartek począwszy od 17 lutego w godzinach 10.00-11.00 dyżur będzie pełnić pani mgr Natalia Proń-Nowak.
Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams.

Zapraszamy!

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z Ministerstwem Zdrowia, ogłosiła nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka.

Udział w programie to okazja dla naukowców i lekarzy reprezentujących wszystkie nauki medyczne, do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych. Nabór do tegorocznej edycji jest prowadzony w terminie od 24 stycznia do 22 kwietnia 2022 r., za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Informacje na temat tegorocznej edycji dostępnym na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-im-prof-walczaka-otwarty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studencie - jaki jesteś? Ankieta

 

 

 

 

Szanowni Studenci nauk medycznych i nauk o zdrowiu!!!

W imieniu Zespołu badawczego z CM UMK, zwracamy się z szczerą prośbą o wypełnienie naszej ankiety (ok.10 min).

Dla studentów kierunków nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

https://app.survgo.com/survey//survey/index/id/2273?logout=1    

Przedstawiony kwestionariusz jest całkowicie anonimowy, dotyczy naszych opinii/odczuć i choć nieraz wymaga chwili zastanowienia, liczymy na Wasze wsparcie Będzie to materiał, który pozwoli scharakteryzować studentów jako adeptów różnych zawodów medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia.

Serdecznie dziękujemy!
Zespół badawczy,
Katedry Geriatri
Wydziału Nauk o Zdrowiu,
Collegium Medicum UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacja dla osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na Webinar ds. e-learning

Zaproszenie na webinar dotyczący zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na UMK w Toruniu. Webinar dla pracowników Wydziału Farmaceutycznego odbędzie się dnia 31.01.2022 roku o godz. 10.00.

Link do ankiety rejestracyjnej - https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/831165?lang=pl

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Umorzenie kredytu studenckiego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 238 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia   29 listopada 2021 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umarzania kredytów studenckich, zostali wyłonieni najlepsi absolwenci Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2020/2021. Osoby zainteresowane mogą się kontaktować  telefonicznie 52/ 585 3541, 585 3952 lub  beata.nitka@cm.umk.pl; agnieszka.witkowska@cm.umk.pl

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Organizacja kształcenia w styczniu - aktualizacja

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na III wykład z cyklu: Wszystko co musisz wiedzieć o...

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

W piątek 14.01.2022 o godzinie 18.00 serdecznie zapraszamy na III spotkanie z cyklu Wszystko co musisz wiedzieć o raku szyjki macicy. Wykład poprowadzi Pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK z Katedry Patofizjologii, CM UMK. Wykład odbędzie się stacjonarnie w sali numer 4 w budynku Biblioteki Medycznej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 z jednoczesną transmisją online na platformach Microsoft Teams.

W piątek 14.01.2022 o godzinie 18.00 serdecznie zapraszamy na III spotkanie z cyklu Wszystko co musisz wiedzieć o raku szyjki macicy. Wykład poprowadzi Pani dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK z Katedry Patofizjologii, CM UMK. Wykład odbędzie się stacjonarnie w sali numer 4 w budynku Biblioteki Medycznej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 z jednoczesną transmisją online na platformach Microsoft Teams..

W dniach 17-23 stycznia obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Rozmawiajmy na temat raka szyjki macicy i dbajmy o nasze zdrowie!

Dla uczestników warsztatu przewidziana jest niespodzianka.

Link do rejestracji >>

Link do wydarzenia >>

Śledźcie naszą stronę!

 

 

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkoła cytometrii „Cytometria przepływowa - podstawowe narzędzie badawcze”

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium i Nagroda Prezydenta miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo,          
uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o Nagrodę i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje >>>

UWAGA!!!
Terminy składania wniosków w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego:

- Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców do dnia 04 stycznia 2022 roku,

- Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta do dnia 31 stycznia 2022 roku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów

Wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów należy składać do dnia 10 stycznia 2022 r. zarówno w formie papierowej do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego jak i elektronicznej na adres dziekfarm@cm.umk.pl

We wniosku należy uwzględnić osiągnięcia z okresu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok posiedzenia kapituły rozpatrującej wnioski tj. 2020 i 2021.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków i zgody na przetwarzanie danych osobowych>>>
Stypendium Prezydenta Miasta szczegóły 
Wniosek
Zgoda na przetwarzanie danych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Raporty zajęć zdalnych

Do Kierowników jednostek organizacyjnych

prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Farmaceutyczny pomaga zwierzętom! ZRÓBMY TO RAZEM!

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów wraz z Kolegium Dziekańskim Wydziału Farmaceutycznego zapraszają do włączenia się do zbiórki charytatywnej na rzecz zwierząt.

Zbiórka rozpoczyna się 6 grudnia, a kończy 17 grudnia. Zbieramy karmę suchą i mokrą dobrej jakości, przysmaczki, koce, zabawki, obróżki. Informujemy, że punkty zbiórki, czyli kosze rozstawione są w budynkach:
Farmacji, "nowej" Patomorfologii, Bibliotece Medycznej, przy ul. Karłowicza oraz przy Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego.

Niech grudzień upłynie nam pod hasłem: Wydział Farmaceutyczny pomaga zwierzętom! ZRÓBMY TO RAZEM!

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dział Nauki i Projektów CM uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Naukowcy na walizkach, czyli szkolenie o mobilności.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zachęca polskie uczelnie wyższe do organizowania spotkań informacyjnych z Ambasadorami i Ambasadorkami Programu Fulbrighta. Podczas spotkania Ambasadorzy i Ambasadorki podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

„Od myśli do próby samobójczej – co mogę zrobić, jak mogę pomóc?”

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego UMK

serdecznie zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów UMK na spotkanie na temat  

„Od myśli do próby samobójczej – co mogę zrobić, jak mogę pomóc?”

Spotkanie odbędzie się online na TESAMS 1.12.2021 roku w godzinach 17.00-19.00

Więcej informacji znajduje się tutaj  https://wsparcie.umk.pl/pages/warsztaty01122021/

 

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Relacje z Dyplomatorium na Wydziale Farmaceutycznym

Szanowni Państwo,

W sobotę 20.11.2021 o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste Dyplomatorium absolwentów kierunku analityka medyczna oraz kosmetologia I i II stopnia. Ze względu na panującą pandemię Władze Wydziału Farmaceutycznego oraz Pracownicy Dziekanatu podjęli się trudu organizacji tego wydarzenia w formie zdalnej. Uroczystość poprowadził i wygłosił okolicznościowe przemówienie Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Prof. dr hab. Stefan Kruszewski.        

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Hej, to My! Wydział Farmaceutyczny- Tematyczne webinary odbywające się w dniach 26-28.11.21

Samorząd Studentów CM UMK wraz ze Studenckim Towarzystwem Diagnostów Laboratoryjnych, Polskim Towarzystwem Studentów Farmacji oraz Kosmetologiczną Organizacją Studencką ma zaszczyt zaprosić na wydarzenie nad, którym objął patronat Pan Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Prof. dr hab. Stefan Kruszewski, które ma na celu zintegrowanie organizacji oraz studentów Wydziału Farmaceutycznego CM UMK w Bydgoszczy.

Cykl wykładów odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2021r. (online) w systemie panelowym (3 dni po 3 wykłady) na platformie Microsoft Teams.

Piątek -> Kobieta w ciąży ->17:00-20:00

Sobota -> Pacjent onkologiczny -> 12:00-15:00 Niedziela -> Zdrowie psychiczne  -> 13:00-16:00

 

Więcej informacji wkrótce w postach w wydarzeniu.

 

Link do wydarzenia fb: https://fb.me/e/2aQrDQKbu

 

Organizatorzy

Marta Okupska

Przewodnicząca WRSS WF

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

V edycji programu Legia Akademicka

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie. W związku z tym od 22 listopada 2021 r., na stronie

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=rej&rej_kod=0000-LA-2021%2F22 zostaną uruchomione zapisy na szkolenie teore-tyczne w programie Legii Akademickiej. Zapisy potrwają do 20 grudnia 2021 r. Równocze-śnie konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku: https://www.wnh.umk.pl/wydzial/legia-akademicka/ ( Wniosek można złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu), lub przesłać w formie skanu do pani mgr Małgorzaty Lewandowskiej (gsialm@umk.pl, Dziekanat WNH UMK). Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia 2021 r. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o przyjęciu do programu de-cydować będzie data złożenia (przesłania) wniosku.

Więcej informacji:

https://wkutorun.wp.mil.pl/pl/pages/legia-akademicka-2019-01-25-f/

https://www.umk.pl/studenci/legia/

Dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK,

koordynator Legii Akademickiej na UMK


Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem V edycji programu Legia Akademicka, w załączeniu przesyłamy Państwu Decyzję nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. normującą zasady przystąpienia do programu zarówno Uczelni Wyższych jak i studentów – ochotników. Licząc na przychylność i współpracę zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie tych informacji wśród studentów.

 

Z poważaniem

Oficer Wydziału Rekrutacji

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy

 

por. Bartłomiej Budnik

tel. 261 412 217, 601 63 46 18

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

Zaszczepione mogą zostać następujące osoby:

 - nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni

- studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów

Celem zaszczepienia należy zgłosić się do POZ w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godz. 11:00- 14:00 z wypełnionym oświadczeniem (załącznik-oświadczenie).

Zaproszenie jest aktualne do czasu wyczerpania zapasów szczepionek.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Są ludzie, którzy odchodzą zbyt wcześnie Śp. Grażyna Łukowiak

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

                                            Ks. J. Twardowski

Grażuś, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci...

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: e-wolontariat dla studentów

Rzecznik Praw Pacjenta to instytucja powołana celem ochrony praw pacjentów. Przywiązujemy ogromną wagę do monitorowania i poprawy poziomu bezpieczeństwa pacjentów w placówkach medycznych w całym kraju, a także podejmujemy działania edukacyjne w tym zakresie. Ponieważ chcemy dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących pomocy pacjentów - podjęliśmy decyzję o dodatkowej formie wsparcia – jaką jest porozumiewanie się na odległość przy udziale i zaangażowaniu wolontariuszy.

 Więcej informacji https://www.gov.pl/web/rpp/e-wolontariat

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na II wykład z cyklu: Wszystko co musisz wiedzieć o...

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Staż w Grecji w ramach Programu Erasmus+

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Odwołane Spotkanie z Wydziałowym Koordynatorem ds. mobilności

Szanowni Studenci Wydziału Farmaceutycznego,

uprzejmie informuję, że spotkanie w sprawie Programu Erasmus+ zaplanowane na dzień 28.10.2021 r. zostało odwołane. O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani w kolejnej wiadomości.

Z pozdrowieniami,
Artur Słomka, Pełnomocnik Dziekana ds. mobilności

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Godziny rektorskie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

dr Magdalena Wujak z Wydziału Farmaceutycznego laureatem konkursu Miniatura 5

W konkursie Miniatura 5 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki wśród laureatów znalazła się dr Magdalena Wujak z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum. Dr M. Wujak otrzymała dofinansowanie w kwocie 49 500 zł na realizację projektu pt. "Wpływ wyciszenia genu AK4 na metabolizm ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc w warunkach ostrego i przewlekłego niedotlenienia – niecelowana analiza metabolomiczna z użyciem spektrometrii mas". Projekt ten wpisuje się w tematykę badawczą dotyczącą roli i znaczenia terapeutycznego białka AK4 w nadciśnieniu płucnym, którą dr M. Wujak realizowała w ramach stażu podoktorskiego (2017-2020) na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy), w grupie badawczej prof. Norberta Weissmann’a.

Wyniki konkursu  >>>         

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs eko Masters

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyjazdy na studia w ramach Erasmus+ - semestr letni 2021/22

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

dr Adam Sikora z Wydziału Farmaceutycznego laureatem programu LIDER XII

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XII konkurs w ramach Programu LIDER. Projekt pt.: „NEED: design emisji dawki inhalatorów suchego proszku”, którego kierownikiem jest dr n. farm. Adam Sikora, adiunkt w Katedrze Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego został zakwalifikowany do finansowania w kwocie 1 347 500,00 zł.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wtorek z nauką

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, różne kierunki drogi naukowej oraz możliwości wsparcia akademickiego w szeroko rozumianym rozwoju.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spełnij marzenia o własnym biznesie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grants4NCUStudents - nabór wniosków do 2 edycji konkursu

Trwa nabór wniosków w ramach 2. edycji konkursu Grants4NCUStudents 2021!

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wakacyjny staż studentek analityki medycznej zorganizowany w ramach Programu Erasmus+

Wakacyjny staż studentek analityki medycznej zorganizowany w ramach Programu Erasmus+

Podczas tegorocznych wakacji uczestniczyłyśmy w dwumiesięcznym stażu, organizowanym w ramach Programu Erasmus+,  na Uniwersytecie Bülent Ecevit w mieście Zonguldak w Turcji. Udział w wymianie studenckiej pozwolił nam na zrealizowanie obowiązkowych praktyk wakacyjnych po IV roku kierunku analityka medyczna. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Legitymacje i zaświadczenia

W związku z aktualizacją systemu USOS w dniu dzisiejszym (12.10.2021) przedłużanie legitymacji oraz wydawanie zaświadczeń jest możliwe tylko do godziny 12:00

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na cykl profilaktycznych wykładów: Wszystko co musisz wiedzieć...

