Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

DYPLOMATORIUM FARMACJI w roku WAŻNYCH ROCZNIC z udziałem JM REKTORA

Zdjęcie ilustracyjne

6 kwietnia  2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom  kierunku farmacja.

 

Dyplomy magistra farmacji otrzymało85 absolwentów. Uroczystość miała wyjątkowo uroczysty charakter. Wziął w niej udział Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz pani Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska oraz liczne grono członków Rady Wydziału Farmaceutycznego. Gośćmi  honorowymi Dyplomatorium  były Panie: 

 • mgr farm. Beata Stasiak – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • mgr farm. Aleksandra Adamczyk - Vice Prezes Pomorsko –Kujawskiej  Rady Aptekarskiej,
 • mgr farm. Danuta Arczewska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Aptecznej dla województwa kujawsko-pomorskiego

Tegoroczne dyplomatorium miało wyjątkowo uroczysty charakter. Odbywało się ono w roku świętowania przez naszą ojczyznę ważnych rocznic:

 • 100-lecia odzyskiwania przez Polskę niepodległości – w tym 100-lecia traktatu wersalskiego przyznającego Bydgoszcz i Toruń Polsce.,
 • 80-lecia agresji na Polskę hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji oraz 80 lecia zbrodni pomorskiej tj. wymordowania przez Niemców polskiej inteligencji zamieszkującej  tereny przedwojennego województwa pomorskiego w tym Bydgoszczy i Torunia.
 • 30-lecia transformacji ustrojowej roku 1989, które doprowadziły do powtórnego odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziekan Wydziału znaczącą część swego przemówienia poświęcił wymienionym rocznicom, w tym wybitnym osobom, zwłaszcza czasu odzyskiwania niepodległości w powiązaniu z naszym miastem i regionem oraz kierunkiem studiów farmacja. Charakter patriotyczny uroczystości został silnie zaakcentowany występami Chóru Collegium Medicum, który oprócz Hymnu Państwowego oraz pieśni Gaudeamus Igitur.. i Gaude Mater Polonia wykonał 3 pieśni patriotyczne „Cześć polskiej ziemi, cześć”,  „Marsz pierwszej brygady” i „Przybyli ułani ….”

            Uroczystość Dyplomatorium była okazją do dodatkowego uhonorowania absolwentów,  którzy ponadprzeciętnie wyróżnili się. Nagrodzeni absolwenci odebrali z rąk JM Rektora listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe. Nagrodzeni zostali:

 • mgr farm. Magdalena Gaca – dwie  nagrody: za zajęcie I miejsca w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich oraz za osiągnięcia sportowe i propagowanie zdrowego stylu życia (jest dwukrotną złotą medalistką Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w piłce siatkowej, 2016 i 2018 r),
 • mgr farm. Jakub Gębalski – dwie nagrody: za działalność naukowo-badawczą oraz osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce  w toku studiów (dwukrotnie zdobył tytuł najlepszego studenta Wydziału, w roku 2016/17 oraz 2017/18),
 • mgr farm. Paula Paulina Podlecka – za działalność naukowo-badawczą
 • mgr farm. Magdalena Głogowiec - za działalność w chórze Collegium Medicum
 • mgr farm. Martyna Grześko, mgr farm. Jacek Drankiewicz i mgr farm. Adrianna Anna Zwierzycka – za prace na rzecz Uczelni.

Absolwentów pożegnała w imieniu Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji pani Aleksandra Miłos – przewodnicząca Towarzystwa. W imieniu absolwentów wystąpił pan mgr farm. Jacek Drankiewicz.
Tradycyjny okolicznościowy wykład zatytułowany Lecznicze  i gospodarcze znaczenie roślin zielarskich” wygłosił dr hab. n. farm. Daniel Załuski.

                Na zakończenie uroczystości przemówienie wygłosił Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn. W swym przemówieniu m.in. mówił o osiągnięciach Wydziału Farmaceutycznego wskazując że jest to to jeden z najdynamiczniej rozwijających się Wydziałów Uniwersytetu. Złożył też życzenia absolwentom i ich rodzicom, podkreślając jak ważną misję będą pełnić wykonując zawód farmaceuty - zawód zaufania publicznego.

 Przemówienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.