Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych w roku akademickim 2020/2021

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych CM UMK w roku akademickim 2020/2021

 W roku 2021 Członkowie STDL przeprowadzili następujące akcje:

 • Cykl spotkań wraz z Polskim Towarzystwem Studentów Farmacji (I spotkanie 14.01, II spotkanie 22.01, III spotkanie 15.02).
 • Webinary organizowane we współpracy z ALAB Laboratoria – o tematyce witaminy D oraz pracy w laboratorium (10.03 i 18.05).
 • „Akcja specjalizacja” podczas której studenci mogli uzyskać praktyczne informacje odnośnie rozpoczęcia i realizacji specjalizacji w zawodzie Diagnosty laboratoryjnego oraz odnośnie perspektyw zawodowych po ukończeniu specjalizacji (11.03).
 • Konkurs na dzień wiosny, w którym studenci mieli przedstawić na zdjęciu nadejście astronomicznej wiosny (21.03).
 • Konferencja Dietetyczno-Diagnostyczna prowadzona wraz z STN CM UMK ,,Co nowego w jelitach" – Prelegenci: dr Ariel Liebert - Katedra Gastroenterologii
  i Zaburzeń Odżywiania, mgr Daria Bieniek - Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania, lek Magdalena Tworkiewicz - Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii (22.05).

 

 • Kurs pobierania krwi na sztucznej ręce dla studentów kierunku analityka medyczna (31.05).
 • „Tydzień Diagnosty” – czyli akcja ogólnopolska, webinary organizowane wraz z STDL każdej uczelni (24 – 30.05).
 • Konkurs z okazji Dnia Diagnosty, polegający na artystycznym przedstawieniu tego jak widzimy Diagnostę laboratoryjnego ( 27.05).
 • Kolejna edycja „LabTestu” konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o zasięgu ogólnopolskim dotyczącego diagnostyki laboratoryjnej ( 03.-06.).
 • Webinar dotyczący Niedokrwistości oraz interpretacji badań poprowadzony przez dra Sławomira Manysiaka ( 19.06).

Ponadto:

 • Organizacja online IX Zjazdu Prezydiów w dniu 10 kwietnia br. oraz uczestnictwo w nim Prezesa, Wiceprzewodniczącego, a także Członka Komisji Rewizyjnej- Alicji Bem- pełniącej na tym spotkaniu roli sekretarza.
 • Organizacja I edycji Konkursu fotograficznego „ Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta oraz Kosmetolog okiem licealisty” wraz z Panią Prodziekan ds. Kształcenia  Barbarą Ruszkowska- Ciastek, PTSF Bydgoszcz i KOS. (04.-06.)
 • Uczestnictwo Prezes STDL CM UMK Marty Dąbrowskiej w spotkaniu z Panią Prof. Barbarą Ruszkowska-Ciastek, mgr Agnieszką Witkowską oraz dr Magdaleną Lampke z Reprezentantkami firmy Synevo- przedstawienie:  informacji ogólnych dotyczących Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, oczekiwań studentów wobec firmy  oraz propozycję współpracy- program ambasadorski ( 17.06).

 

pozostałe wiadomości