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) wraz z Panią dr hab. Barbarą Ruszkowską-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego mają przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką na cykl profilaktycznych wykładów zatytułowanych: Wszystko co musisz wiedzieć o… organizowanych stacjonarnie na naszej uczelni i równocześnie zdalnie za pomocą platformy Microsoft Teams.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

SEMINARIUM: Wielokierunkowa stymulacja skóry i topowe technologie hi-tech w konfiguracji protokołów łączonych

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz Kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej zapraszają na seminarium „Wielokierunkowa stymulacja skóry i topowe technologie hi-tech w konfiguracji protokołów łączonych”

 ZAPROSZENIE 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs Onkogranty V

Konkurs grantowy ONKOgranty V

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do V edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład z Anatomii !!!

Aby dołączyć do wykładu z Anatomii należy założyć konto Office 365 i dołączyć do grupy 

Instrukcja Office 365

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacja odnośnie kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym w semestrze zimowym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zasad do procesu kształcenia studentów Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2021/2022- semestr zimowy:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacje odnośnie procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w roku akademickim 2021/2022 dla studentów I roku

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

W imieniu Władz Dziekańskich gorąco zapraszam do zapoznania się z przygotowanym dla Państwa zbiorem informacji odnośnie procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w roku akademickim 2021/2022.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja 2021/2022 - Zaproszenie na spotkanie organizacyjne studentów I roku

Szanowni Studenci I roku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

Dziekan i Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie zapraszają na spotkanie inauguracyjne nowego roku akademickiego 2021/2022, które odbędzie się w dniu
5 października 2021 r. w sali 35 (Budynek Wydziału Farmaceutycznego), ul. Jurasza 2  w Bydgoszczy. 

Podczas spotkania nastąpi Immatrykulacja Studentów I roku, a następnie odbędzie się wydawanie dokumentów (w tym legitymacji) studentom. Spotkanie będzie odbywało się zgodnie z wytycznymi  dotyczącymi reżimu sanitarnego. Wszyscy STUDENCI będą mieli wyznaczone miejsce.

Poniżej podajemy godziny spotkań:

    godz. 09:00  studenci  kierunku analityka medyczna,

    godz. 10:30  studenci kierunku farmacja (nazwiska od A do O),

    godz. 12:00 studenci kierunku farmacja (nazwiska od P do Z)

    godz. 13.30 studenci kierunku kosmetologia.

           

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM STUDIÓW oraz INSTRUKCJĄ SYSTEMU USOS.

Informujemy że wejście na Aulę oraz do budynków CM UMK możliwe jest jedynie w maseczce i po uprzedniej dezynfekcji rąk.

 

Z wyrazami szacunku,

Kolegium Dziekańskie

Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

KONFERENCJA FIZYKI MEDYCZNEJ, BIOLOGICZNEJ I ŚRODOWISKA 22.09.2021

Katedra Biofizyki Collegium Medicum UMK zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w wykładach Konferencji Fizyki Medycznej, Biologicznej i Środowiska, która odbędzie się w najbliższą środę 22 września 2021 r. w Budynku Farmacji, ul. Jurasza 2 w sali  35. Początek konferencji o godz. 9:00. W załączeniu szczegółowy program konferencji.  Konferencja jest częścią odbywającego się w Bydgoszczy w dniach 19 – 23 września XLVII Zjazdu Fizyków Polskich (https://47zfp.utp.edu.pl/) organizowanego solidarnie przez 3 bydgoskie uczelnie: Politechnikę Bydgoską, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Collegium Medicum UMK. Bezpośrednim organizatorem wykładów poświęconych zagadnieniom biofizyki oraz fizyki medycznej, biologicznej i środowiska jest Katedra Biofizyki CM UMK.

Program Konferencji 22.09.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sprawozdanie z działalności Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej w roku akademickim 2020/2021

Sprawozdanie z działalności Kosmetologicznej Organizacji w roku akademickim 2020/2021

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji CM UMK w roku akademickim 2020/2021

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji CM UMK w roku akademickim 2020/2021

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych w roku akademickim 2020/2021

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych CM UMK w roku akademickim 2020/2021

 W roku 2021 Członkowie STDL przeprowadzili następujące akcje:

 • Cykl spotkań wraz z Polskim Towarzystwem Studentów Farmacji (I spotkanie 14.01, II spotkanie 22.01, III spotkanie 15.02).
 • Webinary organizowane we współpracy z ALAB Laboratoria – o tematyce witaminy D oraz pracy w laboratorium (10.03 i 18.05).
 • „Akcja specjalizacja” podczas której studenci mogli uzyskać praktyczne informacje odnośnie rozpoczęcia i realizacji specjalizacji w zawodzie Diagnosty laboratoryjnego oraz odnośnie perspektyw zawodowych po ukończeniu specjalizacji (11.03).
 • Konkurs na dzień wiosny, w którym studenci mieli przedstawić na zdjęciu nadejście astronomicznej wiosny (21.03).
 • Konferencja Dietetyczno-Diagnostyczna prowadzona wraz z STN CM UMK ,,Co nowego w jelitach" – Prelegenci: dr Ariel Liebert - Katedra Gastroenterologii
  i Zaburzeń Odżywiania, mgr Daria Bieniek - Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania, lek Magdalena Tworkiewicz - Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii (22.05).

 

 • Kurs pobierania krwi na sztucznej ręce dla studentów kierunku analityka medyczna (31.05).
 • „Tydzień Diagnosty” – czyli akcja ogólnopolska, webinary organizowane wraz z STDL każdej uczelni (24 – 30.05).
 • Konkurs z okazji Dnia Diagnosty, polegający na artystycznym przedstawieniu tego jak widzimy Diagnostę laboratoryjnego ( 27.05).
 • Kolejna edycja „LabTestu” konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o zasięgu ogólnopolskim dotyczącego diagnostyki laboratoryjnej ( 03.-06.).
 • Webinar dotyczący Niedokrwistości oraz interpretacji badań poprowadzony przez dra Sławomira Manysiaka ( 19.06).

Ponadto:

 • Organizacja online IX Zjazdu Prezydiów w dniu 10 kwietnia br. oraz uczestnictwo w nim Prezesa, Wiceprzewodniczącego, a także Członka Komisji Rewizyjnej- Alicji Bem- pełniącej na tym spotkaniu roli sekretarza.
 • Organizacja I edycji Konkursu fotograficznego „ Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog okiem licealisty” wraz z Panią Prodziekan ds. Kształcenia  Barbarą Ruszkowska- Ciastek, PTSF Bydgoszcz i KOS. (04.-06.)
 • Uczestnictwo Prezes STDL CM UMK Marty Dąbrowskiej w spotkaniu z Panią Prof. Barbarą Ruszkowska-Ciastek, mgr Agnieszką Witkowską oraz dr Magdaleną Lampke z Reprezentantkami firmy Synevo- przedstawienie:  informacji ogólnych dotyczących Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, oczekiwań studentów wobec firmy  oraz propozycję współpracy- program ambasadorski ( 17.06).

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Staż w Katedrze Immunologii w ramach letniego programu TABMED

Staż w Katedrze Immunologii w ramach letniego programu TABMED (Torun and Bydgoszcz Medical Summer Program) odbył student V roku kierunku lekarskiego - Samuel Olawale. Student, na co dzień mieszka i uczy się w mieście Ibadan w Nigerii. 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komisyjne otwarcie zamkniętych szafek

Z uwagi na konieczność przygotowania szatni studenckiej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy do nowego roku akademickiego 2021/2022 oraz wprowadzenie nowego regulaminu  w zakresie korzystania z ww. szatni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy informuje, że dnia 16.09.2021 r. od godz. 16.00 nastąpi komisyjne otwarcie zamkniętych szafek i usunięcie znajdujących się tam rzeczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Beyzanur Erikcio o studiach na kierunku farmacja w Bydgoszczy - doświadczenia z Programu Erasmus+

Review of my internship at the Faculty of Pharmacy, organized as part of the Erasmus + Program.

My name is Beyzanur Erikci. I am a 4th-year student at Zonguldak Bulent Ecevit University (Turkey). In the 4th semester of my education, I participated in the Erasmus+ internship mobility in Bydgoszcz, Poland, which took two summer months, July and September.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wytyczne dotyczące tworzenia i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu,

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Prof. dr hab. Prorektora ds. Kształcenia Przemysława Nehringa, chciałabym przekazać Państwu wytyczne dotyczące tworzenia i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowane przez Zespół ds. zdalnego nauczania UMK.

Materiał ten stanowi pomoc w planowaniu i ewaluacji zajęć zdalnych.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK Prodziekan ds. Kształcenia Wydział Farmaceutyczny

przykładowy szablon kursu

wytyczne

wytyczne - lista kontrolna

wytyczne - lista kontrolna sylabus

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kurs preparatyki próbek

Szanowni Państwo,

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej organizuje we wrześniu kurs preparatyki próbek. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studia farmaceutyczne w Lublanie – doświadczenia z Programu Erasmus+

Na studia na kierunku farmacja, realizowane w ramach Programu Erasmus+, wybrałam Uniwersytet Lublański, który znajduje się w stolicy Słowenii. Jest on największą i najstarszą uczelnią w tym kraju. Lublana była moim pierwszym wyborem i spełniła wszystkie moje oczekiwania. Studiowanie w Uniwersytecie Lublańskim możliwe było dzięki posiadaniu umowy o współpracę między Wydziałami Farmaceutycznymi obu uczelni.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

Wyniki IX edycji konkursu fotograficznego

„Niezwykły świat roślin leczniczych” 

W 2021 roku odbyła się IX edycja konkursu fotograficznego „Niezwykły świat roślin leczniczych”, który organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 20 uczestników nadsyłając łącznie 51 niezwykłych fotografii.

Nagrody zostały przyznane w kategoriach „Uczniowie LO” oraz „Studenci i Pracownicy CM UMK”. Dziękujemy fundatorom nagród, którymi są:  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Stefan Kruszewski oraz drogeria Super-Pharm.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Yunus Emre Guven o studiach na kierunku farmacja w Bydgoszczy

Yunus Emre Guven o studiach na kierunku farmacja w Bydgoszczy

W najnowszym numerze Wiadomości Akademickich Yunus Emre Guven student IV roku farmacji z Acibadem University w Stambule dzieli się swoimy refleksjami i wspomnieniami z 4 miesięcznego pobytu i studiów na kierunku farmacja na Naszym Wydziale w ramach programu Erasmus +. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza UMK dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w związku z epidemią COVID-19.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja doktorska. Farmaceuta z misją

- Mamy ogromny rynek leków bez recepty, a Polacy je lubią. Niestety często je przedawkowują. Jest sposób by temu zaradzić – lepsza i kompleksowa opieka farmaceutyczna. Do tego potrzeba jednak większego zaufania do zawodu farmaceuty oraz rozwiązań systemowych – mówi Maciej Karolak, jeden z nowo promowanych doktorów Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WYNIKI I EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO: Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog okiem licealisty 2021

I edycja konkursu fotograficznego: Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog okiem licealisty 2021

 

Członkowie: Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych- STDL CM UMK, Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Bydgoszcz (PTSF), Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej (KOS) oraz Kolegium Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego po raz pierwszy mieli przyjemność zorganizować konkurs fotograficzny dla uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego: Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog okiem licealisty 2021.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Członkowie Komitetu Organizacyjnego postanowili przyznać 3 pierwsze miejsca ex aequo. Zgodnie z punktem 2.4 regulaminu konkursu Organizatorzy zdecydowali na rezygnację z przyznania II i III miejsca.

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu fotograficznego: Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog okiem licealisty” zostały:

I miejsce: Dominika Cieślińska- uczennica klasy II e z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu za pracę zatytułowaną: „Makijaż wiosenny urok”.  I miejsce: Kamila Gula- uczennica klasy II a z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu za pracę zatytułowaną: „Stylizacja paznokci: owocowe szaleństwo oraz wiosenna geometria”.  I miejsce: Klaudia Górska- uczennica klasy I a z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Nowem za pracę przedstawiającą: analizator SYMEX wraz z opisem zastosowania, zestaw pipet automatycznych oraz wirówkę MPW-352R

Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundował Dziekan Wydziału Farmaceutycznego,
prof. dr hab. Stefan Kruszewski.

Dziękujemy i Gratulujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do II edycji Konkursu fotograficznego- 2022

 Zdjęcia z rozdania nagród

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK

Prodziekan ds. Kształcenia, Wydziału Farmaceutycznego

Marta Dąbrowska

Przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych CM UMK

Marta Watała

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

Marlena Kaźmierkiewicz

Przewodnicząca Kosmetologicznej Organizacji Studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dzień Rektorski - 4.06.2021 r.

Decyzją JM Rektora piątek 4 czerwca będzie dniem w całości wolnym od zajęć dydaktycznych.

Decyzja dotycząca godzin rektorskich w piątek obowiązuje w obu kampusach UMK - toruńskim i bydgoskim.
3 czerwca (czwartek) jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Badania przeciwciał anty SARS-CoV-2

Drodzy Studenci,

zapraszamy do udziału w badaniu obserwacyjnym pt. ,,Wpływ przechorowania COVID-19 na nasilenie objawów klinicznych i poziomu przeciwciał anty SARS-CoV-2 po szczepieniu".

