Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Komunikat Rektora UMK w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay.com

Komunikat Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 04.03.2020 w sprawie wytycznych i zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zalecam zachowanie szczególnej ostrożności, w tym unikanie imprez masowych i większych skupisk ludzi. Proszę o śledzenie i stosowanie się do aktualnych zaleceń na stronach internetowych:

Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny – jak najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania:

  • wirusy giną w kontakcie z mydłem, a zasłanianie nosa i ust przy kichaniu i kasłaniu ogranicza szerzenie się infekcji, dzięki czemu chronimy osoby wokół nas,
  • po użyciu chusteczek higienicznych konieczne jest ich natychmiastowe wyrzucenie i umycie rąk,
  • warto nosić ze sobą żel lub chusteczki dezynfekujące, które są wygodną metodą usunięcia zanieczyszczeń z dłoni.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym SARS-CoV-2 oraz komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, mając na uwadze obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wstrzymuję do odwołania ze skutkiem natychmiastowym wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do krajów o wysokiej zachorowalności, to jest: Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch (szczególnie do regionów Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) oraz Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Należy spodziewać się, że liczba niezalecanych kierunków podróży będzie się poszerzać.

Na analogicznych zasadach wstrzymuję również wszystkie „służbowe” wyjazdy studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zalecam odwołanie planowanych przyjazdów studentów (m.in. z programu Erasmus+), doktorantów i pracowników z partnerskich uniwersytetów zagranicznych oraz gości Uniwersytetu z krajów o wysokiej zachorowalności wymienionych powyżej.

Poniesione przez pracowników Uniwersytetu koszty odwołanych w wyniku decyzji Rektora wyjazdów służbowych, które nie mogą być odzyskane (np. koszty biletów lotniczych), będą refundowane ze środków Uniwersytetu na wniosek pracownika.

Osobom planującym prywatne wyjazdy zagraniczne zalecam stosowanie się do komunikatów i wytycznych ogólnych publikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu powracający z krajów o wysokiej zachorowalności wymienionych powyżej zwolnieni są z zajęć dydaktycznych lub obowiązków służbowych w Uniwersytecie przez okres 14 dni od dnia wyjazdu ze strefy zagrożonej. Osobom, u których do tej pory nie wystąpiły objawy choroby zaleca się pozostanie w domu oraz monitorowanie stanu zdrowia. Dotyczy to również osób, które miały kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi.

  • Studenci zobowiązani są powiadomić drogą mailową osobę prowadzącą zajęcia oraz kierownika jednostki (Dziekana, Dyrektora Szkoły Doktorskiej etc.), w której odbywają się zajęcia o powrocie z kraju o wysokiej zachorowalności. Nauczycieli akademickich zobowiązuję do umożliwienia takim studentom odbycia zajęć, zaliczeń w innym terminie, w tym z możliwością realizacji ich w innej formie.
  • Doktoranci i pracownicy Uniwersytetu zobowiązani są do powiadomienia drogą mailową kierownika jednostki o powrocie z zagrożonego regionu i indywidualnego ustalenia postępowania.
  • Kierownik jednostki (Dziekan, Dyrektor Szkoły Doktorskiej etc.) informuje Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej o liczbie studentów, którzy wrócili z krajów o wysokiej zachorowalności.

Nauczycieli akademickich zobowiązuję do monitorowania sytuacji i przekazywania kierownikowi jednostki ewentualnych informacji o narastających zagrożeniach.

Podkreślam, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka – niezbędne informacje uzyskać można dzwoniąc na całodobową infolinię NFZ - 800 190 590.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.