Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Zawieszenie zajęć klinicznych

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Studenci,

Informujemy, że począwszy od poniedziałku 12. października zajęcia przewidziane do realizacji w Klinikach SU1 oraz SU2 tj. Propedeutyka medycyny  (dla V roku kierunku analityka medyczna realizowane w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii SU1 oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii SU1 ) oraz Farmakoterapia i  informacja o lekach (zp.) (dla V roku farmacji realizowane w II Klinice Kardiologii SU2) nie będą realizowane w w/w Klinikach. Zobowiążemy  prowadzących te zajęcia do zrealizowania tych zajęć albo w formie stacjonarnej poza Kliniką albo w formie zdalnej online.

Zajęcia w pozostałych jednostkach organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego, będą odbywać się zgodnie z podanym uprzednio rozkładem zajęć.

Uprzejmie prosimy o stosowanie wszystkich zasad reżimu sanitarnego, na zajęciach realizowanych  w formie laboratoriów, ćwiczeń, seminariów.

Każdy student,

  • w miejscu publicznym, w szczególności w budynkach Collegium Medicum,  w tym na terenie Katedry, w laboratorium, w sali ćwiczeniowej, w sali wykładowej musi mieć osłonięte usta i nos,
  • wchodząc do budynków Collegium Medicum oraz na teren Katedry, laboratorium, sali ćwiczeniowej, sali wykładowej jest zobowiązany zdezynfekować ręce,
  • przebywając w budynkach Collegium Medicum, na terenie Katedry,  w laboratorium, w sali ćwiczeniowej, w sali wykładowej jest zobowiązany do zachowania dystansu co najmniej 1,5 m  od  innych osób,
  • przestrzegać szczegółowych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego wprowadzonych przez poszczególne Katedry lub inne jednostki nauczające studentów  naszego Wydziału.

Bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie w/w zaleceń (maseczka, dystans, dezynfekcja) i dyscyplinowanie osób próbujących nie stosować się do tych zasad.  
Będziemy w miarę potrzeb na bieżąco  informować o zmianach w  zakresie formy prowadzenia zajęć.

Kolegium Dziekańskie
Wydziału Farmaceutycznego

pozostałe wiadomości