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces naszych naukowców

Wśród laureatów kolejnej edycji konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki znalazło się 19 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym dwie osoby z Wydziału Farmaceutycznego.

Obaj laureaci są pracownikami Katedry Biochemii Klinicznej.

 • Prof. dr hab. Ryszard Oliński uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 20 w kwocie 2 304 960 zł na realizację projektu pt. "Uracyl w DNA i epigenetyczne modyfikacje – nowe biomarkery rozwoju szpiczaka mnogiego? W poszukiwaniu związku między genetycznymi/epigenetycznymi modyfikacjami DNA i ewolucją szpiczaka mnogiego"

 • Laureatem konkursu PRELUDIUM BIS 2 został dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK. Projekt pt. "Rola 5-hydroksymetylouracylu w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej" uzyskał finansowanie  w kwocie 541 680 zł.


Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja online

Kontynuując tradycję spotkań naukowych, dnia 22 maja 2021 r. odbędzie się Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego  PTK: Epidemie XXI wieku w świetle aktualnych badań. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Promocji Zdrowia oraz Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Badanie obserwacyjne ,,Wpływ przechorowania COVID-19 na nasilenie objawów klinicznych i poziomu przeciwiał anty SARS-CoV-2 po szczepieniu"

Pragniemy poinformować o możliwości udziału w badaniu obserwacyjnym pt. ,,Wpływ przechorowania COVID-19 na nasilenie objawów klinicznych i poziomu przeciwciał anty SARS-CoV-2 po szczepieniu".

Szczegóły dotyczące badania:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Tryb prowadzenia zajęć na Wydziale Farmaceutycznym - aktualizacja 05.05.2021 r.

Komunikaty Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenia Kanclerza w sparwie zasad funkcjonowania administracji - aktualizacja 07.05.2021 r.

ZARZĄDZENIA

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Czasowe ograniczenie pracy biblioteki

Informujemy, że od 13 maja (czwartek) do 06 czerwca (niedziela) br. W związku z pracami wdrożeniowymi nowego systemu bibliotecznego ALMA,  Biblioteka Medyczna

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”

dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy

oraz studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

IX edycja, 2021 rok 

Szanowni Państwo!

Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej, działające przy Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji zaprasza do udziału w IX edycji konkursu fotograficznego „Niezwykły świat roślin leczniczych”. Honorowy patronat nad konkursem objął Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Stefan Kruszewski.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Liderzy Ochrony Zdrowia poszukiwani: szansa na praktyki i spotkania z ekspertami

20 kwietnia 2021r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu Liderzy Ochrona Zdrowia. To już 8. edycja programu skierowanego do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem ochrony zdrowia i farmacji.

Fundacja im. Lesława A. Pagi inicjuje i koordynuje projekty, które łączą środowisko naukowe z biznesem w czasach, gdy programy edukacji wyższej nie zawsze nadążają za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy. Działania są skierowane do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WYNIKI VIII EDYCJI KONKURSU LABTEST

Konkurs LabTest 2021

Członkowie Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych- STDL CM UMK po raz ósmy mieli przyjemność zorganizować Konkurs LabTest.  Natomiast tegoroczna edycja po raz drugi objęła obszar całego kraju. Konkurs skierowany był do Uczniów szkół średnich z całej Polski, w celu weryfikacji wiedzy z Diagnostyki Laboratoryjnej. Organizacja konkursu przebiegała przy współpracy przedstawicieli STDL z 10 miast z całej Polski.

Tegoroczne wydarzenie składało się z trzech etapów, z których dwa pierwsze (zorganizowane 15 marca oraz 29 marca 2021) polegały na rozwiązaniu przez Uczestników konkursu testów składających się z 50 pytań przeprowadzonych na platformach internetowych (formularz Google oraz Testportal).

Natomiast III etap konkursu odbył się 16 kwietnia br. w formie ustnej (na platformie MsTeams), w którym 7 finalistów odpowiadało na 7 pytań z poszczególnych dziedzin: Diagnostyki Laboratoryjnej, Biologii molekularnej, Serologii, Hematologii laboratoryjnej, Analityki Ogólnej, Biochemii oraz Mikrobiologii.

Komisja Oceniająca składająca się z sześciu Wykładowców z całej Polski oceniała każde pytanie ze swojej dziedziny w skali od 0-10. Zwycięzcami tegorocznej edycji LabTest zostali:

 1. Jędrzej Kluska (43 pkt.)- województwo małopolskie
 2. Stanisław Schlaffke (25 pkt.)- województwo wielkopolskie
 3. Lilianna Jasińska (18 pkt.)- województwo pomorskie

Nagrody dla zwycięzców drugiego etapu, jak i laureatów konkursu ufundowała firma ALAB Laboratoria oraz Prezydium Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL).

 

Dziękujemy i Gratulujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do IX edycji Konkursu LabTest- 2022

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

dr hab. Artur Słomka, prof. UMK najlepszym wykładowcą z CM UMK

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK z Katedry Patofizjologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, głosami społeczności akademickiej, został liderem w kategorii najlepszy wykładowca, podczas uroczystej Charytatywnej Gali Copernicana.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW KIERUNKU FARMACJA 2021

    31 marca br. kolejny, już 14-ty rocznik absolwentów bydgoskiej farmacji, ukończył studia.  Uroczyste pożegnanie absolwentów odbyło się w sobotę 17 kwietnia. Ze względu na panującą pandemię Covid-19 odbyło się ono w sposób zdalny, ale z zachowaniem większości elementów tradycyjnego stacjonarnego dyplomatorium. W uroczystości wzięli udział Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektorzy Uniwersytetu: prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska, prof. dr hab. Beata Przyborowska, prof. dr hab. Przemysław Nehring, kierownik Katedry Technologii Postaci Leku, prof. dr hab. Jerzy Krysiński,  Dziekan i Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego oraz Prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Pani mgr Małgorzata Pietrzak.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pierwsze miejsce dla studentki kierunku farmacja w Ogólnopolskim Konkursie Receptury Aptecznej

Pani  Pamela Kaszczyńska studentka V roku kierunku farmacja,  zwyciężyła w  IV Ogólnopolskim Konkursie Receptury Aptecznej, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Odział Sosnowiec.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

I miejsce w VI Akademickich Mistrzostwach Makijażu Fantazyjnego

Paulina Wilczewska, studentka kierunku kosmetologia zajęła I miejsce w VI Akademickich Mistrzostwach Makijażu Fantazyjnego, organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Rywalizacja odbyła się pod hasłem "Po drugiej stronie lustra on-line"     

W kategorii „studenci i uczniowie szkół kosmetycznych”  praca naszej studentki została oceniona najwyżej spośród 35 przesłanych.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomatorium Absolwentów Kierunku Farmacja

Szanowni Absolwenci,

uprzejmie zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku farmacja, która odbędzie się 17 kwietnia 2021 roku online (sobota) o godz. 12.00.

KONCERT CHÓRU COLLEGIUM MEDICUM UMK DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU FARMACJA

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska

 

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej "COVID-19 - wyzwania we współczesnej nauce", organizowanej przez Samorząd Doktorantów UMK. Konferencja odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 14-15.05.2021 r. więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Doktoranci Wydziału Farmaceutycznego!

Za kilka dni Święta Wielkanocne. To już kolejne święta w czasie zmagania się z pandemią Covid-19. Mimo pandemicznych ograniczeń, nieraz bolesnych doświadczeń i cierpień, umieliśmy sprostać wyzwaniom tego trudnego czasu. Chciałbym przy tej okazji Państwu Pracownikom Naszego Wydziału, Naszym Studentom i Doktorantom bardzo podziękować za wspólny zgodny wysiłek w minimalizowaniu następstw pandemicznych ograniczeń, za wzajemne zrozumienie i pozytywne działania dla naszego wspólnego dobra oraz dla dobra i rozwoju naszego Wydziału i Uniwersytetu.

Życzę Państwu, abyście mogli zbliżające święta przeżyć w radosnej rodzinnej atmosferze z nadzieją,
że przygnębiający czas koniecznych ograniczeń wkrótce minie.

Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia online z baz ScienceDirect i Scopus

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 kwietnia – 1 czerwca 2021 roku Elsevier organizuje serię szkoleń online z baz ScienceDirect i Scopus. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zagłosuj na najlepszego wykładowcę, wzór studenta z Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Studenci, Doktoranci, Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,

dnia 24 marca odbędzie się III Uniwersytecka Gala Charytatywna - Gala Copernicana, podczas której zostaną przyznane nagrody  dla wyróżniających się projektów, pracowników i studentów z całego UMK.
Wśród nominowanych z Wydziału Farmaceutycznego są:

w kategorii: Najlepszy Wykładowca:

w kategorii: Wzór studenta:

Zachęcamy do oddawania głosów!


UWAGA!!! Głosowanie zostało przedłużone do dnia 29 marca

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

STYPENDIA REKTORA ZA PUBLIKACJE

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Program TABMED - Torun and Bydgoszcz Medical Summer Program

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem Programu TABMED – Torun and Bydgoszcz Medical Summer Program zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu i do rozważania aktywnego udziału.

Celem Programu TABMED, będącego częścią Projektu TSSP 2021 - Torun Students Summer Program, jest aktywne uczestnictwo studentów zagranicznych w badaniach naukowych prowadzonych w Państwa jednostkach. Czas trwania staży to jeden miesiąc w okresie lipiec-sierpień 2021 r. Każdy pracownik naukowy z minimum stopniem doktora może zostać opiekunem stażysty zgłaszając projekt do dnia 09.04.2021 r.

Szczegóły dotyczące Programu TABMED znajdują się w załączonym Regulaminie oraz na stronach internetowych www.tssp.umk.pl oraz www.umk.pl/idub/letnie. Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mailowy tabmed@umk.pl.

TABMED
Regulamin
Karta oceny projektu

 

 

 

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenia Rektora UMK w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa - aktualizacja 25.03.2021 r.

ZARZĄDZENIA

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kursy ZAAWANSOWANE z technik kształcenia na odległość

Szanowni Państwo,                                                                    

Władze Rektorskie wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z nauczaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poczyniły wszelkie starania, aby zorganizować dla Pracowników UMK kursy w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć zdalnych w stopniu ZAAWANSOWANYM. Celem kursów jest wsparcie Państwa w wykorzystywaniu nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi umożliwiających organizację zdalnego nauczania, niezbędnych do prowadzenia kształcenia w sposób skuteczny, przystępny i przyjazny Studentom. Dostępne są dla Państwa następujące szkolenia: Moodle kurs zaawanoswany; Interaktywne materiały dydaktyczne w Moodlu - H5P, Microsoft Teams - kurs zaawansowany, Współpraca w środowisku online, Zajęcia zdalne w świecie audio i video

Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do uczestnictwa w kursach. Poniżej przesyłam Państwu instrukcję dostępu do kursów.

Aby rozpocząć korzystanie z „kursów zaawansowanych” można:

- wybrać link do kursu z listy poniżej, zalogować się przez Centralny Punkt Logowania

lub

- wejść na stronę moodle.umk.pl – wybrać Szkolenia dla pracowników UMK – wybrać Szkolenia – rok akademicki 2020/21Szkolenia zaawansowane - wybrać kurs i zalogować się przez  Centralny Punkt Logowania

 

 

 

 

 

 

 

Moodle - kurs zaawansowany - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=648

W czasie kursu uczestnik dowie się, jak utworzyć i zarządzać grupami, jak restartować kurs, importować składowe kursu, tworzyć kopie kursu (w tym kopie zapasową), jak tworzyć wybrane aktywności w kursie takie jak czat, głosowania, kwestionariusz, frekwencja, jak tworzyć pytania typu obliczeniowego, pytania dopasuj krótką odpowiedź, pytania przeciągnij i upuść markery w testach, jak tworzyć własne skale ocen, dowie się również o dodawaniu do kursu pakietu IMS.

Interaktywne materiały dydaktyczne w Moodlu - H5P - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=653

W czasie kursu uczestnik dowie się czym jest H5P, jak tworzyć pytania Prawda/Fałsz, jednokrotnego wyboru, uzupełnij luki w tekście, o sposobach prezentacja treści  na przykładzie funkcji akordeon, oś czasu, wykres, interaktywne wideo, kolumna, prezentacja.

Microsoft Teams - kurs zaawansowany - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=720

W czasie kursu uczestnik dowie się, jak organizować konsultacje/dyżury na Teams, jak zmienić status, obrazek profilowy, tło wyświetlane podczas konferencji, jak tworzyć pokoje czyli prowadzić zajęcia w grupach, dowie się również o nagrywaniu spotkań, o zastosowaniu wzmianki, ważnych wiadomościach i ogłoszeniach na kanałach, o ważnych i pilnych wiadomości w czacie, jak tworzyć testy i zadania oraz o korzystaniu z aplikacji mobilnej.

Współpraca w środowisku online - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=656

W czasie kursu uczestnik dowie się o projektowaniu ćwiczenia grupowego, zaangażowaniu studentów w pracę on-line, kierowaniu grupą, ocenianiu, kompetencjach i zasadach pracy online, aktywnościach (w nawiązaniu do funkcjonalności Moodle- zadania zespołowe, forum dyskusyjne, wiki, warsztat, projekt), komunikacji we współpracy, działaniach nauczyciela oraz o współpracy w grupie.

