Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Rozkłady zajęć

Szkolenie BHP

W związku z e-learningową formą obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022, platforma Moodle zostanie otwarta w terminie  15.10.2021 r. – 30.12.2021 r.

Ogólne zasady i wytyczne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizujących kształcenie na terenie Uniwersytetu studentów, doktorantów i innych uczestników procesu dydaktycznego w semestrze zimowym 2021/2022


Regulaminu korzystania  z szatni studenckiej” w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy


Rozkłady zajęć 2021/2022 – semestr zimowy

FARMACJA (stacjonarna, niestacjonarna)

ANALITYKA MEDYCZNA

KOSMETOLOGIA I STOPNIA (stacjonarna)

KOSMETOLOGIA II STOPNIA (stacjonarna)Kontakt do Planisty Wydziału Farmaceutycznego:


ARCHIWUM