Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Ogólnopolski Konkurs „OTWARTE DRZWI”

Zdjęcie ilustracyjne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, które podejmują tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl

pozostałe wiadomości