Zajęcia zdalne w świecie audio i video - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=738

W czasie kursu uczestnik dowie się o scenariuszu, sprzęcie – dźwięk i statywy (narzędzia rejestrujące, nagrania w ruchu, mikrofony i rejestratory dźwięku, statywy), oświetleniu (sprzęt, podstawy oświetlenia, zasady oświetlania planu, oświetlenie planu w warunkach domowych), ustawieniu kamery (ekspozycja, ostrość, perspektywa, balans bieli, format kadru), Lighboardzie – co to jest i jak się przygotować do pracy).

 

Z poważaniem 
prof. dr hab. Stefan Kruszewski 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie szczepień studentów z dnia 10.03.2021

Komunikat

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wolontariat Studencki w Programie PROJEKTOR

PROJEKTOR - to ogólnopolski program społeczny, w którym studenci realizują zajęcia online dla dzieci i młodzieży w małych miejscowościach, inspirują do działania, poszukiwania pasji i brania życia w swoje ręce.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat dot. dodatkowej rejestracji studentów CM na szczepienia z dn. 9 marca

Szanowni Państwo
w związku z kończącym się procesem szczepień studentów Collegium Medicum informuję, że zgłoszenia na dodatkowe szczepienia będą przyjmowane do 11.03.2021 r. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Dziekana z dnia 08.03.2021

Do Kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat dot. szczepień z dn. 5 marca

Szanowni Państwo,
od wczoraj zaledwie pojedyncze osoby zgłaszają chęć szczepienia. Pozostało nadal ponad 500 wolnych miejsc (szczepionka AstraZeneca), a pozostawienie niewykorzystanych szczepionek byłoby nie do przyjęcia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja pt. „Drogi rozwoju naukowego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Drogi rozwoju naukowego”

Termin: sobota 20 marca 2021, godziny: 10:00-13:00

Format: on-line, open access (Moodle)

Bezpośredni link do wirtualnego pokoju, który będzie miejscem spotkania: https://vc.umk.pl/b/mic-ug4-fnk 
Kod do pokoju to: 866843

Osoby pracujące lub studiujące w Collegium Medicum mogą zalogować się pod wskazany link, używając również do tego swojego konta uniwersyteckiego.
Aby to uczynić należy kliknąć w kafelek ZALOGUJ w górnym prawym rogu strony i zautentykować się swoim adresem email oraz hasłem.
Osoby spoza Uczelni powinny wpisać swoje imię i nazwisko a następnie wpisać podany wyżej kod. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą

Nagrody za prace naukowe

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs „Grants4NCUStudents” dla studentów i doktorantów

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu Grants4NCUStudents - 2021.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie dodatkowej rejestracji studentów CM na szczepienia przeciwko COVID-19

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikaty dotyczące szczepień Covid-19 dla Studentów i Pracowników CM - aktualizacja 03.03.2021 r.

 KOMUNIKATY

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studencki Wtorek z Nauką

Szanowni Studenci, serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Studenckiego wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, kierunki rozwój naukowego oraz możliwości wsparcia finansowego projektów studenckich.

Harmonogram oraz zapisy znajdują się na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu CM >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Erasmus+ Spotkanie ze studentami

Szanowni Studenci Wydziału Farmaceutycznego,

uprzejmie informujemy, że dnia 17 lutego 2021 r. o godzinie 16:30 na Platformie BigBlueButton odbędzie się spotkanie ze studentami Wydziału Farmaceutycznego.

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie

12 lutego 2021 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim oraz językach obcych potrwa do dnia 5 marca 2021 r. do godz. 23:59.  W pierwszym tygodniu rejestracji będzie można zarejestrować się maksymalnie na dwa przedmioty. Od 25 lutego 2021 r. od godz. 18:00 zostanie udostępniona możliwość wybrania kolejnych dwóch przedmiotów. W przypadku problemów dotyczących oferty dydaktycznej należy skontaktować się z osobami zajmującymi się na wydziałach ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich. Problemy techniczne można zgłaszać do Uczelnianego Centrum Informatycznego (usos@umk.pl).

Więcej informacji na temat zajęć ogólnouniwersyteckich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkoła Letnia organizowana przez Uniwersytet w Angers

 

Szanowni Studenci Wydział Farmaceutycznego,

uprzejmie informujemy, że Uniwersytet w Angers (Université d’Angers, Francja) uruchomił nabór do Szkół Letnich organizowanych
w czerwcu i lipcu bieżącego roku.

W bieżącej edycji Programu przygotowanych zostało pięć Szkół, których tematyka może zainteresować studentów kierunków farmacja, analityka medyczna i kosmetologia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://summerschools.univ-angers.fr/en/index.html

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez organizatorów.
Wydziałowy Koordynator ds. mobilności udzieli Państwu wszelkiej pomocy przy organizacji wyjazdów.

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Badania na obecność przeciwciał neutralizujących koronawirusa (przeciwciała IgG SARS-COV2 testem ilościowym)

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza będzie wykonywał badania na obecność przeciwciał neutralizujących koronawirusa (przeciwciała IgG SARS-COV2 testem ilościowym)

Uprzejmie informujemy, że w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 będzie można wykonać odpłatnie badania przeciwciał IgG SARS-COV2 testem ilościowym.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PILNY komunikat w sprawie szczepień studentów i pracowników CM z dn. 28.01.2021

Szanowni Państwo

Przed kilkoma minutami otrzymaliśmy od szpitali węzłowych informację o wstrzymaniu szczepień studentów i pracowników CM ze względu na brak dostaw szczepionek.

Rejestrację do szczepień wznowimy natychmiast po dostarczeniu szczepionek. Informację zamieścimy na stronie www Collegium Medicum oraz poszczególnych wydziałów.

Ci z Państwa, którzy mieli już ustalony termin szczepienia, proszeni są o ponowną rejestrację, po jej wznowieniu.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

 

UWAGA
szczepienie w dniu dzisiejszym, tj. czwartek 28.01.2021r odbędzie się zgodnie z zaplanowanymi zapisami


więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie szczepień studentów i pracowników Collegium Medicum z dn. 27.01.2021 r.

PT

Studentki i Studenci oraz Pracownicy Collegium Medicum

Szanowni Państwo

Nieregularne, a okresowo ograniczone dostawy szczepionek do szpitali węzłowych, oraz bardzo krótkie wyprzedzenie czasowe, z jakim otrzymujemy wiadomość o dostępnych szczepionkach, znacznie utrudnia ustalanie terminów szczepień. Sytuacji nie ułatwia fakt, że istotna liczba studentów uzyskała szczepienie w innych szpitalach, nie przekazując nam zwrotnej informacji.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownicy Collegium Medicum

 

 

Szanowni Państwo

Mam przyjemność poinformować, że od środy 27.01.2021 (oczywiście, o ile nie będzie zaburzeń w dostawie szczepionek) wznawiamy w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 (Jurasza) szczepienia uprawnionych pracowników CM UMK, począwszy od osób najstarszych.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 14.01.2021 są to wszyscy nauczyciele akademiccy CM, zarejestrowani zarówno w pierwszym, jak i w drugim terminie rejestracji, oraz ci z pozostałych pracowników, których e-skierowania wystawione zostały przed dniem 15.01.2021. 

O terminie (dzień i godzina) szczepienia zostaniecie Państwo zawiadomieni e-mailem. Ci z Państwa, którzy nie posiadają adresu poczty elektronicznej, zostaną zawiadomieni przez kierownika jednostki (katedra lub dział). Proszę pobrać, wypełnić i wręczyć lekarzowi kwestionariusz, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Kwestionariusz przed szczepieniem

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych 2020/2021

Szanowni Państwo,

25 stycznia 2021 r. zostaną otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

Informacja zwrotna ze strony studentów i uczestników studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.

Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza, dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zaproszenie swoich studentów do wyrażenia opinii o prowadzonych przez Państwa zajęciach.prorektor ds. kształcenia

prof. dr hab. Przemysław Nehring

 

Raport z oceny zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2019/2020

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat z dn. 22.01.2021 w sprawie szczepień studentów, którzy zarejestrowali gotowość do szczepień w II turze

Szanowni Państwo

Osoby, które zarejestrowały gotowość do szczepień w drugiej turze (do 15.01.2021), i mają już wystawione e-skierowanie, prosimy o odrobinę cierpliwości i wstrzymanie się z indywidualnym ustalaniem terminów w SU Nr 1 lub Nr 2. Szczepienia Państwa rozpoczną się po zakończeniu szczepień tych studentów, którzy zarejestrowali gotowość do szczepień w pierwszej turze. Dokładny termin zależy od dostaw szczepionek do szpitali węzłowych, ale przewidujemy, że w najbliższym tygodniu zakończymy szczepienia pierwszej grupy, i od poniedziałku, 1 lutego, rozpoczniemy szczepienia drugiej grupy.

O dokładnym terminie szczepienia zostaniecie Państwo zawiadomieni e-mailem, najpóźniej do dnia poprzedzającego szczepienie.

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Koordynatora ds. szczepień w CM do studentów i pracowników Collegium Medicum

Studenci i Pracownicy Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Szanowni Państwo

Decyzja o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19, którą podejmowaliście Państwo w ostatnich dniach, jest nie tylko wyrazem troski o własne zdrowie, ale również okazaniem solidarności społecznej.
Jako lekarz, ale również członek władz Uczelni, potwierdziłem to własnym przykładem. Pragnę jednak wyraźnie zadeklarować, że dla każdego z Państwa jest to decyzja całkowicie dobrowolna. Oznacza to, że można i należy do niej zachęcać, ale nie wolno nikogo, kto takiej decyzji nie podejmie, w żaden sposób dyskryminować. Pragnę bardzo jasno stwierdzić, że władze UMK nie zamierzają i nie zezwalają na jakiekolwiek działania, które prowadziłyby do odmiennego traktowania osób zaszczepionych i niezaszczepionych, zarówno w dostępie do zasobów dydaktycznych, jak i w każdym innym aspekcie życia akademickiego.   

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

KOMUNIKAT Z DNIA 19.01.2021 W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW CM UMK

Szanowni Państwo

Jak zapewne Państwo wiecie z informacji medialnych, już po ukazaniu się poprzedniego komunikatu z dnia 15.01.2021 Ministerstwo Zdrowia znacznie ograniczyło dostawy szczepionek do szpitali węzłowych. W rezultacie SU Nr 1 wstrzymał do odwołania szczepienia studentów i pracowników CM UMK, a SU Nr 2 zmniejszył ich liczbę.

W związku z tym zmuszeni jesteśmy wstrzymać e-rejestrację do szczepień, zapowiedzianą w poprzednim komunikacie i  zaplanowaną na 21.01.2021. Ponieważ liczba przydzielanych nam możliwości szczepień zmienia się codziennie, i ich planowanie w dłuższym okresie jest obecnie niemożliwe, będziemy indywidualnie przekazywać Państwu wezwanie do szczepienia, wraz z informacją o miejscu i dacie.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

KOMUNIKAT Z DNIA 19.01.2021 W SPRAWIE SZCZEPIEŃ STUDENTÓW CM UMK

Szanowni Państwo

Jak zapewne Państwo wiecie z informacji medialnych, już po ukazaniu się poprzedniego komunikatu z dnia 15.01.2021 Ministerstwo Zdrowia znacznie ograniczyło dostawy szczepionek do szpitali węzłowych. W rezultacie SU Nr 1 wstrzymał do odwołania szczepienia studentów i pracowników CM UMK, a SU Nr 2 zmniejszył ich liczbę.

W związku z tym zmuszeni jesteśmy wstrzymać e-rejestrację do szczepień, zapowiedzianą w poprzednim komunikacie i  zaplanowaną na 21.01.2021. Ponieważ liczba przydzielanych nam możliwości szczepień zmienia się codziennie, i ich planowanie w dłuższym okresie jest obecnie niemożliwe, będziemy indywidualnie przekazywać Państwu wezwanie do szczepienia, wraz z informacją o miejscu i dacie.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

NOWY KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM

Nauczyciele akademiccy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjni i pomocniczy Collegium Medicum w Bydgoszczy

Szanowni Państwo

Wczoraj ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021r, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. Ust. Poz. 91), które określa zakres i kolejność szczepień przeciwko COVID-19.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem (Rozdz. 3a, § 28a, pkt 1, ust. 6):

1 - nauczyciele akademiccy Collegium Medicum (w każdej formie zatrudnienia), niezależnie od tego, czy zarejestrowali się do szczepienia w pierwszym terminie (do 18.12.2020), i posiadają już e-skierowania, czy w drugim terminie (do 12.01.2021), zostaną zaszczepieni w grupie „0”, w kolejności zależnej od wieku. O terminie i miejscu szczepień zostaniecie Państwo zawiadomieni e-mailowo. Szczepienia rozpoczną się już w najbliższy czwartek, 21.01.2021.

