Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Nominacja: prof. Barbara Zegarska

Zdjęcie ilustracyjne

9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr hab. Barbarze Zegarskiej, kierownikowi Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK. Postępowanie o nadanie tytułu zostało przeprowadzone na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Barbara Zegarska jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Z Bydgoszczą związana jest od czasu stażu podyplomowego. Uzyskała I° i II° specjalizacji z zakresu dermatologii i wenerologii oraz II° z zakresu alergologii z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała z wyróżnieniem w ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a w 2010 roku tytułu dr habilitowanego w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. W 2001 roku ukończyła roczne Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. W latach 1995-2013 pełniła funkcję dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy. Dwukrotnie pełniła funkcję konsultanta ds. dermatologii i wenerologii: dla województwa bydgoskiego w latach 1998-2000 oraz dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2013-2018.

Badania naukowe Profesor Barbary Zegarskiej dotyczą trądziku różowatego, trądziku pospolitego i trądziku osób dorosłych, atopowego zapalenia skóry, nowotworów skóry, neuropeptydów i wpływu czynników środowiska zewnętrznego a zwłaszcza UV na skórę, problemów suchej skóry i skóry wrażliwej w przebiegu różnych dermatoz. Kierując Katedrą Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej interesuje się również dermatologią estetyczną oraz procesami starzenia się skóry. Obecnie nowym kierunkiem badań Profesor Barbary Zegarskiej jest zastosowanie komórek macierzystych w dermatologii oraz problemy skóry owłosionej głowy. Jest autorem i współautorem 125 prac oraz 26 rozdziałów w monografiach. Łączny Impact Factor wynosi 51.342 a wartość punktacji KBN/MNiSzW 769.000. Profesor Barbara Zegarska brała czynnie udział w konferencjach i zjazdach krajowych i zagranicznych była również wielokrotnie organizatorem konferencji naukowych. Jest recenzentem w 6 czasopismach z listy Journal Citation Reports: Advances in Dermatology and Allergology, Journal of Cosmetic Dermatology, Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology, Gene, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Journal of Biomedical Materials Research. Brała udział w międzynarodowych zespołach badawczych pod kierunkiem: Profesora JP Dumanskiego z Department of Genetics and Pathology, Uppsala University, Rudbeck Laboratory oraz z zespołem Profesora Samy Lewiz Habib zDepartment of Cellular and Structural Biology, University of Texas Health Science Center, San Antonio. Odbyła staże zagraniczne w: The Institute of Dermatology and Plastic Surgery at Cleveland Clinic, Capital Primary Medicine and Nutrition Center w Raleigh w Północnej Karolinie oraz Laboratori Nazionali del Sud (LNS) of Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in Catania.

Profesor Barbara Zegarska jest promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich oraz jednego otwartego przewodu doktorskiego i opiekunem jednej osoby na studiach doktoranckich, cztery osoby zdobyły II° specjalizacji z dermatologii i wenerologii. Była recenzentem w 16 przewodach doktorskich oraz w 1 postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jest promotorem ponad 100 prac licencjackich oraz 60 magisterskich. Od 2007 roku jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W latach 1992-2001 pełniła funkcję sekretarza Oddziału Bydgoskiego PTD, a od 2002 do 2012 była v-ce przewodniczącą Oddziału Bydgoskiego PTD. W latach 2012-2017 pełniła funkcję przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego PTD. W 2012 roku została wybrana do Zarządu Głównego PTD na lata 2012-2016, w roku 2016 ponownie została wybrana do Zarządu Głównego PTD oraz do Prezydium PTD. Jest sekretarzem Sekcji Dermatologii Estetycznej oraz członkiem Sekcji Onkologicznej, Alergologicznej i Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Od 2002 roku jest członkiem Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV). Jest ponadto członkiem Rady Naukowej takich czasopism, jak: Dermatologia Estetyczna, Medycyna Estetyczna i Anti-Aging oraz Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna.

Bierze czynny udział w organizowaniu kursów podyplomowych dla lekarzy szkolących się w zakresie dermatologii i alergologii. Szkolenia dotyczą zagadnień z alergologii, dermatologii estetycznej, fototerapii, chorób przenoszonych drogą płciową oraz nowotworów skóry.

W ramach działalności medycznej prowadzi szeroko rozumianą edukację i profilaktykę chorób skórnych i wenerycznych. Od wielu lat również wspólnie z innymi ośrodkami w Polsce prowadziła dla pacjentów z województwa kujawsko-pomorskiego takie akcje jak „Dni Zdrowej Skóry”, „Melanoma Day”, „Dni walki z trądzikiem”, „Akcje mykologiczne”, „Szkołę Atopii” i „NeoKobieta”.

 

pozostałe wiadomości