Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszcz za najlepszą pracę dyplomową

Zdjęcie ilustracyjne

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską) o Bydgoszczy obronione w roku akademickim 2020/2021 (tj. od 1.10.2020 do 31.12.2021).
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.
Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2022 roku  (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).
Szczegóły na stronie internetowej; www.bydgoszcz.pl (dział miasto/ wyróżnienia i nagrody)

Dokumenty do pobrania:
•    karta zgłoszeniowa
•    regulamin
•    oświadczenie autora i uczelni
•    informacja o przetwarzaniu danych osobowych

pozostałe wiadomości