2 – pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni oraz pomocniczy, którzy zarejestrowali się do szczepień w pierwszym terminie (w grudniu ub. roku) i posiadają już e-skierowania, zostaną zaszczepieni w ramach grupy „0”, po zakończeniu szczepień studentów i nauczycieli akademickich, w kolejności zależnej od wieku. Przewidujemy, że będzie to możliwe do końca lutego, a więc w okresie ważności e-skierowania. O terminie i miejscu szczepień zostaniecie Państwo zawiadomieni e-mailowo.

3 - pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni oraz pomocniczy, którzy zarejestrowali się do szczepień w drugim terminie i nie posiadali e-skierowania przed wejściem w życie Rozporządzenia, powinni zgłaszać się do szczepienia na zasadach ogólnych, a więc w odpowiednich grupach wiekowych.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie szczepień studentów CM UMK

P.T. Studenci Collegium Medicum

Dostępne miejsca na szczepienia przeciwko COVID-19 zostały wypełnione, ale uzyskaliśmy dodatkowe możliwości szczepienia studentów CM UMK. Informacja i możliwość rejestracji zostanie 15.01.2021 r. przekazana Państwu przez Samorząd Studencki oraz umieszczona na stronie internetowej Collegium Medicum UMK, w zakładce "Aktualności".


Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w ToruniuDear ED Students


The available places (for the time being) for vaccination against COVID-19 have been filled, but we have obtained additional opportunities to vaccinate CM UMK students. Information and the possibility of registration will be provided to you on 15 Jan 2021 by the Student Government and placed on the website of Collegium Medicum, in the "News" tab.Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dean of the Faculty of Medicine

Collegium Medicum in Bydgoszcz, UMK in Toruń

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Studenci Wydziału Farmaceutycznego!

Szanowni Studenci Wydziału Farmaceutycznego!

Od prawie roku zmagamy się z trudnościami i niebezpieczeństwami pandemii Covid-19. Żyjemy w strachu, w czasie nieustannych ograniczeń, restrykcji. Nie mogą odbywać się stacjonarnie zajęcia dydaktyczne, wielu z Państwa nie mogło odbyć praktyk zawodowych, zamarło studenckie życie towarzyskie, nieczynne są restauracje, kawiarnie, puby.

Jeżeli pandemia będzie trwała w dalszym ciągu, będziecie Państwo mieć problemy z realizacją zajęć praktycznych (przygotowujących do wykonywania zawodu), odbywaniem praktyk, w dalszym ciągu nie będą możliwe wyjazdy zagraniczne, nie będzie możliwa wymiana studencka, nie będą mogły odbywać imprezy towarzyskie stanowiące istotę i tradycję życia studenckiego.

Dołóżmy Wszyscy wysiłku aby ten trudny i niebezpieczny stan przerwać. Uda nam się to zrobić, jeżeli wszyscy zaszczepimy się przeciw Covid-19.  Macie państwo niepowtarzalną okazję. Możecie zaszczepić się już teraz. Jako studenci uczelni medycznej zostaliście zakwalifikowani do grupy 0. Z takiego przywileju nie mogą skorzystać Wasi rówieśnicy z uczelni niemedycznych. Na swoją kolej będą musieli jeszcze długo czekać.

Bardzo Państwa proszę o  zarejestrowanie  się na szczepienie i stworzenie sobie szansy powrotu do normalności: do zrzucenia masek, do uczestnictwa w studenckim życiu towarzyskim, do odbywania stacjonarnie zajęć dydaktycznych, do możliwości odbywania praktyk, do wyjazdów zagranicznych. Najprawdopodobniej ubiegając się o przyjęcie na praktykę lub o wyjazd zagraniczny będziecie pytani o szczepienie przeciw Covid-19. Nie ograniczajcie swoich możliwości.  Szczepiąc się przeciw Covid-19, będziecie również chronić swoich najbliższych, w tym Waszych Rodziców, przed tą niebezpieczną dla życia chorobą.

Zarejestrujcie się na szczepienie już teraz. Rejestracja trwa tylko do wtorku 12 stycznia do godz. 15:00 przez stronę
https://www.wf.cm.umk.pl/wiadomosci/?id=20168.

Bardzo Państwa zachęcam.

Stefan Kruszewski

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WAŻNE- SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy szczepienia studentów i pracowników CM UMK

Szczepienia będą wykonywane w:

 • Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.85-094 Bydgoszcz, Budynek G (budynek, w którym mieszczą się Kliniki Psychiatrii, Dermatologii i Geriatrii), Wejście D.

 • Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. Biziela, ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Budynek Główny Szpitala, wejście główne, Administracja Szpitala, Sala Konferencyjna

Szczepienia w SU nr 1 rozpoczną się w poniedziałek, 11.01.2021, a w SU nr 2 we wtorek, 19.01.2021.

Losowo wybrana grupa studentów oraz pierwsza grupa najstarszych pracowników CM UMK zostanie zawiadomiona indywidualnie (mailowo lub telefonicznie) o miejscu i terminie szczepień w poniedziałek 11.01. i wtorek 12.01.
Rejestracja na terminy szczepień w kolejnych dniach w SU Nr 1 i wszystkie terminy w SU nr 2 będzie się odbywała przez e-terminarz, który zostanie umieszczony w poniedziałek, 11.01.2021 na głównej stronie www Collegium Medicum. 

Przypominam, że ustalenie terminu szczepienia jest możliwe tylko dla osób, które wcześniej zarejestrowały gotowość do szczepienia i są studentami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub administracyjno-technicznymi Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Proszę pobrać, i wypełnić kwestionariusz, a następnie przedstawić lekarzowi bezpośrednio przed przeszczepieniem - formularz

Apeluję też do wszystkich Państwa o dyscyplinę i zgłaszanie się do punktu szczepień w ustalonym i zarezerwowanym terminie.

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

 
 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

#CMniebolało Studenci CM UMK idą się szczepić!

 Drodzy Studenci, Pracownicy oraz pozostali zainteresowani!

Żyjemy w dobie „fake news”, które rozprzestrzeniają się 6-krotnie szybciej niż prawdziwe informacje! W 2017 roku współtwórca World Wide Web – Tim Berners-Lee – powiedział, że fałszywe wiadomości są jednym z trzech najbardziej szkodliwych nowych trendów w Internecie, które należy rozwiązać, jeśli sieć ma naprawdę „służyć ludziom”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendysta Programu im. Bekkera

Dr n. farm. Michał Falkowski, adiunkt w Katedrze Chemii Leków otrzymał stypendium finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z programu im. Mieczysława Bekkera. W ramach stypendium będzie wykonywać badania naukowe na uniwersytecie w Groningen (Holandia) pod kierunkiem prof. Wiktora Szymańskiego współpracownika Bena Feringi - laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii z 2016 roku. Wspólnie będą pracować nad opracowaniem nowych fotouczulaczy wykorzystywanych w terapii fotodynamicznej skierowanych przeciwko mikroorganizmom.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia i Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy ZA LATA 2019-2020

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, o możliwości składania wniosków o Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Wszelkie informacje dotyczące ww. konkursów wraz z formularzami wniosków i wymaganych zgód, dostępne są na stronie

Działu Nauki i Projektów CM oraz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

UWAGA!!!
Terminy składania wniosków w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego;

- Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców do dnia 07 stycznia 2021 roku,

- Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta do dnia 29 stycznia 2021 roku

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedłużony termin rejestracji do szczepień przeciwko COVID-19

 

 

 

 

Szanowni Studenci, Doktoranci i Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,

Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin rejestracji studentów i pracowników medycznych do szczepień przeciwko COVID-19 Osoby, które jeszcze się nie zarejestrowały a zechcą to uczynić, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego od godz. 9:00 dnia 31.12.2020 pod adresem: https://szczepienia.cm.umk.pl/ oraz wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a następnie dostarczenia wypełnionego oświadczenia skanem na adres  dydaktyka@cm.umk.pl, wpisując w temacie: "oświadczenie" lub osobiście do działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12.01.2021, godziny 15:00.

Z poważaniem,
Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Życzenia Świąteczne Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Boże Narodzenie 2020

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PILNE!!! REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA COVID-19 PONOWNIE URUCHOMIONA

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ekstrakt z konopi remedium na wymieranie pszczół

Pszczoły nie potrafią bronić się przed pestycydami i przy dużych stężeniach tych związków chemicznych wymierają. Dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK z Collegium Medicum jest członkiem zespołu szukającego preparatów naturalnego pochodzenia chroniących owady.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szlachetna Paczka 2020

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji  jak co roku, organizuje „Szlachetną paczkę”. W tym roku pomagamy Pani Beacie, która mimo problemów ze zdrowiem samotnie wychowuje 3 dzieci. Wszystkich, którzy chcieliby dołożyć swoją cegiełkę, by nadchodzące Święta zmieniły życie tej rodziny na lepsze, zapraszamy do budynku farmacji (ul. Jurasza 2), gdzie do soboty 12 grudnia przy portierni stoi karton, w którym można zostawiać produkty żywnościowe, środki czystości, przybory szkolne dla dzieci czy nawet ubrania. Więcej szczegółów (w tym listę najpotrzebniejszych rzeczy) znajdziecie na stronie naszego wydarzenia na fb: https://fb.me/e/ZB8sIPQj

Każda, nawet najmniejsza pomoc się liczy i może zrobić wiele dobrego.
Zapraszamy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Badaczka z Collegium Medicum UMK laureatką konkursu Miniatura 4

Ukazała się ostatnia lista rankingowa w konkursie Miniatura 4 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród laureatów znalazła się badaczka z Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant badawczy

Zespół  badawczy Collegium Medicum UMK otrzymał grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę 15 495 702,23 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku

Konkurs JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w 2021 roku

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK w Zespole Doradczym

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK, pracownik Katedry Patofizjologii Collegium Medicum UMK został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Treść Zarządzenia >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedłużanie legitymacji

Szanowni Studenci,  Doktoranci, Nauczyciele Akademiccy Wydziału Farmaceutycznego,

informujemy, że w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z powyższym legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

UWAGA! Studenci I roku kierunku Farmacja (grupa h)

Wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku  kierunku farmacja (grupa h), począwszy od dnia 02.11. do dnia 06.11.2020 r, będą odbywały się w formie ZDALNEJ.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

UWAGA STUDENCI! Pismo Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie przekazywania danych dotyczących zakażeń, przebywania na kwarantannie

 

 

 

 

Informacja dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego (23.10.2020 r.)

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
uprzejmie proszę, o zgłaszanie zakażeń SARS –COV-2 oraz informacji o przebywaniu na kwarantannie/izolacji w załączonej ankiecie. Po wypełnieniu ankieta zostanie automatycznie przekierowana do pracownika Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego.

ANKIETA

Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do monitorowania sytuacji epidemicznej w Uczelni oraz na Wydziale Farmaceutycznym.

 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pismo JM Rektora UMK dotyczące zasad informowania o kwarantannie

Szanowni Państwo,

w związku z  obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 chciałbym Państwa poinformować o podstawowych regulacjach dotyczących kwarantanny i procedury informowania pracodawcy o jej odbywaniu.  Zgodnie  z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) kwarantanna jest środkiem zapobiegawczym mającym na celu zapobieżenie szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych poprzez odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie.

W przypadku wydania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego decyzji o konieczności poddania się kwarantannie procedura informowania pracodawcy na UMK wygląda następująco:

 1. Pracownik, który został skierowany na kwarantannę, informuje swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy z powodu kwarantanny telefonicznie lub mailowo.
 2. Bezpośredni przełożony przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych (w części toruńskiej na adres: kwarantanna@umk.pl) lub do Działu Spraw Pracowniczych Collegium Medicum (na adres: kwarantanna1@cm.umk.pl) informację o objęciu pracownika kwarantanną z podaniem okresu jej odbywania.
 3. W przypadku możliwości wykonywania pracy bezpośredni przełożony przesyła wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną dla pracownika w tym samym mailu.
 4. Pracownik po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie z Sanepidu przesyła skan tej decyzji do Działu Płac (w części toruńskiej na adres: dplace@umk.pl) lub do Działu Płac Collegium Medicum (na adres: place@cm.umk.pl).
 5. Obowiązek kwarantanny może powstawać z mocy prawa np. dla osób powracających do kraju, po przekroczeniu granicy. W tym wypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji o skierowaniu na kwarantannę. O odbywaniu kwarantanny pracownik jest zobowiązany powiadomić swojego przełożonego. Ponadto w terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny pracownik jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny i przesłać je do Działu Płac (w części toruńskiej na adres: dplace@umk.pl) lub do Działu Płac Collegium Medicum (na adres: place@cm.umk.pl) – oświadczenie dostępne na stronie internetowej Działu Płac/Działu Płac CM.

 

Z wyrazami szacunku
Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

KOMUNIKAT DO STUDENTÓW II i V ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA, II ROKU KIERUNKU KOSMETOLOGIA

 

 

 

 

 

 

Informuję, że w dniach: 

 • od 15 do  23 października 2020 roku  dla studentów II roku i  V roku kierunku analityka medyczna nie będą prowadzone  zajęcia w formie stacjonarnej.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w tym czasie będą realizowane w formie zdalnej online.

