Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Wtorek z nauką

Zdjęcie ilustracyjne
fot. M.Podhorecka

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, różne kierunki drogi naukowej oraz możliwości wsparcia akademickiego w szeroko rozumianym rozwoju.

 

 

 

 

 

 

Szczegóły projektu:

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK

Patronat naukowy: prof. dr hab. Alina Borkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Organizacja projektu: dr Marta Podhorecka, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Grupa docelowa: Społeczność akademicka UMK zainteresowani działalnością naukową.

Szczegóły:

  • Czas spotkania około 45 minut + 15 minut na dyskusję.
  • Moderator spotkań – dr Marta Podhorecka.
  • Spotkania odbywają się online poprzez platformę ClickMeeting
  • Zapisy na poszczególne wykłady są będą odbywały się poprzez platformę ClickMeeting za pomocą adresów mailowych z domeną UMK – liczba uczestników ograniczona!
  • Linki do spotkań będą systematycznie umieszczane w harmonogramie poniżej.
  • Po każdym wykładzie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz ma możliwość przedstawienia swojej opinii nt. spotkania (za którą będziemy bardzo wdzięczni).

Harmonogram i zaproszenia na poszczególne spotkania:

  1. 10.21 godz. 19.00 - Konsorcjum YUFE - nowe możliwości rozwoju dla społeczności akademickiej UMK – prelegent: Prof. dr hab. Przemysław Nehring, Prorektor ds. Kształcenia UMK.

Zapisy: https://wnozcmumk.clickmeeting.com/wtorek-z-nauka-konsorcjum-yufe-nowe-mozliwosci-rozwoju-dla-spolecznosci-akademickiej-umk/register

pozostałe wiadomości