Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku

Zdjęcie ilustracyjne

 

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku (stopnia I i II oraz jednolitych magisterskich)

Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (Zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.) do rozwiązania testu diagnostycznego z języka obcego na platformie Moodle w terminie do 31 października 2020 r.

Link do testu: https://moodle.umk.pl/WLek/course/view.php?id=372

Celem testu jest określenie poziomu zaawansowania z języka obcego. Rozwiązanie testu na platformie stanowi warunek uczestnictwa w lektoracie.

W przypadku niezaliczenia testu diagnostycznego Student jest zobligowany do dodatkowej nauki we własnym zakresie, aby w dniu rozpoczęcia zajęć z języka obcego (semestr letni 2020/21) wykazać się jego znajomością na  poziomie co najmniej B1 (studia pierwszego stopnia) lub B2 (studia drugiego stopnia).

Testy z języka obcego będą aktywne od 5 do 31 października 2020 r.

pozostałe wiadomości