Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacja o nauczaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym zbliżającego się roku akademickiego 2020/21 laboratoria, ćwiczenia oraz seminaria będą realizowane, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sposób stacjonarny w pracowniach oraz salach wykładowych na terenie uczelni.  W szczególnych sytuacjach wynikających z trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego może być zastosowane wspomaganie za pomocą e-learningu.

Wykłady oraz lektoraty języków obcych będą prowadzone  on-line synchronicznie (w czasie rzeczywistym).

W załączeniu:

 1) wykaz zajęć, które będą realizowane stacjonarnie (na terenie uczelni) oraz tych które będą realizowane zdalnie:

2) Rozkłady zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21. Jest to wersja proponowana, która może podlegać modyfikacjom..

                                                                       Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

                                                                       Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

pozostałe wiadomości