Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Najlepszy Student/Absolwent Wydziału Farmaceutycznego 2023/2024

Zdjęcie ilustracyjne

 

 

 

 

Szanowni Państwo Studenci i Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego,            

uprzejmie informujemy, że zgodnie z §16 ust. 2 Zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień studentom i absolwentom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r. Regulamin studiów UMK w Toruniu), można zgłaszać kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta i studenta w roku akademickim 2023/2024 oraz kandydata do wyróżnienia za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.
Wnioski należy przesłać: w formie elektronicznej na adres dziekfarm@cm.umk.pl oraz w formie papierowej do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego w terminie do dnia 30.08.2024 r.

szczegółowe informacje»

wniosek o tytuł najlepszego studenta»

wniosek o tytuł najlepszego absolwenta»

wyróżnienie»

pozostałe wiadomości