Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej na Wydziale Farmaceutycznym

Zdjęcie ilustracyjne

Zarządzenie Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

LIST DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO DO STUDENTÓW W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

NAUCZANIE ZDALNE:

Raporty z nauczania zdalnego

 

Informacje dla studentów o zajęciach prowadzonych zdalnie

 Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., a następnie od 11 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne wynikające z programów studiów wyższych – pierwszego stopnia i drugiego stopnia na podstawie zarządzeń Rektora UMK w tym okresie są realizowane w formie zdalnej (jeżeli jest to możliwe). Forma zdalna dotyczy zajęć, które były zaplanowane na okres od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. oraz od dnia 11 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Nauczyciele akademiccy Wydziału Farmaceutycznego prowadzący zajęcia w formie zdalnej za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web będą informować studentów danego roku i/lub danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania oraz o terminie w jakim będą odbywały się te zajęcia. Na stronie internetowej Wydziału w zakładce ROZKŁADY ZAJĘĆ zamieszczone są informacje o przedmiotach i zajęciach prowadzonych w formie zdalnej. Zestawienie będzie na bieżąco aktualizowane.

Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być przeprowadzone w formie zdalnej, będą zrealizowane po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (godziny zajęć będą musiały zostać odpracowane).

Koordynatorem zdalnego kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym jest:

 

 

pozostałe wiadomości