Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dyplomatorium Absolwentów kierunków analityka medyczna i kosmetologia

Zdjęcie ilustracyjne

ZAPROSZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego,
uprzejmie zapraszam na Uroczyste Dyplomatorium Absolwentów
kierunków analityka medyczna i kosmetologia, które odbędzie się,

19 listopada 2022 roku  (sobota) o godzinie 1200

w auli 35 (budynek Wydziału Farmaceutycznego) przy ul.  A. Jurasza 2
w Bydgoszczy

prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

 

Program uroczystości

 • Hymn Państwowy
 • Powitanie zebranych przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego
 • Przemówienie Prorektora ds. Collegium Medicum
  dr hab. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej
 • Przemówienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego
 • Złożenie ślubowania
 • Gaudeamus
 • Wręczenie dyplomów
 • Wręczenie listów gratulacyjnych i nagród absolwentom
 • Przemówienie Pani Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 • Pożegnanie absolwentów przez przedstawiciela Samorządu Studenckiego
 • Podziękowanie przedstawiciela absolwentów
 • Wykład dr. hab. Krzysztofa Skowrona, prof .UMK
  pt. Pogawędki  drobnoustrojów, czyli słów kilka o quorum sensing”
 • Gaude Mater Polonia
 • Koncert Chóru Collegium Medicum

pozostałe wiadomości