Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

DYPLOMATORIUM FARMACJI w roku WAŻNYCH ROCZNIC z udziałem JM REKTORA

Zdjęcie ilustracyjne

6 kwietnia  2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom  kierunku farmacja.

 

Dyplomy magistra farmacji otrzymało85 absolwentów. Uroczystość miała wyjątkowo uroczysty charakter. Wziął w niej udział Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz pani Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska oraz liczne grono członków Rady Wydziału Farmaceutycznego. Gośćmi  honorowymi Dyplomatorium  były Panie: 

 • mgr farm. Beata Stasiak – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • mgr farm. Aleksandra Adamczyk - Vice Prezes Pomorsko –Kujawskiej  Rady Aptekarskiej,
 • mgr farm. Danuta Arczewska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Aptecznej dla województwa kujawsko-pomorskiego

Tegoroczne dyplomatorium miało wyjątkowo uroczysty charakter. Odbywało się ono w roku świętowania przez naszą ojczyznę ważnych rocznic:

 • 100-lecia odzyskiwania przez Polskę niepodległości – w tym 100-lecia traktatu wersalskiego przyznającego Bydgoszcz i Toruń Polsce.,
 • 80-lecia agresji na Polskę hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji oraz 80 lecia zbrodni pomorskiej tj. wymordowania przez Niemców polskiej inteligencji zamieszkującej  tereny przedwojennego województwa pomorskiego w tym Bydgoszczy i Torunia.
 • 30-lecia transformacji ustrojowej roku 1989, które doprowadziły do powtórnego odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziekan Wydziału znaczącą część swego przemówienia poświęcił wymienionym rocznicom, w tym wybitnym osobom, zwłaszcza czasu odzyskiwania niepodległości w powiązaniu z naszym miastem i regionem oraz kierunkiem studiów farmacja. Charakter patriotyczny uroczystości został silnie zaakcentowany występami Chóru Collegium Medicum, który oprócz Hymnu Państwowego oraz pieśni Gaudeamus Igitur.. i Gaude Mater Polonia wykonał 3 pieśni patriotyczne „Cześć polskiej ziemi, cześć”,  „Marsz pierwszej brygady” i „Przybyli ułani ….”

            Uroczystość Dyplomatorium była okazją do dodatkowego uhonorowania absolwentów,  którzy ponadprzeciętnie wyróżnili się. Nagrodzeni absolwenci odebrali z rąk JM Rektora listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe. Nagrodzeni zostali:

 • mgr farm. Magdalena Gaca – dwie  nagrody: za zajęcie I miejsca w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich oraz za osiągnięcia sportowe i propagowanie zdrowego stylu życia (jest dwukrotną złotą medalistką Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w piłce siatkowej, 2016 i 2018 r),
 • mgr farm. Jakub Gębalski – dwie nagrody: za działalność naukowo-badawczą oraz osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce  w toku studiów (dwukrotnie zdobył tytuł najlepszego studenta Wydziału, w roku 2016/17 oraz 2017/18),
 • mgr farm. Paula Paulina Podlecka – za działalność naukowo-badawczą
 • mgr farm. Magdalena Głogowiec - za działalność w chórze Collegium Medicum
 • mgr farm. Martyna Grześko, mgr farm. Jacek Drankiewicz i mgr farm. Adrianna Anna Zwierzycka – za prace na rzecz Uczelni.

Absolwentów pożegnała w imieniu Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji pani Aleksandra Miłos – przewodnicząca Towarzystwa. W imieniu absolwentów wystąpił pan mgr farm. Jacek Drankiewicz.
Tradycyjny okolicznościowy wykład zatytułowany Lecznicze  i gospodarcze znaczenie roślin zielarskich” wygłosił dr hab. n. farm. Daniel Załuski.

                Na zakończenie uroczystości przemówienie wygłosił Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn. W swym przemówieniu m.in. mówił o osiągnięciach Wydziału Farmaceutycznego wskazując że jest to to jeden z najdynamiczniej rozwijających się Wydziałów Uniwersytetu. Złożył też życzenia absolwentom i ich rodzicom, podkreślając jak ważną misję będą pełnić wykonując zawód farmaceuty - zawód zaufania publicznego.

 Przemówienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski] DYPLOMATORIUM 6 KWIETNIA 2019 [fot.Mariusz Kowalikowski]