 • od 14 października 2020 roku nie będą prowadzone zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej dla studentów II roku kierunku Kosmetologia I stopnia z przedmiotu Dermatologia w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej ul. Kurpińskiego 5. Obecnie będą realizowane laboratoria w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej zgodnie z rozkładem zajęć dla poszczególnych grup.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat JM Rektora UMK

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu szczególnych ograniczeń w działalności szkół wyższych zlokalizowanych w tzw. strefach czerwonych uprzejmie informuję o nowych zasadach funkcjonowania Uniwersytetu od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, z wyjątkiem pkt. 1 i 3, które obowiązują od dnia 17 października 2020 r.:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zawieszenie zajęć klinicznych

Szanowni Studenci,

Informujemy, że począwszy od poniedziałku 12. października zajęcia przewidziane do realizacji w Klinikach SU1 oraz SU2 tj. Propedeutyka medycyny  (dla V roku kierunku analityka medyczna realizowane w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii SU1 oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii SU1 ) oraz Farmakoterapia i  informacja o lekach (zp.) (dla V roku farmacji realizowane w II Klinice Kardiologii SU2) nie będą realizowane w w/w Klinikach. Zobowiążemy  prowadzących te zajęcia do zrealizowania tych zajęć albo w formie stacjonarnej poza Kliniką albo w formie zdalnej online.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

ERASMUS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że trwa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne organizowane w ramach *Programu Erasmus Plus*. 

Obecnie mają Państwo możliwość wyjazdu na*semestr letni*  rozpoczynającego się roku akademickiego do uczelni zagranicznych, z którymi nasz Wydział ma podpisane umowy (lista aktualizowana jest w  trybie ciągłym):

 https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/  

Drugą możliwością jest wyjazd na 2-3 miesięczne *praktyki wakacyjne*.

W  tym przypadku nie są Państwo ograniczeni umowami, a taki wyjazd można  zrealizować w dowolnym kraju Unii Europejskiej lub w krajach stowarzyszonych (nie muszą to być uniwersytety, a mogą to być np.  laboratoria, apteki, firmy farmaceutyczne, gabinety i firmy  kosmetologiczne).  

Przydatne informacje znajdują się również na stronach internetowych: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/  https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-praktyki/  

Zachęcam Państwa do zadawania pytań dotyczących wyjazdów.  Za sprawy administracyjne odpowiada Pani *mgr Aleksandra **Laskowska*  (aleksandra.laskowska@cm.umk.pl): 

https://www.cm.umk.pl/administracja/35-administracja-collegium-medicum/3941-dzial-projektow-i-wspolpracy-miedzynarodowej-cm.html 

 *Jednocześnie informuję, że wszelki pytania będą mogli zadać Państwo na  spotkaniu on-line w dniu 7 października 2020 r. o godzinie 17:00 na  platformie BigBlueButton.* 

Link do pokoju:  https://moodle.umk.pl/VC/course/view.php?id=155 

Hasło dla słuchaczy:  pok98stud  

 

Z pozdrowieniami 

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

Wydziałowy Koordynator ds. mobilności

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku

 

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku (stopnia I i II oraz jednolitych magisterskich)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na konferencje

ORGANIZATORZY

Katedra Promocji Zdrowia

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum UMK

 

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJE:

 

Profilaktyka chorób

sercowo-naczyniowych

Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

oraz

XIII International Cardiovascular Research Meeting

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne studentów I roku - Immatrykulacja

Szanowni Studenci Pierwszego Roku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

Dziekan i Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego  uprzejmie zapraszają na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się   w dniu 2 października 2020 r. w Auli B – budynek A, ul. Jagiellońska 13-15 w Bydgoszczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jak prowadzić zajęcia w Microsoft Teams

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Kolegium Dziekańskiego Wydziału Farmaceutycznego do studentów I roku kierunków analityka medyczna, farmacja i kosmetologia

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie,

W przededniu rozpoczęcia przez Państwa nowego rozdziału w życiu pragniemy, Państwu podziękować za zaufanie w wyborze Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy na miejsce, w którym będziecie rozwijać swoją wiedzę, kształtować umiejętności praktyczne, asertywność, odporność na stres, kreatywność czy samodyscyplinę. Te wszystkie kompetencje już za kilka lat będą podstawą do uzyskania tytułu licencjata lub magistra i otworzą przed Państwem szeroki wachlarz możliwości zawodowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zasady do modelu kształcenia prowadzonego w roku akademickim 2020/2021- semestr zimowy

 

Do Kierowników jednostek organizacyjnych

prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

 

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na wprowadzenie na Wydziale Farmaceutycznym hybrydowego systemu nauczania (wykłady będą realizowane on-line [synchronicznie]; natomiast laboratoria, ćwiczenia i seminaria będą realizowane stacjonarnie), uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zasad do modelu kształcenia prowadzonego w roku akademickim 2020/2021- semestr zimowy:

 

1. Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby każdy Nauczyciel akademicki na bieżąco przekazywał studentom informacje organizacyjne oraz zapewnił informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS (ponadto, bezpośrednie e-maile do Starostów poszczególnych lat: Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia zostaną niezwłocznie przesłane przez Dziekanat do wszystkich Katedr prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego- Załącznik 1); zapewnił odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i regularnie monitorował przebieg procesu uczenia się studentów.

 

2. Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się w sposób tradycyjny. Jednakże, w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji.

 

3. Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. informujemy, iż kształcenie w formie zdalnej odbywa się z wykorzystaniem następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle;

2) system wideokonferencji BigBlueButton;

3) Microsoft Teams;

 

4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa się na podstawie umów zawartych przez Uniwersytet lub poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.

 

5. Uprzejmie prosimy aby, wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym przez dziekana harmonogramem obowiązującym w danym semestrze, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej.

 

6. Na podstawie § 9 punkt 2 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r.: Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej, niezwłocznie po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych przewidzianych do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, przedstawia dziekanowi lub odpowiednio dyrektorowi uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana lub dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej (Załącznik nr 2). Raport pozostaje w dokumentacji wydziału lub uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej. Raporty proszę uzupełnić w ankiecie: Raporty z nauczania zdalnego

 

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację sylabusów przedmiotów odnośnie formy realizacji zajęć dydaktycznych (stacjonarna, on-line, hybrydowa) oraz zwracamy szczególną uwagę na dopisanie aktualnych metod i kryteriów oceniania danej formy zajęć w ramach przedmiotu - zaliczenia przedmiotu, które nie mogą ulec zmianie.

Ponadto prosimy o wprowadzenie aktualnych sylabusów do systemu USOS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2020 r.

Sylabusy dla przedmiotów realizowanych na kierunku Analityka medyczna, Farmacja znajdziecie Państwo na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia – Ogólne informacje o kierunkach (link poniżej)

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/%20ogolne-informacje-o-kierunkach-studiow-prowadzonych-na-wydziale-farmaceutycznym%20/

 

8. Regulamin realizowanych zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny/stacjonarny powinien być uzupełniony o niezbędne kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa osobistego zawartym w Załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 188 Rektora UMK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy student powinien potwierdzić pisemnie zapoznanie się z ww. regulaminem. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do regulaminu dydaktycznego dodatkowego punktu odnośnie faktu, iż Student na zajęcia może przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Natomiast Studenci z objawami alergii (kaszl i/lub katar) powinni niezwłocznie dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.

 

9. Uprzejmie prosimy o zobowiązanie Prowadzących zajęcia dydaktyczne do zebrania stosownego oświadczenia odnośnie WYWIADU EPIDEMICZNEGO(Załącznik nr 3). Oświadczenie należy pobierać przed rozpoczęciem każdych zajęć i przechowywać
w dokumentacji dydaktycznej Katedry.

 

10. Ze względu na konieczność prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych przez Członków Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia uprzejmie prosimy o dołączenie do każdej grupy wykładowej realizowanych on-line [synchronicznie] adresu Moodle: hospitacje.wf@cm.umk.pl; Microsoft Teams: hospitacje.wf@o365.cm.umk.pl

 

                            Kolegium Dziekańskie

Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacja o nauczaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym zbliżającego się roku akademickiego 2020/21 laboratoria, ćwiczenia oraz seminaria będą realizowane, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sposób stacjonarny w pracowniach oraz salach wykładowych na terenie uczelni.  W szczególnych sytuacjach wynikających z trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego może być zastosowane wspomaganie za pomocą e-learningu.

Wykłady oraz lektoraty języków obcych będą prowadzone  on-line synchronicznie (w czasie rzeczywistym).

W załączeniu:

 1) wykaz zajęć, które będą realizowane stacjonarnie (na terenie uczelni) oraz tych które będą realizowane zdalnie:

2) Rozkłady zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21. Jest to wersja proponowana, która może podlegać modyfikacjom..

                                                                       Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

                                                                       Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia z metod kształcenia na odległość dla Pracowników UMK

Szanowni Państwo,

Władze Rektorskie wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z nauczaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poczyniły wszelkie starania, aby zorganizować dla Pracowników UMK szkolenia w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć zdalnych. Celem szkoleń jest wsparcie Państwa w wykorzystywaniu nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi umożliwiających organizację zdalnego nauczania, niezbędnych do prowadzenia kształcenia w sposób skuteczny, przystępny i przyjazny dla Studentów. Dostępne są dla Państwa następujące szkolenia: Moodle kurs podstawowy; BigBlueButton - kurs podstawowy; E-learning a prawo autorskie; Metodyka kształcenia zdalnego; Microsoft Teams – kurs podstawowy.

 

Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do uczestnictwa w szkoleniach. Poniżej przesyłam Państwu kody i hasła dostępu.

 

Aby rozpocząć korzystanie z kursu można:

- wybrać link do kursu z listy poniżej, zalogować się przez Centralny Punkt Logowania podając odpowiednie hasło

lub

- wejść na stronę moodle.umk.pl – wybrać Szkolenia dla pracowników UMK – wybrać Szkolenia – rok akademicki 2020/21 – wybrać kurs i zalogować się przez  Centralny Punkt Logowania podając odpowiednie do kursu hasło zamieszczone poniżej

 

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Moodle kurs podstawowy - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=587

Hasło: MPwFarm

BigBlueButton - kurs podstawowy - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=588

Hasło: BBBwFarm

E-learning a prawo autorskie - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=591

Hasło: PAwFarm

Metodyka kształcenia zdalnego - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=589

Hasło: MKZwFarm

Microsoft Teams – kurs podstawowy https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=592

Hasło: MTwFarm

 

Z poważaniem
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenie Rektora UMK w sparwie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenie Kanclerza w sparwie zasad funkcjonowania administracji

ZARZĄDZENIE Nr 28 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Koronawirus - Aktualności

https://www.umk.pl/wiadomosci/?tag=koronawirus

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Dziekana do aktualnych i przyszłych Studentów kosmetologii 

Szanowni Państwo Studenci i Kandydaci

                Rok 2020 jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Zostanie zapamiętany jako rok, w którym zmagaliśmy się z pandemią Covid-19. W marcu br. musieliśmy zawiesić stacjonarne nauczanie na Uczelni i przejść na nauczanie zdalne. Podobnie nasi Kandydaci na studia swoją edukację szkolną kończyli w systemie nauczania zdalnego. Mimo obiektywnych trudności powinniśmy optymistycznie patrzeć w przyszłość. Państwo Kandydaci zdaliście matury i teraz przychodzicie do nas, aby studiować na wymarzonym kierunku. Nasi studenci zaliczyli semestr letni i będą mogli kontynuować studia na kolejnym semestrze. Absolwenci z powodzeniem zdali egzaminy dyplomowe i zapewne z radością podjęli lub podejmą pracę w zawodzie kosmetologa. Wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich było zaliczenie przewidzianych programem studiów praktyk zawodowych. Część z Państwa miała możliwość odbyć te praktyki pracując w gabinetach kosmetycznych. Dla tych z Państwa, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii nie mogli realizować praktyk w sposób tradycyjny, zorganizowaliśmy praktyki przy użyciu technik kształcenia na odległość. Zostały one zrealizowane przez gabinet kosmetyczny „Calm”. Przekazywane informacje i pokazywane zabiegi z tego gabinetu spotkały się z dużą aprobatą naszych studentów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

STYPENDIA REKTORA ZA PUBLIKACJE

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się także profesorowie z Wydziału Farmaceutycznego. Nagrodzonymi autorami, których publikacje uzyskały 140 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są:

 

 1. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK z Katedry Patofizjologii za publikację pt. „Liquid biopsies in hepatocellular carcinoma: are we winning?” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 5, s. 1541, 1-26;
 2. dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK i prof. dr hab. Danuta Rość
  z Katedry Patofizjologii za publikację pt. „Divergent impact of breast cancer laterality on clinicopathological, angiogenic, and hemostatic profiles: a potential role of tumor localization in future outcomes” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 6, s. 1708, 1-18;
 3. dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK z Katedry Patofizjologii za publikację pt. „Pre-operative combination of normal BMI with elevated YKL-40 and leptin but lower adiponectin level is linked to a higher risk of breast cancer relapse: a report of four-year follow-up study” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 6, s. 1742, 1-20;

 Serdecznie gratulujemy! 

