Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

4 447 060 zł z NCN na badania

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Ponad 12,5 mln zł otrzyma 18 naukowców z UMK w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki.

W 14. edycji flagowych konkursów NCN pomiędzy naukowców z całej Polski podzielono blisko 400 mln zł z przeznaczeniem na badania podstawowe.

W konkursie OPUS 14 startować mógł każdy naukowiec niezależnie od stażu badawczego czy posiadanego stopnia naukowego. Spośród 1968 zgłoszonych wniosków do finansowania zostały zakwalifikowane 394 projekty, których autorzy otrzymają łącznie ponad 350 mln zł.

 

 Laureaci z Wydziału Farmaceutycznego:

Autor projektu

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

dr hab. Barbara Bojko

Bezbiopsyjna analiza metabolomiczna i lipidomiczna nerek jako krok w kierunku lepszej oceny jakości narządów selekcjonowanych do transplantacji i uszkodzenia poreperfuzyjnego

1 337 560 zł

prof. dr hab. Ryszard Oliński

Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA - możliwy mechanizm przeciwnowotworowego działania witaminy C

 

2 907 000 zł

 

Konkurs PRELUDIUM 14 adresowany był do osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1154 wnioski, z których finansowanie w wysokości ponad 41 mln zł otrzyma 275 projektów.

Laureat z Wydziału Farmaceutycznego:

Autor projektu

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

mgr Adam Sikora

Nowe pochodne klopidogrelu - enancjoselektywna biosynteza oraz aktywność przeciwpłytkowa in vitro

202 500 zł

Więcej o wynikach konkursów OPUS i PRELUDIUM

pozostałe wiadomości