Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dyplom i nagroda za komercjalizację

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. Daniel Załuski otrzymał dyplom i nagrodę w kategorii ,,komercjalizacja, która zaowocowała produktem oferowanym na rynku w bardzo krótkim czasie od pomysłu zgłoszonego do Centrum Transferu Technologii CITTRU i podpisania umowy z firmą”.

W dniach 8-9 listopada 2018 r. Centrum Transferu Technologii CITTRU, działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim, obchodziło 15-lecie istnienia. CITTRU jest obecnie uznawane za jedno z najlepszych akademickich centrów transferu technologii w Polsce. Jest też jednym z liderów środowiska transferu wiedzy w Polsce, jako współzałożyciel sieci PACTT, zrzeszającej polskie centra transferu technologii. Jest miejscem, w którym nauka spotyka się z komercjalizacją, gdzie odkrycia trafiają na rynek i stają się dostępne dla społeczeństwa.

Z tej okazji przyznano dyplomy i nagrody dla najaktywniejszych pracowników naukowych i firm w kategoriach: komercjalizacja, badania zlecone.Trzy pierwsze przyznano za stałą, wieloletnią współpracę z partnerami biznesowymi przynoszącą ciągłe i najwyższe w skali UJ przychody z tytułu świadczenia komercyjnych usług badawczych i eksperckich. Dwie grupy twórców uhonorowano za komercjalizację, która w bardzo krótkim czasie od opracowania projektu zaowocowała produktem oferowanym na rynku. Nagrodę przyznano również za stałe długoletnie partnerstwo i powierzanie uczelni realizacji licznych zleceń na usługi badawcze oraz za stałą współpracę, która zaowocowała nie tylko zakupem przez firmę praw do wynalazków, ale także kilkoma usługami badawczymi.

Dr hab. Daniel Załuski otrzymał dyplom i nagrodę w kategorii ,,komercjalizacja, która zaowocowała produktem oferowanym na rynku w bardzo krótkim czasie od pomysłu zgłoszonego do CITTRU i podpisania umowy z firmą”. Preparat APISTYM, oparty na składnikach roślinnych, jest preparatem wzmacniającym odporność pszczół i ograniczającym rozwój zakażeń Nosema spp. Czas od zgłoszenia pomysłu do CITTRU i podpisania umowy z firmą był wyjątkowo krótki i wyniósł ok. 2,5 roku.

Preparat APISTYM opracowany został przez zespół naukowców z trzech uczelni - Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego - w składzie: dr hab. Aneta Ptaszyńska, dr hab. Małgorzata Cytryńska, prof. Wiesław Mułeko, dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, dr hab. Grzegorz Borsuk i dr hab. Daniel Załuski.

Dr hab. n. farm. Daniel Załuski od 01.10.2016 r. pełni obowiązki kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.

 

pozostałe wiadomości