Pełna lista laureatów z CM

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyższa jakość kształcenia na kierunku kosmetologia

Zakres kształcenie na kierunku kosmetologia obejmuje zagadnienia z obszarów dermatologii, anatomii, alergologii, onkologii skóry, podstaw receptury kosmetycznej, naturalnych i syntetycznych surowców kosmetycznych, inżynierii tkankowych, podologii.  Dynamicznie rozwijający się rynek kosmetyczny wymusza posiadanie niezbędnych kwalifikacji i umiejętności, zdobywanych podczas studiów I. i II. stopnia.  Umiejętności praktyczne obejmują pielęgnację skóry zdrowej, w przebiegu schorzeń dermatologicznych oraz zmian skórnych towarzyszących chorobom narządów wewnętrznych. W celu osiągnięcia przez studentów kosmetologii pożądanych umiejętności praktycznych niezbędne są laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę. W ostatnim czasie znacząco wzrosło wyposażenie specjalistycznvch pracowni dedykowanych nauczaniu na kierunku kosmetologia o nowe urządzenia. Umożliwiają one  m.in: infuzje tlenową, mikrodermabrazję diamentową, peeling kawitacyjny, sonoforezę, radiofrekwencję, masaż antycellulitowy oraz ocenę stanu funkcjonalnego stopy (podoskop). Kluczowe dla aspektu praktycznego zawodu kosmetologa jest także diagnozowanie skóry za pomocą specjalistycznej aparatury naukowej firmy Courage + Khazaka Electronics (Germany), wyposażonej w tewametr, korneometr, meksametr, sebumetr. Ważnym uzupełnieniem kształcenia specjalistycznego są zajęcia w przychodni dermatologicznej, w klinice dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 oraz klinice alergologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, gdzie studenci kosmetologii maja praktyczne możliwości  zapoznania się z metodami diagnozowania i leczenia chorób skóry.

W oparciu o w/w aparaturę i w ramach współpracy z poradniami dermatologicznymi oraz klinikami Szpitali Uniwersyteckich studenci prowadzą też, zwłaszcza w ramach przygotowywania prac dyplomowych, badania naukowe na pacjentach z atopowym zapaleniem skóry (AZS), łuszczycą, trądzikiem różowatym i pospolitym. Projekty badawcze obejmują również defekty skóry takie jak cellulit i rozstępy.

Ważnym uzupełnieniem kształcenia są praktyki zawodowe, w ramach których studenci weryfikują swoją wiedzę i doskonalą umiejętności. Studenci kosmetologii mają też duże możliwości samokształcenia w ramach działającej na kierunku Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej. 

Kosmetologiczna Organizacja Studencka - Facebook

Absolwent kierunku kosmetologia jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegów, prowadzenia gabinetu kosmetycznego,  pracy w ośrodkach SPA, w działach kosmetyków w aptekach. Ważnym aspektem praktycznych umiejętności jest także przygotowanie do pracy w laboratoriach kosmetycznych, podczas produkcji oraz w procesie oceny bezpieczeństwa stosowania kosmetyku.

Ostatnio zostały opublikowane wyniki XXI Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków PERSPEKTYWY 2020. Uniwersytet Mikołaja Kopernika prowadzi kształcenie na 112 kierunkach. 26 kierunków UMK znalazło się w pierwszych dziesiątkach zestawień w/w rankingu. W pierwszej dziesiątce znalazła się też kosmetologia. Wśród wszystkich kosmetologii w Polsce prowadzonych przez uczelnie publiczne nasza kosmetologia zajęła 8 miejsce.

Ranking PERSPEKTYWY 2020

Ranking przeprowadzono biorąc pod uwagę następujące kryteria: Prestiż, Ekonomiczne losy absolwentów, Jakość kandydatów na studia, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Innowacyjność, Umiędzynarodowienie. Nasza kosmetologia bardzo wysoko została oceniona w kryterium „Ekonomiczne losy absolwentów ” (99,20 co oznacza, że absolwenci naszej kosmetologii prawie w 100% znajdują satysfakcjonującą pracę po studiach) oraz w podkryterium cytowalność (100, co oznacza, że nauczyciele akademiccy nauczający na kierunku kosmetologia są autorami wysoko cytowanych prac naukowych).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

AWANS ANALITYKI MEDYCZNEJ i FARMACJI w RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH i RANKINGU KIERUNKÓW PERSPEKTYWY 2020

Opublikowano wyniki XXI Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków PERSPEKTYWY 2020. W porównaniu z poprzednim rankingiem kierunki Wydziału Farmaceutycznego: analityka medyczna i farmacja znalazły się na wyższych miejscach. Kierunek analityka medyczna awansował o dwie pozycje zajmując 9 miejsce, zaś farmacja awansowała o jedną pozycję  zajmując też 9 miejsce. Kosmetologia uplasowała się na 8 miejscu. Więcej o rankingu na stronie: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prodziekani na kadencję 2020-2024

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

Uroczystość odbyła się 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK (fotorelacja).

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Dziekana w sprawie praktyk zawodowych na kierunku analityka medyczna

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci kierunku analityka medyczna

            Stan epidemii Covid-19 bardzo utrudnił Państwu studiowanie, tym nie mniej chciałbym prosić o wysiłek  w pozyskiwaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności praktycznych w celu terminowego ukończenia studiów. Sytuacja epidemiczna w ostatnim czasie, zwłaszcza w Polsce Północnej, w tym w naszym województwie (https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie) istotnie się poprawiła. Szpitale w znaczącej ilości są gotowe do przyjmowania studentów na praktyki zawodowe. W związku z tym chciałbym Państwa prosić o podjęcie wysiłku odbycia przewidzianych programem studiów praktyk zawodowych w okresie tegorocznego lata. Zaliczenie wymaganych praktyk zgodnie z dotychczasowym planem studiów byłoby korzystne zarówno dla Państwa (mniej obowiązków w przyszłości) oraz dla władz Wydziału (nie musielibyśmy wszczynać kłopotliwej procedury zmiany planu studiów). Jeżeli tego wysiłku dokonamy teraz, w przyszłości będzie łatwiej zaliczyć wymagane programem przedmioty. W przypadku nie skorzystania z otwierających się możliwości, studenci obecnego IV roku będą musieli odbyć praktykę zawodowa w trakcie V roku, zaś studenci obecnego II oraz III roku, w wakacje w roku 2021 będą musieli odbyć po dwie praktyki po 160 h każda. Zachęcam Państwa do podjęcia trudu odbycia praktyk w okresie najbliższych wakacji letnich.

            Informuję, że w Bydgoszczy studentów kierunku analityka medyczna na praktyki zawodowe będą przyjmować:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej)

W sprawie ustalenia możliwości odbycia praktyk i terminów proszę kontaktować się z opiekunami praktyk.

 

W celu odbywania praktyki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Biziela podania proszę kierować do malgorzata.zubrycka@biziel.pl

 

 

Z poważaniem

Stefan Kruszewski

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie kontynuowania nauczania

Działając w zgodzie z rozporządzeniami MNiSW (załącznik 1) oraz MZ (załącznik 2) i zarządzeniami Rektora UMK (załączniki 3, 3a i 3b, załącznik 4) i Listem Rektorów UMK (https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26772) chciałbym poinformować:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium MNiSW dla dr. Wojciecha Filipiaka, pracownika  Wydziału Farmaceutycznego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego spośród 1793 spełniających warunki wniosków, przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Wśród nagrodzonych znaleźli się także naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

KONTAKT Z DZIEKANATEM

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Rektora UMK nr 109 z dnia 27 maja 2020 r. przyjmowanie studentów, doktorantów oraz gości zewnętrznych w Dziekanatach, odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym/mailowym z pracownikiem Dziekanatu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy TANGO, POLS

 

 

Konkurs TANGO 4 - szansa na wdrożenie polskich badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach wspólnego przedsięwzięcia ogłaszają czwarty konkursu TANGO, który ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. 

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy:

 • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
 • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
 • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).

W przypadku chęci aplikowania w ramach konkursu prosimy o kontakt z pracownikami Działu Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy na projekty naukowe dotyczące Covid-19 organizowane przez Komisję Europejską

szczegóły >>

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Podziękowania dla Pracowników Wydziału Farmaceutycznego

Podziękowania 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Rektorów UMK do społeczności akademickiej

Panie i Panowie
Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Szanowni Państwo,

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej na Wydziale Farmaceutycznym

Zarządzenie Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

LIST DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO DO STUDENTÓW W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zasady funkcjonowania administracji UMK w Toruniu

Zarządzenie Nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 17 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 4 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 27 kwietnia 2020 r. do 3 maja 2020 r. (treść zarządzenia) 

Zarządzenie Nr 15 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 11 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 11 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. (treść zarządzenia)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 151 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 130 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 116 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium Prezydenta Miasta dla dr inż. Macieja Przybyłka

Prezydent Rafał Bruski, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych przyznał Nagrodę Naukową oraz stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wybory kandydata na dziekana Wydziału Farmaceutycznego CM UMK

Szanowni Państwo,
Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego,


Na podstawie komunikatów i uchwał Komisji Wyborczej Uniwersytetu uprzejmie przypominamy, iż zebrania wyborcze dla wyboru kandydatów na dziekanów poszczególnych wydziałów odbywać się będą wg przyjętego harmonogramu (https://www.umk.pl/wybory/zebrania/), za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Listę kandydatów ogłoszono UCHWAŁĄ Nr 13 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 (https://www.umk.pl/wybory/przepisy/UKW_13.pdf). Na podstawie § 64 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120).

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kandydaci do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu w sprawie  ustalenia listy kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 >

Terminarz zebrań wyborczych dla wyboru kandydata na dziekana >>

 

 

 

 

 

Kandydatami na dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (https://www.umk.pl/wybory/dziekani/) są:


Pan prof. dr hab. Stefan Kruszewski

- program i list: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/SKruszewski-list.pdf

- kontakt: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/SKruszewski-kontakt.pdf

Pan dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

- program: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/MarekFoksinsk-program.pdf

- kontakt: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/MarekFoksinski-kontakt.pdf

 

 

 

 

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs ALPHORN-COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się informacją na temat konkursu ALPHORN-COVID-19

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Mikrobiolodzy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK wykrywają SARS-CoV-2 w ciągu 3 godzin

W wyniku zaangażowania, m.in., dr Agnieszki Mikuckiej i dr Tomasza Bogiel z Katedry Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza zostały wprowadzone badania pozwalające wykryć bezpośrednio w materiale klinicznym wirusa SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2), należącego do grupy koronawirusów, który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19. Prace wdrożono 8. kwietnia b.r. z wykorzystaniem aparatu BD MAX (Becton Dickinson) w oparciu o metodę PCR z odwrotną transkrypcją i detekcją w czasie rzeczywistym (Real - Time RT - PCR) oraz testy z certyfikatem IVD.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Dziekana do absolwentów kierunku farmacja w 2020 roku

Szanowni Państwo!

Tradycyjnie w kwietniu odbywały się na naszym Wydziale Dyplomatoria  absolwentów kierunku farmacja.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy

Konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy"

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces doktorantów Wydziału Farmaceutycznego w konkursie „Grants4NCUStudents”

Wśród laureatów konkursu „Grants4NCUStudents” znaleźli się uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego mgr farm. Beata Donarska oraz mgr farm. Maciej Karolak, którzy otrzymali grant w dziedzinie „Nauki o życiu”

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Życzenia Świąteczne Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Wielkanoc 2020

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zmiany w standardach kształcenia !!!

Od 03.04.2020 r. obowiązują zmiany w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 01.04.2020 r.

 

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Lekarze z UMK w walce z Covid-19

Naukowcy z Collegium Medicum UMK rozpoczynają dwa badania kliniczne, których celem jest walka z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze ma łagodzić i skrócić przebieg choroby, drugie - nie dopuścić do zarażenia w przypadku kontaktu z osobą już chorą.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WOLONTARIAT STUDENTÓW

Szanowni Studenci V roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA i V roku kierunku FARMACJA.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z apelem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w miarę możliwości włączenie się w proponowaną przez Ministra akcję.  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

APEL DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Szanowni Państwo Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,

Zwracam się z gorącym apelem o rygorystyczne przestrzeganie zaleceń związanego z kryzysem  epidemiologicznym. Proszę państwa, prowadzących korespondencję e-mailową lub telefoniczną ze studentami, abyście apelowali do ich rozsądku o odpowiedzialne potraktowanie czasu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

PROMOCJA DOKTORSKA 3 KWIETNIA 2020 - ODWOŁANA

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r.  § 4  w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu PROMOCJA DOKTORSKA w dniu 3 kwietnia 2020r. zostaje odwołana.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Praktyki zawodowe

Informujemy, że wszelkie czynności związane z organizowaniem praktyk zawodowych (składanie podań do szpitali, placówek diagnostycznych, aptek, gabinetów kosmetycznych...) zostają wstrzymane do odwołania.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zawieszenie zajęć dydaktycznych (12.03 - 25.03)

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Doktoranci.

W nawiązaniu do mojego listu z dnia 11.03 skierowanego do Pracowników Wydziału i decyzji o zawieszeniu niektórych zajęć już w dniu 11.03 chciałbym poinformować, że Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r (załącznik: Rozporządzenie MNiSW) zostały zawieszone na okres dwóch tygodni wszystkie zajęcia dydaktyczne. Rektor UMK wydał w tej sprawie stosowne Zarządzenie nr 32 z dnia 11.03.2020 r. (załącznik: Zarządzenie Rektora UMK ).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenie Rektora UMK

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne na okres od 12 marca do 25 marca. Jednocześnie informuję, że administracja Uniwersytetu będzie w tym okresie działała jak dotąd. Nie ograniczamy również działalności naukowej, w tym także doktorantów.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przedłużanie legitymacji !!!

