Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dyplomatorium

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego,
uprzejmie zapraszam na Uroczyste Dyplomatorium Absolwentów
kierunku analityka medyczna, kosmetologia, które odbędzie się,

19 listopada 2022 roku  (sobota) o godzinie 1200

w auli 35 (budynek Wydziału Farmaceutycznego)
przy ul.  A. Jurasza 2 w Bydgoszczy

prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

 

pozostałe wiadomości