Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Stypendysta Programu im. Bekkera

Zdjęcie ilustracyjne

Dr n. farm. Michał Falkowski, adiunkt w Katedrze Chemii Leków otrzymał stypendium finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z programu im. Mieczysława Bekkera. W ramach stypendium będzie wykonywać badania naukowe na uniwersytecie w Groningen (Holandia) pod kierunkiem prof. Wiktora Szymańskiego współpracownika Bena Feringi - laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii z 2016 roku. Wspólnie będą pracować nad opracowaniem nowych fotouczulaczy wykorzystywanych w terapii fotodynamicznej skierowanych przeciwko mikroorganizmom.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W roku akademickim 2011/2012 obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Marszałł w Katedrze Chemii Leków. W 2013 został zatrudniony jako wykonawca grantu NCN realizowanego w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od roku 2013 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Badania dotyczące syntezy podstawionych i dendrymerycznych siarkowych porfirazyn i ich prekursorów prowadził pod opieką naukową prof. dr. hab. Tomasza Goślińskiego.

W międzyczasie ukończył studia podyplomowe: Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (w 2014 roku) oraz Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia w Praktyce w Centrum Nanobiomedycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (w 2015 roku).

Od stycznia 2018 roku jest kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki, który wykonuje w Katedrze Chemii Leków Collegium Medicum w Bydgoszczy, gdzie został zatrudniony na stanowisku asystenta w 2017 roku. Badania naukowe realizował na uniwersytetach zagranicznych m. in. Rutgers University New Brunswick, University of Pacific San Francisco, Tor Vergata University w Rzymie oraz w firmie Zentiva w Pradze. Jako laureat Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej realizował staż badawczy na uniwersytecie w Udine (Włochy). We wrześniu 2019 na Uniwersytecie im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obronił z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną „Podstawione i dendrymeryczne porfirazyny siarkowe o potencjalnym zastosowaniu w medycynie - synteza i charakterystyka fizykochemiczna’’. Tematyka jego badań naukowych obejmuje syntezę związków fotouczulających o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.