Szanowni Studenci,

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Rektora UMK w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 04.03.2020 w sprawie wytycznych i zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Współpraca Wydziału Farmaceutycznego CM UMK z Zakładami Farmaceutycznymi Adamed Pharma S.A.

W dniu 4 grudnia 2019 r. Zakłady Farmaceutyczne Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie podpisały umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dotyczącą rozwoju produktu leczniczego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe

14 lutego 2020 r. w Collegium Maximum UMK w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200 i 140 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie wręczono stypendia za 87 publikacji. Wśród nagrodzonych znaleźli się także naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego:

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces pracowników Wydziału Farmaceutycznego w konkursach IDUB

W ramach programu  „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zostały rozstrzygnięte konkursy: „Debiuty” i „Mobilności”.
W obydwu wśród laureatów znaleźli się pracownicy Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zebrania wyborcze

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza Uniwersytetu zaprasza nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor Uniwersytetu na wydziałach w Bydgoszczy na zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na nieobsadzone mandaty przedstawicieli do Senatu UMK w dniu 12.02.2020 r. (środa) sala nr 78 w budynku F przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy o godz. 9:00 I termin / 9:15 II termin.

Z poważaniem

Sekretarz KWU
Agnieszka Janik

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat

Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej prof. dr. hab. Andrzeja Sokali.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie dla studentów farmacji na spotkanie z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. mobilności

ERASMUS +

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkursy w ramach programu „Inicjatywa doskonałości” Uczelnia Badawcza

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Nagrody Ministra

Uprzejmie informujemy o zbliżających się terminach składania wniosków o nagrody prezesa rady ministrów i nagrody ministra;

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie dla studentów analityki medycznej na spotkanie z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. mobilności

ERASMUS+

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Grant dla mgr Joanny Bogusiewicz z Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

Pani mgr Joanna Bogusiewicz  z Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej została beneficjentką konkursu  NCN PRELUDIUM 17. Na realizację projektu pt. „Zastosowanie Coated Blade Spray sprzężonego ze spektrometrią mas do analizy związków endogennych w oponiakach” mgr Bogusiewicz uzyskała dofinansowanie w wysokości 209 440 zł.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DYPLOMATORIUM 2019 kierunku analityka medyczna i kosmetologia

23 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentów kierunków analityka medyczna i kosmetologia. Dyplomy magistra otrzymało 93 absolwentów kierunku analityka medyczna i 44 absolwentów kierunku kosmetologia studia II stopnia, 69 absolwentów kierunku kosmetologia I stopnia otrzymało tytuły licencjata.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyniki Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską

W dniu 22.11.2019 odbył się Wydziałowy Konkurs na Najlepszą Pracę  Magisterską, realizowaną na kierunkach analityka medyczna, farmacja, i kosmetologia.  Uczestnicy przedstawili prezentacje, a komisja oceniła każdą z prac biorąc pod uwagę jej wartość merytoryczną, sposób prezentacji oraz umiejętność prowadzenia dyskusji.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja studentów I roku

W dniu 9 października 2019 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów rozpoczynających studia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego. Ponad 200 nowych studentów rozpoczęło studia na kierunkach farmacja, analityka medyczna, kosmetologia.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych

W związku  z ogłoszeniem przez Agencję Badań Medycznych konkursu na dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Awanse na Wydziale Farmaceutycznym

W dniu 27.09.2019 r. Jego Magnificencja Rektor  prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył awanse na profesora i profesora Uniwersytetu pracownikom Wydziału Farmaceutycznego.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja naukowa organizowana przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym pt. „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia”, które odbędzie się dnia 10 października 2019 r. o godz. 9.00 w Bydgoszczy Aula Wydziału Farmaceutycznego CM UMK (sala 35)  ul. dr. A. Jurasza 2

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium Ministra dla studentów

Stypendium Ministra dla studentów

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta pracy - Diagnosta laboratoryjny

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna zatrudni:

Diagnostę laboratoryjnego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja naukowa 19-20 września 2019 r. w Bydgoszczy (zgłoszenia do 31.08.2019 r.)

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz Miasto Bydgoszcz 

zapraszają na konferencję naukową

pt. Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny. Przeszłość – teraźniejszość

Bydgoszcz (19-20 września 2019 r.)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

 Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Niezwykły świat roślin leczniczych”

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”

dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy

oraz

studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

VII edycja, 2019 rok

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

DYPLOMATORIUM FARMACJI w roku WAŻNYCH ROCZNIC z udziałem JM REKTORA

6 kwietnia  2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom  kierunku farmacja.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja Doktorska 2019

5 kwietnia 2019 r. w Collegium Medicum UMK odbyła się uroczysta PROMOCJA DOKTORSKA .  Dyplomy zostały wręczone 27 osobom z Wydziału Lekarskiego, 1 osobie z Wydziału Farmaceutycznego oraz 24 osobom z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

"Farmaceuta - zawód z przyszłością" spotkanie informacyjne - staże

Czas na staż!

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dot. realizacji staży w ramach projektu "Farmaceuta – zawód z przyszłością".
Spotkanie skierowane jest do studentów/ek  X semestru Farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w semestrze letnim 2018/2019.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przewodnicząca Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD

W dniach 22-24 listopada 2018 r. w Gdyni odbyła się X Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zostań Ambasadorem Marki Alab Laboratoria

Program Ambasadorski marki Alab to ogromna szansa dla studentów kierunku Analityka Medyczna na zdobycie cennego doświadczenia. Ponadto udział w programie pozwala rozwinąć szereg kompetencji, takich jak: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i sprawnego komunikowania się, kooperację i umiejętność rozwiązywania problemów oraz inne niezbędne do rozwoju kariery zawodowej!

warunki przystąpienia

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplom i nagroda za komercjalizację

Dr hab. Daniel Załuski otrzymał dyplom i nagrodę w kategorii ,,komercjalizacja, która zaowocowała produktem oferowanym na rynku w bardzo krótkim czasie od pomysłu zgłoszonego do Centrum Transferu Technologii CITTRU i podpisania umowy z firmą”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Immatrykulacja

5 października 2018 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

NATURALNE I SYNTETYCZNE - cykl zajęć dla młodych pasjonatów nauki

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK rozpoczął realizację projektu
NATURALNE i SYNTETYCZNE - cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, rozbudzenie wśród uczniów ciekawości poznawczej, inspirowanie do nauki przedmiotów ścisłych, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania pasji.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

1,2 mln zł z NCBiR dla młodego lidera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło IX edycję programu LIDER. Projekt „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych w ślinie" pod kierunkiem dr.  n. farm. Krzysztofa Goryńskiego, adiunkta w Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 199 998,75 zł.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja na studia doktoranckie

Zapraszamy na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Sukces Wydziału Farmaceutycznego – uzyskanie kategorii naukowej A

Wydział Farmaceutyczny w wyniku zakończonego procesu ewaluacji jednostek naukowych, Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2018 roku, uzyskał kategorię naukową A. Decyzja została podjęta w wyniku pozytywnego rozparzenia odwołania Wydziału od kategorii przyznanej w październiku 2017 roku. Ten niewątpliwy sukces jest okazją do szerszych refleksji związanych z rozwojem naszego Wydziału Farmaceutycznego. Śledząc historię  Wydziału można wyróżnić kilka kluczowych lat.  Na pewno są nimi:

 • 1984 rok – utworzenie decyzją Ministra Zdrowia Wydziału Farmaceutycznego
 • 1988 rok – rozpoczęcie kształcenia na kierunku analityka medyczna
 • 2002 rok – rozpoczęcie kształcenia na kierunku farmacja
 • 2006 rok – oddanie do użytku Budynku Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

"Farmaceuta - zawód z przyszłością"

Wydział Farmaceutyczny wraz z Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu Studiujesz? Praktykuj!”, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekt dotyczący realizacji wysokiej jakości programu stażowego dla studentów kierunku Farmacja. Projekt skierowany jest do studentów V roku kierunku Farmacja i jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Konkurs jest realizowany w ramach Działania 3.1, Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia za publikacje naukowe

Dwóch naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymało stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

III Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”

III Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”
18-19 czerwca 2018 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja: prof. Barbara Zegarska

9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr hab. Barbarze Zegarskiej, kierownikowi Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK. Postępowanie o nadanie tytułu zostało przeprowadzone na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium rektora dla dr. W. Filipiaka

Dr Wojciech Filipiak, adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej otrzymał jednorazowe Stypendium Rektora za wysoko punktowaną publikację naukową „Predicting the future from the past: volatile markers for respiratory infections”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykłady fakultatywne w j. angielskim

W związku z zaplanowanym przyjazdem Prof. Mauro Panteghini, wybitnego eksperta z dziedziny medycyny laboratoryjnej, w charakterze „Visiting Professor” na zaproszenie Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej, w dniach 25, 28-29 maja 2018 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy osoby, w szczególności studentów 4-5 roku Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu do wysłuchania cyklu wykładów, które osobiście poprowadzi Profesor Mauro Panteghini.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

4 447 060 zł z NCN na badania

Ponad 12,5 mln zł otrzyma 18 naukowców z UMK w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Niezwykły świat roślin leczniczych”

dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy
oraz studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

VI edycja, 2018 rok

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Juwenalia

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Witamy na nowej stronie Wydziału

Witamy na nowej stronie Wydziału Farmaceutycznego. Innowacyjna odsłona strony ma na celu poprawę przejrzystości, funkcjonalności, a przede wszystkim spójności ze stroną główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja doktorska

6 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w Auli A-B przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy odbyła się uroczysta promocja doktorska.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Farmaceutyczny z dwoma uprawnieniami do nadawania stopnia doktora habilitowanego

26 lutego 2018 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Farmaceutycznemu CM UMK uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia za publikacje

JM Rektor przyznał jednorazowe stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe pracownikom akademickim Collegium Medicum UMK, reprezentującym Wydział Farmaceutyczny: dr Ewelinie Zarakowskiej, dr. hab. Markowi Foksińskiemu, dr. hab. Danielowi Gackowskiemu, dr Annie Szpili oraz dr hab. Barbarze Bojko.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kosmetolożki nagrodzone

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” przyniosła wyróżnienia mgr Magdalenie Basałygo i mgr Dominice Ragin - doktorantkom Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska - prof. dr hab. Michał Marszałł

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. tytuł profesora nauk farmaceutycznych otrzymał prof. dr hab. n. farm. Michał Marszałł, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

1 758 851 zł z NCN na badania

Dr Wojciech Filipiak, adiunkt w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej otrzymał grant naukowy Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATA w wysokości 1 758 851 zł na realizację projektu „Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej terapii”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wybory Prodziekana ds. jakości kształcenia

Wybory Prodziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pieniądze na komercjalizację

14 projektów badawczych naukowców z UMK uzyskało dotychczas wsparcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK w ramach projektu "KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług". Środki (w wysokości do 100 tys. zł na projekt) są przeznaczone na dostosowanie uniwersyteckiego wynalazku, technologii lub pomysłu do wersji atrakcyjnej dla potencjalnych inwestorów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych został założony dla realizacji celów edukacyjnych Collegium Medicum UMK jako źródło roślinnego materiału dydaktycznego, jak i przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w szczególności w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej oraz Katedrze i Zakładzie Farmakognozji. Ogród służy także popularyzacji wiedzy na temat roślin leczniczych i kosmetycznych w społeczności lokalnej.


więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Niezwykły świat roślin leczniczych

Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej co roku organizuje konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością i w piątej edycji konkursu wzięło w nim udział 59 osób, które nadesłały łącznie aż 127 fotografii. W 2017 roku w kategorii „Studenci i Pracownicy CM UMK” udział wzięły 24 osoby, które nadesłały łącznie 61 prac. W kategorii „Uczniowie LO” prace nadesłało 35 licealistów, przesyłając 66 fotografii.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka

12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka – pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Delegacja z Guangdong Pharmaceutical University

W dniach 3-4 sierpnia 2017 r. Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK gościł przedstawicieli chińskiej delegacji z Guangdong Pharmaceutical University, School of Traditional Chinese Medicine (Key Laboratory of State Administration of Traditional Chinese Medicine for Production & Development of Cantonese Medicinal Materials).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzanie receptami

Wychodząc naprzeciw trendom wprowadzania opieki farmaceutycznej w Polsce, Katedra Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, po uzyskania pozytywnych efektów w poprzednim projekcie (piktogramy), postanowiła rozpocząć badania naukowe w zakresie walidacji kolejnej usługi opieki farmaceutycznej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

Dr n. med. Katarzyna Bergmann, asystent w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymała prestiżową nagrodę dla młodego pracownika diagnostyki laboratoryjnej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zmarł prof. dr hab. dr h.c. Roman Kaliszan

Z wielkim smutkiem informuję, że w dniu 9. maja zmarł prof. dr hab. nauk farmaceutycznych  dr h.c. Roman Kaliszan – profesor zwyczajny zatrudniony w latach 2008 – 2012 na naszym Wydziale.  

 

więcej informacji

Archiwum