Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Naukowcy na walizkach, czyli szkolenie o mobilności.

Zdjęcie ilustracyjne

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zachęca polskie uczelnie wyższe do organizowania spotkań informacyjnych z Ambasadorami i Ambasadorkami Programu Fulbrighta. Podczas spotkania Ambasadorzy i Ambasadorki podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, opowiedzą o aktualnej ofercie stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielą wskazówek, jak wzmocnić swoją aplikację.

 https://fulbright.edu.pl/ambasadorzy/

Pani Anna Sławińska, Ambasadorka Programów Fulbrighta na lata 2021-2023, jako była stypendystka Fulbrighta i naukowczyni z regionu kujawsko-pomorskiego (PBS, UKW), zachęca do zainteresowania się wspaniałą ofertą Komisji Fulbrighta i wspomaga w procesie podejmowania decyzji i aplikacji. Pierwszym działaniem jest webinar, zorganizowany wspólnie z Działem Współpracy Międzynarodowej Politechniki Bydgoskiej oraz KPK Politechniki Gdańskiej, w którym mowa będzie o możliwościach podjęcia mobilności ze wsparciem programów europejskich (EURAXESS) i amerykańskich (Fulbright).

Informacja o wydarzeniu „Naukowcy na walizkach, czyli szkolenie o mobilności. Część 1. Programy europejskie i amerykańskie”.

Gdzie? Platforma MS Teams

Kiedy? 1 grudnia, w godzinach 13:00 - 14:00

Informacja na FB: https://www.facebook.com/erasmuspolitechnikabdg

 

Plan ramowy:

Godz. 13.00 wprowadzenie

Godz. 13.05 – 13.35 EURAXESS - Portal dla mobilnych naukowców Renata Downar-Zapolska, KPK Gdańsk, Politechnika Gdańska

Godz. 13.35 – 14.00 Fulbright Poland – Lifetime Adventure Anna Sławińska & Kevin Sompel, Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGXqB_HQY1zTJ4ieEyJXee5OgTaac-5aClQN_QlGFnUQ1%40thread.tacv2/1636963725774?context=%7b%22Tid%22%3a%221acdc1b3-6f10-4b9b-ac4b-93b3104cda07%22%2c%22Oid%22%3a%22e05d6e8c-7dec-43fe-83b3-cb3c0a20c1ee%22%7d

pozostałe wiadomości