Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

Zdjęcie ilustracyjne
dr n. med. Katarzyna Bergmann fot. nadesłane

Dr n. med. Katarzyna Bergmann, asystent w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymała prestiżową nagrodę dla młodego pracownika diagnostyki laboratoryjnej.

Nagroda przyznawana jest dorocznie przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie oraz firmę Roche Diagnostics Polska wyróżniającym się diagnostom laboratoryjnym poniżej 35 r.ż. W ocenie kandydatów do nagrody bierze się pod uwagę dorobek naukowy (publikacje w uznanych periodykach i udział w międzynarodowych kongresach naukowych), działalność popularyzatorską i szkoleniową oraz osiągnięcia zawodowe i organizacyjne w diagnostyce laboratoryjnej i chemii klinicznej.

pozostałe wiadomości