Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Komunikat Dziekana z dnia 08.03.2021

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Do Kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

Ze względu na konieczność prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych przez Członków Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia uprzejmie proszę o dołączenie do każdej grupy wykładowej oraz seminaryjnej realizowanych on-line [synchronicznie] adresu Moodle: hospitacje.wf@cm.umk.pl; Microsoft Teams: hospitacje.wf@o365.cm.umk.pl.


                                                                        Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
                                                                                   Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

pozostałe wiadomości