Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Stypendium Prezydenta Miasta dla dr Katarzyny Grudlewskiej-Budy

Zdjęcie ilustracyjne
fot. www.bydgoszcz.pl

Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnego młodego naukowca

W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta związana z 677. urodzinami Bydgoszczy, w trakcie której wręczono Medale Kazimierza Wielkiego, Laury Andrzeja Szwalbego i Mariana Rejewskiego oraz nagrody i stypendia Prezydenta Bydgoszczy.
W gronie dwóch osób uhonorowanych Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców znalazła się dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda, Pracownik Katedry Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego CM UMK. Dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda jest autorką 58 pełnotekstowych publikacji naukowych, w tym 42 prac w czasopismach z bazy JCR, posiadających IF oraz 5 rozdziałów w monografiach. Łączna wartość współczynników Jej publikacji wynosi: IF 191,280, MEiN 3780. Jest laureatką konkursu Miniatura 6 organizowanego przez Narodowego Centrum Nauki.

Działalność naukowa dr Katarzyny Grudlewskiej-Budy skupia się głównie na ocenie skuteczności różnych rodzajów działań przeciwdrobnoustrojowych zaliczanych do fizycznych, chemicznych i biologicznych metod zwalczania drobnoustrojów. W swojej pracy badawczej zajmuje się także wpływem stosowanych działań przeciwdrobnoustrojowych na zmiany właściwości feno-
i genotypowych drobnoustrojów. Prowadzi badania dotyczące oceny antybiotykowrażliwości drobnoustrojów, intensywności tworzenia biofilmu, ekspresji wybranych genów i występowania czynników wirulencji. Zajmuje się także zjawiskiem oporności krzyżowej pomiędzy dezynfektantami
i antybiotykami. Badania tego typu są bardzo istotne i mają wysoki potencjał aplikacyjny. Pani Doktor była też członkiem zespołu prowadzącego pionierskie w skali Europy badania nad skutecznością promieniowej jonizacji katalitycznej.

Dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia młodych pokoleń jako pracownik dydaktyczny, opiekun studentów Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Mikrobiologii, opiekun prac dyplomowych oraz promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim. Angażuje się także w popularyzację nauki i promocję Wydziału Farmaceutycznego CM UMK.

Wśród pozostałych laureatów z Collegium Medicum są;

prof. dr. hab. n. med. Jan Styczyński – Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
w dziedzinie nauk ścisłych, medycznych i nauk o zdrowiu,

mgr Adam Kowalewski - Stypendium Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów

Serdecznie Gratulujemy!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Dyplom . Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nagrodzona w obecności zastępcy prezydenta. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. dr K. Grudlewska-Buda w obecności Przewodniczącej Rady Miasta oraz zastępcy prezydenta. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nagrodzona na tle Urzędu Miejskiego. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.