Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Konkursy dla naukowców

Zdjęcie ilustracyjne

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w kolejnych konkursach:

OPUS 25 jest przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:
* z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
* bez udziału partnerów zagranicznych;
* we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.
W konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

 

PRELUDIUM 22 jest przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.
Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
Nabór wniosków w systemie OSF w obu konkursach trwa do 15 czerwca 2023 r.

Termin wewnętrzny składania wniosków do weryfikacji Działu Nauki i Projektów CM upływa 1 czerwca 2023 r. (termin nieprzekraczalny).
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-03-15-ogloszenie-konkursow


MINIATURA 7
- do tego konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:
* badań wstępnych/pilotażowych;
* kwerendy;
* stażu naukowego;
* wyjazdu badawczego;
* wyjazdu konsultacyjnego.
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:
* posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
* który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.
Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.
Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 31 lipca 2023 r.
Natomiast termin składania wniosków w Dziale Nauki i Projektów CM upływa 17 lipca 2023 r. (termin nieprzekraczalny).T

Ponadto Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na konkurs LIDER XIV.
Jest to program skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv.
Termin składania wniosków upływa 8 maja 2023 r.
Natomiast termin składania wniosków w Dziale Nauki i Projektów CM upływa 24 kwietnia 2023 r.

Informacje o pozostałych konkursach znajdziecie Państwo na stronie Działu: https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5357-projaktual.html
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Nauki i Projektów CM.

pozostałe wiadomości