Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Konferencja "Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych"

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,
Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych organizuje w dniach 13-14 października 2023 konferencję naukowo-szkoleniową pt:"Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych"
Współorganizatorem konferencji jest Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (ISCB). Strona internetowa wydarzenia: https://iscb.cm.umk.pl/

 

Koszt udziału w konferencji  wynosi 300 zł.
Rejestracja jest już otwarta.

W ramach konferencji odbywać się będą warsztaty z wykorzystania oprogramowania komputerowego do analizy danych biomedycznych (MATLAB, Statistica, PQStat, R). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowniach komputerowych, w przypadku dużego zainteresowania warsztatami, o możliwości udziału zdecyduje data rejestracji.

Konferencja ma na celu prezentację nowoczesnych metod analizy danych i dyskusję nad trendami w analizie danych biomedycznych. Skierowana jest do osób, których badania wymagają stosowania metod statystycznych w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych. Do udziału zapraszamy wszystkich zajmujących się analizą danych biomedycznych: pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz biostatystyków i bioinformatyków.

Pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń  i nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauk medycznych oraz statystykami i bioinformatykami. Jeśli chcieliby Państwo zorganizować na konferencji sesję dotyczącą metod, które wykorzystujecie we własnych badaniach jesteśmy otwarci na poszerzenie zakresu zagadnień, które obejmuje konferencja.

dr hab. Katarzyna Buszko, prof.UMK
Kierownik
Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

pozostałe wiadomości