Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Unia Europejska dla Diagnostów Laboratoryjnych

Zdjęcie ilustracyjne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK) organizuje 12 edycji kursu podnoszącego kompetencje zawodowe pracowników kadr medycznych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych związanych z chorobami zakaźnymi, w tym w szczególności chorobą COVID-19, sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Liderem projektu jest Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Rozwoju Kadr Medycznych, jednym z partnerów projektu jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL). Kurs składa się z siedmiu trzygodzinnych modułów: Hematologia, Serologia, Diagnostyka Molekularna, Immunologia, Biochemia, Mikrobiologia, Diagnostyka laboratoryjna Cytologia. Kursy w województwie kujawsko-pomorskim będą odbywać się stacjonarnie we wrześniu 2023 r.

Dokładny harmonogram i informacje o dostępności wolnych miejsc znajdują się na stronie KIDL: https://kidl.org.pl/page/view?id=5834. Rejestracja telefoniczna na szkolenia – szczegóły dostępne na stronie internetowej KIDL: kidl.org.pl – zakładka: Projekt UE oraz w mediach społecznościowych.

Szkolenie jest bezpłatne, zwracane są koszty dojazdu w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania dla uczestników, których miejsce zamieszkania znajduje się  więcej niż 50 km od Bydgoszczy. Zapewniony jest również posiłek i serwis kawowy. Zgodnie z deklaracją KIDL, po zakończeniu szkoleń (listopad-grudzień) uczestnicy otrzymają podręczniki i stosowne zaświadczenia.

Zajęcia będą odbywały się w salach dydaktycznych zlokalizowanych przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy. Szczegółowy plan zajęć w poszczególnych grupach zostanie podany po otrzymaniu od KIDL informacji o przebiegu rekrutacji.

Ze strony Organizatora informacji dla uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego udzielają:

- dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK: igaholynska@cm.umk.pl, tel. 52 585 35 98;

- dr n. med. Joanna Kwiecińska-Piróg: spec.diag@cm.umk.pl,  tel. 52 585 44 80; 52 585 36 73.


Ze strony KIDL informacji udzielane są drogą mailową: projekt-ue@kidl.org.pl
Tytuł projektu: Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19

Numer projektu: POWR.07.01.00-00-0002/22

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Szczegóły kursu

Plakat

 

pozostałe wiadomości