Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pieniądze na komercjalizację

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

14 projektów badawczych naukowców z UMK uzyskało dotychczas wsparcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK w ramach projektu "KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług". Środki (w wysokości do 100 tys. zł na projekt) są przeznaczone na dostosowanie uniwersyteckiego wynalazku, technologii lub pomysłu do wersji atrakcyjnej dla potencjalnych inwestorów.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania i zakresie wsparcia podejmowane są podczas obrad Komitetu Inwestycyjnego Programu „Inkubator Innowacyjności+”, który opiniuje projekty, który składa się w większości z przedstawicieli przedsiębiorców i funduszy inwestycyjnych.
Do tej pory w ramach projektu „KUBUS” zgłoszono łącznie 17 projektów badawczych o charakterze przedwdrożeniowym. Wśród zwycięskich projektów po pięć pochodzi w Wydziałów UMK w Toruniu: Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, po jednym z Wydziałów: Matematyki i Informatyki oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Dwa projekty przedwdrożeniowe będą realizowane przez naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Tematyka badań jest zróżnicowana. Naukowcy z Wydziału Chemii będą opracowywać koncepcję nowego leku na bazie związków platyny, dopracują technologię otrzymywania trójwymiarowych matryc na bazie płatków grafenu oraz sposób wytwarzania nanorurek węglowych w celu uzyskania materiałów do nowoczesnych akumulatorów. Fizycy będą dążyć do opatentowania systemu nawigacji dla osób przebywających w zagrożonych budynkach podczas pożaru lub innych klęsk żywiołowych, będą również przygotowywać system wizyjny wspierający komunikację osób sparaliżowanych, udoskonalać system do wprowadzania tekstu na klawiaturze za pomocą wzroku oraz projektować grę miejską dla dzieci autystycznych.

Naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego CM będą opracowywać recepturę kosmetyków specjalistycznych dla pacjentów onkologicznych oraz zbadają aktywność adaptogenną preparatów pochodzenia roślinnego (informacja o projekcie >>).

Ostatnie spotkanie Komitetu Inwestycyjnego Programu „Inkubator Innowacyjności+” odbyło się w Startup Campus AIP UMK 19 grudnia 2017 r. Następne jest planowane na luty 2018 r.

Projekt „KUBUS” w Programie „Inkubator Innowacyjności+” jest realizowany przez AIP UMK w konsorcjum z „CTT UMK” Spółka z o.o. Jego kierownikiem jest Tomasz Kompanowski. W projekcie zatrudnieni są Brokerzy Innowacji, których zadaniem jest zgromadzenie ofert badawczych naukowców UMK oraz przygotowanie Spotkań Nauka–Biznes. W ramach działań projektowych jesienią br. zorganizowana zostanie szósta edycja „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018”.

 

pozostałe wiadomości