Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacje odnośnie procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w roku akademickim 2021/2022 dla studentów I roku

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

W imieniu Władz Dziekańskich gorąco zapraszam do zapoznania się z przygotowanym dla Państwa zbiorem informacji odnośnie procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w roku akademickim 2021/2022.

W przededniu rozpoczęcia przez Państwa nowego rozdziału w życiu pragniemy Państwa powitać oraz podziękować za zaufanie w wyborze Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy na miejsce, w którym będziecie Państwo rozwijali swoją wiedzę, ale również będziecie Państwo kształtowali swoje umiejętności praktyczne, asertywność, odporność na stres, kreatywność, czy samodyscyplinę. Te wszystkie kompetencje już za kilka lat będą podstawą do uzyskania tytułu licencjata lub magistra i otworzą przed Państwem szeroki wachlarz możliwości zawodowych.

Władze Dziekańskie w osobie Pana Dziekana Prof. dr hab. Stefana Kruszewskiego; Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Barbary Ruszkowskiej-Ciastek, prof. UMK, Prodziekan ds. Organizacyjnych i Rozwoju dr hab. Bogumiły Kupcewicz, prof. UMK oraz Prodziekana ds. Studenckich dr hab. Marcina Koby, prof. UMK przygotowały zbiór niezbędnych informacji, które ułatwią Państwu adaptację w nowym środowisku, by rozpoczęcie pierwszego w Państwa życiu roku akademickiego przebiegło spokojnie i w komfortowych warunkach.

Szanowni Państwo, na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.) Art. 83. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Proszę pamiętać, iż Student, który nie złoży ślubowania zgodnie z regulaminem, w ciągu 14 dni od 1 października, będzie skreślony
z listy studentów. W roku akademickim 2021/2022 uprzejmie Państwa prosimy o złożenie ślubowania w wersji elektronicznej.

 

ŚLUBOWANIE ELEKTRONICZNE

PROCEDURA ŚLUBOWANIA w systemie USOS

 • Osoba przyjęta na studia zakłada konto na serwerze uniwersyteckim.
 • Po zalogowaniu do systemu USOSweb, musi zaakceptować treść ślubowania. Bez wykonania tej czynności nie uzyska dostępu do usług oferowanych przez system. Fakt akceptacji ślubowania lub jego braku jest odnotowywany w systemie.

INSTRUKCJA SYSTEMU USOS

USOSweb: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

INFORMACJE OGÓLNE

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE DLA STUDENTÓW I ROKU>>

https://www.umk.pl/studenci/I-rok/

 1. Organizacja roku akademickiego>>

 

 1. Programy, plany studiów oraz sylabusy przedmiotów:

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/%20ogolne-informacje-o-kierunkach-studiow-prowadzonych-na-wydziale-farmaceutycznym%20/

 1. Regulamin studiów:

https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/2_Regulamin_studiow_tekst_jednolity.pdf

 1. Władze Uczelni

https://www.umk.pl/uczelnia/wladze/rektorzy/

 1. Władze Wydziału Farmaceutycznego

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/wladze-wydzialu/

 1. Katedry Wydziału Farmaceutycznego wraz z adresami i telefonami:

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/jednostki-wydzialowe/

 1. Pracownicy dziekanatu:

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/pracownicy-dziekanatu/

 1. Organizacje studenckie, które działają na Wydziale Farmaceutyczny:
  a) STUDENCKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH; e-mail: stdl@cm.umk.pl; stdl.cm.umk.pl

Facebook: https://www.facebook.com/stdlbydgoszcz?ref=hl
          b) POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW FARMACJI, przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy            Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; e-mail: bydgoszcz@ptsf.pl; www.ptsf.pl

Facebook: https://www.facebook.com/BydgoszczPTSF
          c) KOSMETOLOGICZNA ORGANIZACJA STUDENCKA; www.kos.cm.umk.pl

Facebook: https://www.facebook.com/kos.cmumk

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 1. Rozkłady zajęć dydaktycznych:

https://www.wf.cm.umk.pl/student/rozklady-zajec-2/

Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z ustalonym przez Dziekana harmonogramem obowiązującym w danym semestrze, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej.

 1. Zarządzenie Nr 185 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r.:

https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2021/185_Rektor-COVID_-_27.09.2021.pdf

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 185 Rektora UMK z dnia 27 września 2021r. Szczegółowe zasady korzystania z budynków Uniwersytetu i ich przygotowania dla użytkowników:

https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2021/185_Rektor-COVID_-_zal._budynki.pdf

 1. Zarządzenie Nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022:

https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2021/186_Rektor_-_ksztalcenie_-_27.09.2021.pdf

 1. Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2021/2022 – semestr zimowy

https://cjsm.cm.umk.pl/?id=22694

 1. W co student powinien się zaopatrzyć przed zajęciami:

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4591-zestaw-startowy.html

Każdy student przed zajęciami powinien być zaopatrzony w fartuch jednorazowego, jak i wielorazowego użytku, maseczki jedno-lub wielokrotnego użytku.

      7. Pomoc materialna dla studentów:

https://www.cm.umk.pl/studenci/informacje-dla-studentow.html

Informacje dotyczące nauczanie na Wydziale Farmaceutycznym w semestrze zimowym 2021/2022

- W semestrze zimowym w roku akademickiego 2021/22 laboratoria, ćwiczenia oraz seminaria będą realizowane stacjonarnie w pracowniach oraz salach wykładowych na terenie uczelni. Wykłady będą prowadzone online synchronicznie (w czasie rzeczywistym). Zajęcia zdalne/online będę realizowane przy użyciu następujących platform:
a) system Moodle: https://moodle.umk.pl/WFarm/
b) Microsoft Teams: https://moodle.umk.pl/mod/page/view.php?id=6650
c) BigBlueButton: https://www.uci.umk.pl/index.php/System_Wideokonferencji_BigBlueButton

- Na podstawie Zarządzenia Nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022:

1) § 3 pkt. 1. W zajęciach na terenie Uniwersytetu mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2) § 3 pkt. 2. Nauczyciele   akademiccy,   studenci,   doktoranci i inni uczestnicy procesu  kształcenia zobowiązani są do zakrywania  ust  i  nosa  przy  pomocy maseczek zarówno w przestrzeni wspólnej budynków (biblioteki, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, bary, toalety), jak i w salach dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczek.

3) § 3 pkt. 3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia doktorantom,  studentom i  innym  uczestnikom  procesu  kształcenia uczestniczenie w  zajęciach  dydaktycznych. Nieobecność na zajęciach z tego powodu traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia
Wydziału Farmaceutycznego

pozostałe wiadomości