Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

AWANS KIERUNKÓW WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO W RANKINGU PERSPEKTYW. KOSMET0LOGIA NA DRUGIM MIEJSCU

Zdjęcie ilustracyjne

Opublikowano wyniki XXIII Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków PERSPEKTYWY 2022. W porównaniu z rankingami z poprzedniego roku  wszystkie kierunki Wydziału Farmaceutycznego znalazły się na wyższych pozycjach awansując odpowiednio: analityka medyczna z 11 na 10 miejsce, farmacja z 11 na 9 miejsce oraz kosmetologia z 6 na 2 miejsce. Szczególnie cieszy drugie miejsce kosmetologii –najwyższe miejsce w dotychczasowych notowaniach.

            Odnotowane awanse są między innymi rezultatem dotychczasowych systematycznych działań Wydziału,  w tym podnoszenia jakości kształcenia, uatrakcyjnienia studiowania, promowania kierunków, odzwierciedlonych m.in. w uzyskaniu przez analitykę medyczną i farmację akredytacji PKA na 6 lat. W przypadku kosmetologii atrakcyjność studiowania była miedzy innymi uzyskiwana poprzez

  • powiększenie bazy lokalowej (udostepnienie nowej dobrze zorganizowanej i wyposażonej sali ćwiczeń),
  • organizację procesu kształcenia pozwalającą na łączenie studiowania z pracą w salonach kosmetycznych.
  • większe ukierunkowanie na uzyskiwanie umiejętności praktycznych – wydłużona do 6 miesięcy praktyka zawodowa oraz przeprowadzanie praktycznego egzaminu licencjackiego.

Ranking przeprowadzono biorąc pod uwagę następujące kryteria: Prestiż, Ekonomiczne losy absolwentów, Jakość kandydatów na studia, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Innowacyjność, Umiędzynarodowienie. Nasze kierunki bardzo wysoko zostały ocenione w kryterium „Ekonomiczne losy absolwentów  ” (wskaźnik rankingowy dla farmacji i kosmetologii równy 100 , co oznacza, że absolwenci tych kierunków w 100% znajdują satysfakcjonującą pracę po studiach).

Więcej o rankingu na stronie: https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu

oraz w załączonych tabelach.

pozostałe wiadomości