Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Umorzenie kredytu studenckiego

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 238 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia   29 listopada 2021 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umarzania kredytów studenckich, zostali wyłonieni najlepsi absolwenci Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2020/2021. Osoby zainteresowane mogą się kontaktować  telefonicznie 52/ 585 3541, 585 3952 lub  beata.nitka@cm.umk.pl; agnieszka.witkowska@cm.umk.pl

pozostałe wiadomości